12. března 2020

Distanční výuka a omezeni provozu fakulty

Výuka a konzultace

V období zákazu prezenční a kombinované výuky na HTF UK bude výuka probíhat distančními formami a samostudiem. Jednotliví vyučující zadají studentům látku a úkoly k samostudiu pomocí prostředků dálkové komunikace a budou jim k dispozici pomocí prostředků dálkové komunikace (např. Skype, email, videokonference, Moodle, videopřednášky, audiopřednášky, SIS). Vyučující budou poskytovat konzultace rovněž dálkově.


Prosíme studenty, aby sledovali pravidelně svůj e-mail, který sdělili fakultě.


(Některé katedry mají zřízenou sekci „Dočasné distanční vzdělávání“, kam někteří pedagogové umístili své instrukce.)


Výuka U3V je do odvolání zrušena.


Budova fakulty

V souvislosti se stanoviskem rektora UK ze dne 16. 3. 2020 (12.00h) se uzavírá budova HTF UK s účinností od 17. 3. 2020 od 00.00 hodin do 1. 4. 2020 včetně.


Studijní oddělení

Úřední hodiny jsou zrušeny; se studijním oddělením lze komunikovat výhradně emailem.


Knihovna

Knihovna je do odvolání nepřístupná. S knihovnou lze komunikovat emailem či telefonicky (přesměrování hovorů).


Výdejna menzy

Provoz ukončen.


Počítačová učebna

Do odvolání uzavřena.


Oddělení pro vědu, zahraniční styky a doktorské studium

Úřední hodiny jsou zrušeny; zaměstnanec a student komunikuje pomocí prostředků dálkové komunikace; osobní konzultace možná pouze po vzájemné dohodě.


Ekonomické oddělení

Úřední hodiny jsou zrušeny; zaměstnanec a student komunikuje pomocí prostředků dálkové komunikace; osobní konzultace možná pouze po vzájemné dohodě.


Hospodářská správa: pokladna, podatelnaSdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám