Jednota v mnohosti 2019

Doktorandská konference „In pluribus unitas - Jednota v mnohosti“

English


Mezinárodní konference In Pluribus Unitas - Jednota v mnohosti

19. - 21. 9. 2019


Program konference (.pdf)


Call for papers (.pdf)


Srdečně Vás zveme na VIII. ročník mezinárodní vědecké konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky In Pluribus Unitas 2019, která je v letošním roce pořádána ve spolupráci dvou fakult Univerzity Karlovy - Evangelické teologické fakulty a Husitské teologické fakulty. Konference se uskuteční ve dnech 19. - 21. 9. 2019 v prostorách ETF UK na Praze 1.


Konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia a mladým vědeckým pracovníkům v oblasti teologie, religionistiky a příbuzných disciplín. Jejím cílem je na jedné straně představit aktuální výstupy bádání jednotlivých účastníků a práci jejich pracovišť, ale také budování nových partnerství mezi jednotlivými účastníky a jejich institucemi.


Jednota v mnohosti se tradičně těší mezinárodní účasti, proto je samozřejmostí možnost přednesení příspěvku v některém ze světových jazyků (angličtina, němčina) a také v češtině a slovenštině.


Výstupem z konference bude recenzovaný konfereční sborník.


Přihlášku na konferenci vyplňujte pomocí formuláře do 31. 7. 2019. Přihlášení tímto způsobem je závazné. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na


Na Vaši účast se těší organizační tým z ETF UK a HTF UK.


ENGLISH

International conference In Pluribus Unitas - Unity in Diversity 

19.-21. 9. 2019


Call for papers (.pdf)


We invite you cordially to participate in the VIII. Annual International Theological Conference for doctoral students and young scholars that will be organized by two theological faculties of Charles University in Prague - Hussite theological faculty and Protestant theological faculty. The conference will be held on 19. - 21. 9. 2019 at Protestant theological faculty in Prague 1.


This conference is intended for all Czech, as well as international doctoral students and young scholars in the field of theology, biblical studies, religious studies and related disciplines. Our purpose is on the one hand to present current research outcomes of the participants and their institutions and on the other hand to build new partnerships between the participants and their faculties.


The conference languages are Czech, Slovak, English and German. 


The conference contributions will be published in peer reviewed conference proceedings (after peer-review process).


Please fill the application form till 31 July 2019. 


If you have any questions or suggestions please do not hesitate to contact us via e-mail .

We are looking forward to your participation.

The organizers of the conference from HTF CU & PTF CU.


2016

Program proběhlé konference k nahlédnutí zde: 

Program konference (.pdf)

Přehled konferenčních příspěvků (.pdf)

Abstrakty ke konferenčním příspěvkům (.pdf)Jubilejní pátý ročník mezinárodní vědecké konference doktorandů In pluribus unitas - Jednota v mnohosti se v letošním roce uskuteční na Husitské teologické fakultě UK ve dnech 20. - 23. října 2016.


„Společné foto účastníků loňského ročníku konference v Bratislavě – Modre“Mezinárodní konference In pluribus unitas – Jednota v mnohosti je specifickou „putovní“ konferencí a v současné době pravděpodobně také největší doktorandskou konferencí v oblasti teologie a příbuzných disciplin v kontextu zemí V4.


V uplynulých čtyřech letech převzaly záštitu nad její organizací tyto fakulty: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (2012), Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove (2013), Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2014) a Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (2015).

V loňském roce na konferenci se svým příspěvkem vystoupilo celkem 51 účastníků z 11 univerzit a vysokých škol zastupujúcích až 18 institucí v pěti státech Evropy.

Jubilejní pátý ročník mezinárodní vědecké konference doktorandů In pluribus unitas - Jednota v mnohosti se v letošním roce uskuteční na Husitské teologické fakultě UK ve dnech 20. - 23. října 2016.

Konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia a mladým vědeckým pracovníkům v oblasti teologie, religionistiky a příbuzných disciplin. Její cílem je na jedné straně představit aktuální výstupy bádání jednotlivých účastníků a práci jejich pracovišť, ale také budování nových partnerství mezi jednotlivými účastníky a jejich institucemi.

Jednota v mnohosti se tradičně těší mezinárodní účasti, proto je samozřejmostí možnost přednesení příspěvku v některém ze světových jazyků (angličtina, němčina) a také v češtině a slovenštině.

Výstupem je každoročně recenzovaný konferenční sborník.


Přihlášky v elektronické podobě můžete zasílat do 30. 6. 2016 na e-mailovou adresu

Na Vaši účast se těší organizační tým z HTF.


Plakátek ke stažení (.pdf)

Závazná přihláška (.docx)


Aktuální informace týkající se konference můžete sledovat na konferenčním facebooku: www.facebook.com/inpluribusunitas a postupně se objeví i na webu: www.inpluribusunitas.euweb.cz


Conference for doctoral students "In Pluribus unitas"


„Společné foto účastníků loňského ročníku konference v Bratislavě – Modre“The international Doctoral Student Conference In pluribus unitas – Unity in diversity is a unique itinerant conference and currently the biggest doctoral conference in the field of theology and related disciplines within the context of the V4 countries.


During the last couple of years, the conference took place at the Evangelical Lutheran Theological Faculty of Comenius University in Bratislava (2012), the Greek-Catholic Theological Faculty of University of Prešov (2013), the Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology of Palacký University in Olomouc (2014) and again at the Evangelical Lutheran Theological Faculty of Comenius University in Bratislava (2015).

In the last year, the conference was attended by 51 participants from 11 universities and colleges representing 18 institutions form five different European countries.

The fifth annual International Doctoral Student Conference In pluribus unitas - Unity in Diversity will be held this year at the Hussite Theological Faculty of Charles University in Prague on October 20 - 23, 2016.

This conference is intended for all Czech, as well as international doctoral students who study full-time or part-time study programs in the field of theology, biblical studies, religious studies and related disciplines. Our purpose is on the one hand to present current research outcomes of the participants and their institutions and on the other hand to build new partnerships between the participants and their faculties.

The conference languages are Czech, Slovak, English and German. The conference contributions will be published in peer reviewed conference proceedings (after peer-review process).

For the application, please send us your filled application form (including the attachments) before June 30, 2016 via e-mail to .

If you have any other questions or suggestions, please, do not hesitate to contact us.

We look forward to your participation!


Call for Papers (.pdf)

Application Form (.docx)

Current information about the conference can be found also on the official Facebook fanpage www.facebook.com/inpluribusunitas and webpage: www.inpluribusunitas.euweb.cz.


Poslední změna: 18. září 2019 15:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám