Židovská civilizace: Modely komunitního života

Katedra biblistiky a judaistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy srdečně zve na konferenci mladých vědeckých pracovníků s tématem: „Židovská civilizace: Modely komunitního života.“


Konference se bude konat ve středu 17. října 2018 v Praze.


Anotace:

Cílem konference je vytvoření prostoru ke sdílení badatelských výsledků doktorských studentů a mladých vědeckých pracovníků, získání kritické odezvy vědeckého publika a navázání kontaktů s dalšími pracovišti České republiky. Tématem konference je židovství jako soubor doporučení, jejichž zachovávání vede k ustavení rozličných modelů komunitního života. Diskutována bude podoba těchto modelů, jejich vývoj, způsob, jakým mění život jednotlivce a jejich vliv na většinovou společnost.


Předběžný program:

 • 9:00 - Zahájení konference

 • 9:05 - Mgr. Adam Baudiš - Život v době soudců coby ideál deuteronomisty

 • 9:20 - Mgr. Ing. Věra Razáková - Židovská komunita v extrémní situaci obleženého Jeruzaléma

 • 9:35 - Mgr. Kamila Kohoutová - Jejich víno, jedovina dračí, krutý zmijí jed: Problematika konzumace nežidovského vína v díle pražského Maharala

 • 9:50 - přestávka

 • 10:10 - čestný host konference předseda Bejt Simcha Mgr. Michal Spevák pojedná o životě českých Židů a jejich komunity

 • 10:25 - ThDr. Ivan Kohout, Th.D. - Závěť Gottlieba Wehleho: Gershom Scholem a jeho hodnocení frankismu

 • 10:40 - Mgr. Marek Vinklát, Ph.D. - Frankismus jako nové náboženské hnutí v konfliktu

 • 10:55 - přestávka

 • 11:10 - Mgr. Antonín Šedivý - Neboť kvůli pohledu na ně bude mít ve své duši poskvrnu: Život v komunitě z pohledu raného chasidismu

 • 11:25 - Mgr. Ráchel Polohová, DiS. - Chasidský nigun jako komunikační prostředek

 • 11:40 - Mgr. Milan Malý - Armáda jako kreativní i reflexivní prvek izraelské společnosti


Přihlášení:

Přihlášky lze zasílat do 17. září 2018.

Přihlášení na konferenci probíhá prostřednictvím dotazníku.


Jeho vyplněním a odesláním potvrzujete, že jste se seznámili s níže připojenou informací o zpracování osobních údajů.


Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly, rok narození, e-mail, název instituce a stravovací preference jsou potřebné pro registraci na konferenci a přípravu materiálů. Tyto údaje budeme po skončení konference uchovávat po dobu 2 let na zabezpečeném úložišti. Tyto své souhlasy můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu organizátora.


Dále máte právo

 • požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,

 • požadovat odstranění osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod pro jejich zpracování,

 • požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,

 • požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených námitek,

 • podat stížnost u dozorového úřadu.


Správcem osobních údajů je Husitská teologická fakulty Univerzity Karlovy, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4, IČO: 00216208. V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv napište na .


V rámci konference mohou být pořizovány obrazové záznamy pro zpravodajské a dokumentační potřeby organizátorů.
Poslední změna: 9. květen 2019 16:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

v pracovní dny: 8:00–17:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám