Odkazy


Studijní literatura on-line

Slovníky, encyklopedie a další příručky

Arabsko - anglicko - český studijní slovník

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon

Biblický slovník prof. A. Novotného

Britannica

The Catholic Encyklopedia

Český egyptologický tezaurus

Český hudební slovník osob a institucí

Dějiny Zemí Koruny české v datech (F. Čapka)

Dictionary of Theology

Dictionary of the History of Ideas

Encyklopedia Mythica

Encyklopedie náboženství

Encyklopedia of Philosophy

FILIT – Otvorená filozofická encyklopédia

Gramatika novozákonní řečtiny

Hebrejský slovník

Jewish Encyklopedia

Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanistéKdo byl kdo v našich dějinách do r. 1918

Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století

Kleine Kirchengeschichte

Online bibliography Theology and Peace

Das Ökumenische Heiligenlexikon

Pečující on-line (příručky ke stažení)

SALAJKA, Milan. Slovník náboženských a teologických výrazů a pojmů (doc.)

Slovník latinsko-ruský

Státy a jejich představitelé

Vokabulář webový


Časopisy, noviny

Archiv orientální*

Biograf: časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii

???????????? ???????

Československá psychologie*

Český zápas*

Dějiny a současnost

Dějiny - teorie - kritika

Deutsche Zeitschrift für Philosophie*

Dingir*

E-Pedagogium

E-Psychologie

ERCES Online Quarterly Review

Filosofický časopis*

Getsemany

History of Religions*

Hugoye: Journal of Syriac Studies

Journal for the Scientific Study of Religion*

Katolický týdeník

Kontakt: odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky

PAIDEIA: Philosophical E-Journal of Charles University

Propsy Web Page

Protestant

Psychológia a patopsychológia dieťaťa*

Reflexe*

Religio*

Salve

Sociální práce

Sociologický časopis*

Studia Neoaristotelica

Teologické texty

Teologie & Společnost*

Učitelské listy

Učitelské noviny

Zpravodaj Společnosti křesťanů a židů

*označené časopisy jsou v tištěné verzi ve fondu knihovny UK HTF


Odborná pracoviště v ČR


Akademie věd ČR:

Archeologický ústav AV ČR Brno

Archeologický ústav AV Praha

Centrum biblických studií AV

Centrum medievistických studií AV

Etnologický ústav AV

Filosofický ústav AV

Historický ústav AV

Kabinet pro klasická studia AV

Masarykův ústav AV

Orientální ústav AV

Psychologický ústav AV

Slovanský ústav AV

Sociologický ústav AV

Ústav dějin umění AV

Ústav pro soudobé dějiny AV


Univerzity:

Univerzita Karlova v Praze:

Filozofická fakulta     

Pedagogická fakulta

Fakulta sociálních věd

Fakulta humanitních studií


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích:

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Zdravotně sociální fakulta


Masarykova univerzita v Brně:

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Fakulta sociálních studií


Ostravská univerzita:

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Zdravotně sociální fakulta


Slezská univerzita v Opavě:

Filozoficko-přírodovědecká fakulta


Univerzita Hradec Králové:

Pedagogická fakulta

Fakulta humanitních studií


Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem:

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Ústav zdravotnických studií


Univerzita Palackého v Olomouci:

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta


Univerzita Pardubice:

Fakulta filozofická

Fakulta zdravotnických studií

 


Západočeská univerzita v Plzni:

Fakulta filozofická

Fakulta pedagogická


Ostatní

Společnost křesťanů a židů

Společnost pro církevní právo


Studium teologie v Evropě

Česká a Slovenská republika

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého (Olomouc)

Evangelická teologická fakulta UK (Praha)

Evangelikální teologický seminář VOŠ (Praha)

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského (Bratislava)

Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity              

Husitská teologická fakluta UK (Praha)

Katolická teologická fakulta UK (Praha)

Katolícka univerzita v Ružomberku    

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univ.Komen.

Teologická fakulta Jihočeské univerzity (České Budějovice)

Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Vyšší odborná škola misijní a teologická (Kolín)

Vyšší pedagogická a teologická škola JABOK (Praha)


Střední a východní Evropa

Biblical Theological Seminary (Polsko)

Donetsk Christian University (Ukrajina)

Lithuania Christian College (Litva)

Moscow Theological Seminary (Rusko) 

Russian-American Christian University (Rusko)

St. Petersburg Christian University (Rusko)


Německy mluvící země

Theologische Fakultäten in Deutschland

Katholische Fakultäten in Österreich  und in der Schweiz   


Západní Evropa   

Religious Studies and Theological Programs in Great Britain   

Faculté de Théologie Protestante Strasbourg   

Facolta´ Valdese di TeologiaPoslední změna: 14. červen 2016 09:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám