O knihovně

Knihovna UK HTF

 • shromažďuje a zpřístupňuje odbornou literaturu z oborů teologie, filozofie, religionistiky a psychologie v souladu s posláním Husitské teologické fakulty

 • je zaměřena ekumenicky s důrazem na husitskou teologii

 • je přístupná nejen profesorům a studentům UK HTF, ale i ostatním zájemcům

 • spolupracuje s ostatními teologickými informačními pracovišti v České republice

Co v knihovně najdete:

 • studovnu s 35 místy

 • samoobslužný tisk SAFEQ v patře

 • nový přístroj pro studenty se zrakovými problémy, se specifickými poruchami učení nebo pro studenty, kteří se rádi učí nasloucháním Auto-Lektor

 • vcelku více jak 49.000 knižních svazků odborné literatury české i zahraniční ve 4 fondech – fakultním, cyrilometodějském, Katedry biblistiky a judaistiky a Schumacherova kabinetu

 • kolem 16.000 svazků odborné literatury české i zahraniční z církevního fondu CČSH

 • časopisy naše i zahraniční

 • vysokoškolské kvalifikační práce přijaté fakultou

 • všechny ročníky časopisu Teologická revue zpracované v elektronické podobě v systému Aleph


Veškeré služby jsou poskytovány v prostorách knihovny v budově UK HTFPoslední změna: 23. únor 2017 11:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám