• Aktuality

Aktuality

XXIII. ročník soutěže Iberoamerické ceny

11. ledna 2018


Prázdninový provoz fakulty

29. června 2017

Stipendia DAAD pro ČR

27. října 2015Norské fondy a fondy EHP

18. září 2015Stipendia KAAD 2015 v Německu

Podrobná nabídka v PDF.

16. dubna 2015


Národní stipendijní program Slovenské republiky

Národní stipendijní program Slovenské republiky  - byla vyhlášena nová výzvak podávání žádostí o stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobytyv akademickém roce 2015/2016.

Stipendia jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia - magisterského a doktorského pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 30. 4. 2015 do 16:00 hod.

Bližší informace v PDF.

2. dubna 2015
Hodnocení výuky studenty a Hodnocení kvality vzdělávací činnosti

Ve dnech 20. 2. až 8. 3. probíhá prostřednictvím modulu Anketa v SISu Hodnocení výuky studenty a Hodnocení kvality vyučovací činnosti za období zimního semestru AR 2014/2015. Prosíme všechny studenty o spolupráci a vyplnění otázek.

23. února 2015Přednáškový cyklus Mistr Jan Hus

Náboženská obec CČSH Vinohrady pořádá pod záštitou děkana HTF UK prof. ThDr. Jana B. Láška, Dr. h. c. cyklus přednášek o Mistru Janu Husovi.

Přednášky se konají jednou za dva týdny vždy od 18:00 ve Farského sále v Husově sboru na Vinohradech (Dykova 1, Praha 10). Program a pozvánka.

13. ledna 2015
Vyhlášení výsledků soutěže na podporu projektů v rámci IP UK 2015

Hodnotící komise provedla vyhodnocení přijatých projektů a navrhla k financování projekty v tematickém okruhu 1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů / kurzů, které jsou uvedeny v následujícím PDF souboru: Výsledky soutěže.

3. října 2014
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám