Akademický senát


Akademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty. Senát a členové senátu fakulty odpovídají za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou členové senátu povinni dbát zájmů fakulty i univerzity jako celku. Volby do senátu a jednání senátu upravuje Volební a jednací řád akademického senátu UK HTF. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.

E-mail:


Vyhlášení harmonogramu volby kandidáta na funkci děkana

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Předseda Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje harmonogram volby kandidáta na funkci děkana HTF UK. Volba kandidáta na funkci děkana probíhá v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, čl. 18.


Termín odevzdání návrhů na kandidáta na funkci děkana: do soboty 6. 4. 2019 13:30:

  • Návrhy se odevzdávají předsedovi AS HTF UK, doc. PhDr. Bedřichu Noskovi, CSc., a to buď osobně či do poštovní schránky (č. 47).

  • Návrh je třeba odevzdat společně s přílohami, jež jsou uvedeny v Jednacím řádu AS HTF UK, čl. 18.


Termín předvolebního zasedání AS HTF UK, na kterém mohou vystoupit kandidáti na funkci děkana a představit akademické obci svůj program: pondělí 29. 4. 2019 13:30 (H109/H111).


Termín volebního zasedání AS HTF UK: pondělí 6. 5. 2019 13:30 (H401).


Příští zasedání Akademického senátu HTF UK

Další zasedání akademického senátu HTF UK proběhne 21. ledna 2019 od 13:30 v zasedací místnosti H401.

Návrh programu:

1.) Přivítání a zahájení jednání.

2.) Rozprava a schválení programu jednání.

3.) Rozprava a schválení zápisu z minulého jednání AS.

4.) Vystoupení děkanky UK HTF doc. ThDr. K. Veverkové Th. D.

5.) Vystoupení proděkanů.

6.) Vystoupení tajemníka Mgr. J. Navrátila.

7.) Informace o jednání AS UK (dr. Hrdlička)

8.) Různé.


Současné složení Akademického senátu HTF UK

Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty a jejich funkční období je dvouleté. Orgány senátu jsou předseda a dva místopředsedové. Předseda je volen z řad akademických pracovníků, 1. místopředseda je volen z řad studentů a 2. místopředseda z řad pedagogů.


Předseda:

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

1. místopředseda:

Mgr. Filip Sedlák

2. místopředseda:

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Členové:

Komora akademických pracovníků:

doc. Jiří Beneš, Th.D.

Mgr. Lucie Kopecká

PhDr. Marina Luptáková, Th.D.


Komora studentů:

Mgr. Kamila Kohoutová

Mgr. Veronika Matějková

ThDr. Ladislava Říhová, Ph.D.

Mgr. Antonín Šedivý


Výsledky voleb do Akademického senátu HTF UK

Výsledky voleb do AS HTF UK 2018-2020 (.pdf)

Výsledky voleb do AS HTF UK 2017-2019 (.pdf)

Výsledky voleb do AS HTF UK 2016-2018 (.pdf)

Výsledky voleb do AS HTF UK 2015-2017 (.pdf)

Výsledky voleb do AS HTF UK 2014-2016

Výsledky voleb do AS HTF UK 2013-2015 (.pdf)

Výsledky voleb do AS HTF UK 2012-2014

Výsledky voleb do AS HTF UK 2011-2013 (.pdf)

Výsledky voleb do AS HTF UK 2010-2012 (.pdf)


Výsledky voleb do Akademického senátu UK

Výsledky voleb do AS UK 2017-2020 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2016-2019 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2015-2018 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2014-2017 (.doc)

Výsledky voleb do AS UK 2013-2016 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2012-2015

Výsledky voleb do AS UK 2011-2014

Výsledky voleb do AS UK 2010-2013 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2009-2012

Výsledky voleb do AS UK 2008-2011 (.pdf)


Poslední změna: 28. leden 2019 14:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám