Akademický senát


Akademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty. Senát a členové senátu fakulty odpovídají za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou členové senátu povinni dbát zájmů fakulty i univerzity jako celku. Volby do senátu a jednání senátu upravuje Volební a jednací řád akademického senátu UK HTF. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.

E-mail:

Složení senátu

Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty a jejich funkční období je dvouleté. Orgány senátu jsou předseda a dva místopředsedové. Předseda je volen z řad akademických pracovníků, 1. místopředseda je volen z řad studentů a 2. místopředseda z řad pedagogů.


Předseda:

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

1. místopředseda:

ThDr. Ing. Anna Müllerová

2. místopředseda:

ThDr. Jaroslav Hrdlička


Členové:

Komora akademických

pracovníků:

doc. Mgr. David Biernot, Th.D.

doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.

ThDr. Dalibor Jiří Vik, Ph.D.

Komora studentů:

Mgr. Dominik Dostál

Mgr. Ondřej Kadlec

Pavel Ruzyak

Sebastian Sedlák


Výsledky voleb do AS HTF UK 2024

Volební komise ve složení ThDr. Ing. Anna Müllerová, Pavel Ruzyak, Sebastian Sedlák, zjistila na svém zasedání dne 22. 4. 2024, že ve volbách 18. - 19. 4. 2024 hlasovalo 134 studentů pro kandidáty z řad studentů a 21 pedagogů pro kandidáty z řad pedagogů. Navržení kandidáti získali (v pořadí dosažených hlasů):


Komora studentů (volební účast 16 %)


Bc. Barbora Laštovková 100 hlasů, tj. 52 %

Mgr. Ondřej Kadlec 41 hlasů, tj. 21 %

Bc. Martina Onderová 19 hlasů, tj. 10 %

Mgr. František Kubica, Ph.D. 16 hlasů, tj. 8%

Lucie Schönová 15 hlasů, tj. 8%


Komora pedagogů (volební účast 34 %)


ThDr. Dalibor Jiří Vik, Ph.D. 15 hlasů, tj. 39 %

doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D. 13 hlasů, tj. 34 %

ThDr. Jaroslav Hrdlička 10 hlasů, tj. 26 %Členy AS HTF UK se stávají:

Z komory studentů: Bc. Barbora Laštovková, Mgr. Ondřej Kadlec

Z komory pedagogů: ThDr. Dalibor Jiří Vik, Ph.D., doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.

Náhradník za komoru studentů: Bc. Martina Onderová

Náhradník za komoru pedagogů: ThDr. Jaroslav Hrdlička

Volby do Akademického senátu HTF UK 2024

AS HTF UK stanovil na svém zasedání dne 15. ledna 2024 datum a místo konání voleb takto:

Volby se uskuteční ve čtvrtek 18. a pátek 19. dubna 2024 po celé dva dny elektronickou formou. Volební komise: ThDr. Ing. A. Müllerová, P. Sedlák, P. Ruzyak.


Do pedagogické komory AS HTF UK budou zvoleni dva kandidáti, do studentské komory AS HTF UK budou zvoleni také dva kandidáti. Volební období senátorů je dvouleté.


Kandidáti do pedagogické komory:

  • doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.

  • ThDr. Jaroslav Hrdlička

  • ThDr. Dalibor Jiří Vik, Ph.D.


Kandidáti do studentské komory:

  • Mgr. Ondřej Kadlec

  • Mgr. František Kubica, Ph.D.

  • Bc. Barbora Laštovková

  • Bc. Martina Onderová

  • Lucie Schönová


Výsledky voleb do AS HTF UK 2023

Volební komise ve složení Mgr. D. Dostál, ThDr. J. Hrdlička, Mgr. O. Kadlec, zjistila na svém zasedání dne 28. 4. 2023, že ve volbách 27.–28. 4. 2023 bylo odevzdáno 64 hlasovacích lístků, z toho neplatných 0 pro kandidáty z řad studentů a 23 hlasovacích lístků, z toho neplatných 0, pro kandidáty z řad akademických pracovníků.

Navržení kandidáti získali (v pořadí dosažených hlasů):

   

Komora studentů (volební účast 8,52 %)

ThDr. Ing. Anna Müllerová                   28  hlasů, tj.   27, 72 % z platných

Pavel Ruzyak                                 29 hlasů, tj.   28,71 % z platných

Petr Sedlák                                   44 hlasů, tj.   43,56 % z platných


Komora pedagogů (volební účast 36,50  %)

doc. Jiří Beneš, Th.D.                         17  hlasů, tj.   28,81 % z platných

doc. David Biernot, Th.D.                  12   hlasů, tj.   20,33 % z platných

doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.       9  hlasů, tj.    15, 25 % z platných

Mgr. Lucie Kopecká                          8  hlasů, tj.    13, 55 % z platných

doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.        13 hlasů, tj.   22,03 % z platných


Členy AS HTF UK se stávají

Z komory studentů: Petr Sedlák, Pavel Ruzyak, ThDr. Ing. Anna Müllerová                                                                                

Z komory pedagogů: doc. Jiří Beneš, Th.D., doc. ThLic., Pavel Milko, Ph.D., doc. David Biernot, Th.D.                          

Náhradník za komoru pedagogů: doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.  


Výsledky volby kandidáta na funkci děkana HTF UK

Výsledky ke stažení (.pdf)

Na zasedání Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (AS HTF UK) konaném dne 17. dubna 2023 od 13:30 byl zvolen doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. jako kandidát na funkci děkana HTF UK. V souladu s čl. 18 Jednacího řádu AS HTF UK předloží předsednictvo Akademického senátu návrh na jmenování zvoleného kandidáta rektorce UK.


Vyhlášení harmonogramu volby kandidáta na funkci děkana

Znění vyhlášení (.pdf)

Předseda Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje harmonogram volby kandidáta na funkci děkana HTF UK. Volba kandidáta na funkci děkana probíhá v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, čl. 18.


Termín odevzdání návrhů na kandidáta na funkci děkana: pátek 17. 3. 2023 do 12:00.


Návrhy se odevzdávají předsedovi AS HTF UK, doc. Jiřímu Benešovi, a to buď osobně či do poštovní schránky.


Návrh je třeba odevzdat společně s přílohami, jež jsou uvedeny v Jednacím řádu AS HTF UK, čl. 18.

Termín předvolebního zasedání AS HTF UK, na kterém mohou vystoupit kandidáti na funkci děkana a představit akademické obci svůj program: úterý 28. 3. 2023 ve 13:30 (H109).


Termín volebního zasedání AS HTF UK: pondělí 17. 4. 2023 v 13:30 (H401).Archiv výsledků voleb do Akademického senátu UK

Výsledky voleb do AS UK 2023-2026 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2020-2023 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2017-2020 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2016-2019 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2015-2018 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2014-2017 (.doc)

Výsledky voleb do AS UK 2013-2016 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2012-2015

Výsledky voleb do AS UK 2011-2014

Výsledky voleb do AS UK 2010-2013 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2009-2012

Výsledky voleb do AS UK 2008-2011 (.pdf)


Poslední změna: 22. duben 2024 15:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám