• Aktuality

Aktuality


Rektor Univerzity Karlovy vyhlásil 24.ročník (2016/17) soutěže o Bolzanovu cenu.

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy, uděluje se studentům a absolventům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, které jsou zpracované uchazečem o cenu v průběhu studia. Jedná se o soutěž o nejlepší práci bez ohledu na typy studijních programů (Bc.-NMgr.-Ph.D.). Cena je udělována ve třech kategoriích podle oborových oblastí: v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, kategorii přírodovědné a kategorii biomedicínské.


Přihlášky dle platného „Statutu cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy“ s vyjádřením fakulty přijímá a soutěž organizačně zajišťuje Informační, poradenské a sociální centrum RUK (tel.: 224 491850, e-mail: ).

Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám