17. července 2018

Hlávkova nadace - Možnost ubytování v Hlávkově koleji

„Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ na základě smlouvy uzavřené mezi nadací a ČVUT, vyhradí pro Univerzitu Karlovu v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji.


Informace a podmínky pro uchazeče

Místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo pro mladé akademické či vědecké pracovníky (i těch, kteří pracují v ústavech Akademie věd ČR), kteří dle výše zmíněné smlouvy:

  • dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků,

  • jsou nemajetní,

  • nemají byt v Praze

  • nejsou podnikateli.

Zároveň jsou přijímány i žádosti o ubytování studentů magisterských a bakalářských studijních programů (v tomto případě je třeba výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení).


Kontakt

Vzor přihlášky je v elektronické podobě zde: www.hlavkovanadace.cz/kolej.php

Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám