25. dubna 2018

Studentská vědecká konference HTF UK 2018

Konference se uskutečnila 27. 4. 2018 v zasedací místnosti H401 na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy (Pacovská 350/4).


Vyhlášení výsledků (.pdf)


Program konference

 • 9:00 zahájení

 • 9:10 Bc. Ondrej Rác: Novozákonní pohled na původ nemocí

 • 9:40 Bc. Kateřina Hlaváčová: Židé v centru konspiračních teorií

 • 10:10 Bc. Ester Fleischhansová: Analýza problémových situací při sociální práci s osobami ohroženými domácím násilím s duální diagnózou

 • 10:40 přestávka

 • 10:55 Bc. Martin Pavlík: Zrcadlení motivů kritiky křesťanství F. Nietzscheho ve vězeňských dopisech D. Bonhoeffera

 • 11:25 Bc. Benjamín Pavlík: Boží věčnost - atemporální nebo temporální?

 • 12:05 zakončení


Vyhlášení konference

Vyhlášení ke stažení či tisku (.pdf)


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy si Vás dovoluje pozvat na Studentskou vědeckou konferenci.


Datum a místo konání: 26.–27. 4. 2018 v budově HTF UK, Pacovská 350, Praha 4 (časový rozvrh konference a místo konání budou účastníkům upřesněny)


Program:

 • Prezentace příspěvků studentů HTF UK.

 • Soutěž o nejlepší příspěvek (nejlepší příspěvky budou odměněny).


Tematické okruhy:

 • Teologie, judaistika, religionistika a filozofie.

 • Pedagogika, psychologie a sociální vědy.


Termíny:

 • Podání přihlášky a odevzdání příspěvku na e-mail forum@htf.cuni.cz – do 5. 3. 2018.


Přihláška: Přihlašujte se na e-mail . Do těla e-mailu uveďte:

 • Jméno a příjmení.

 • Ročník, stupeň a obor studia.

 • Téma a abstrakt příspěvku.

 • Tematický okruh příspěvku.


Podmínky registrace příspěvku:

 • Každý účastník může přihlásit pouze jeden příspěvek.

 • Délka příspěvku: 15 min, 5–7 normostran.

 • Příspěvek je původním textem svého autora.

 • Příspěvek tematicky odpovídá názvu a abstraktu.

 • Téma koresponduje s tematickým okruhem.


Soutěž o nejlepší příspěvek

Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje soutěž o nejlepší příspěvek na Studentské vědecké konferenci.


Soutěž proběhne v den konání konference 26.–27. 4. 2018. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo bude ke dni konání soutěže studentem bakalářského nebo magisterského studia kteréhokoli studijního oboru HTF UK. Do soutěže bude zařazen každý příspěvek, který splní formální požadavky uvedené ve vyhlášení konference a bude odevzdán ve vypsaném termínu.

 • Soutěžit se bude v jednotlivých tematických okruzích.

 • Nejlepší příspěvky budou odměněny formou stipendia podle čl. 3 Pravidel pro přiznávání stipendií na HTF UK.

 • Cena nemusí být udělena v každém tematickém okruhu.

 • Při shodném umístění více příspěvků může být uděleno cen více.


Výše cen:

1. cena: 6 000,- Kč

2. cena: 3 000,- Kč

3. cena: 1 000,- Kč


Kritéria hodnocení:

1. Původnost a odborná kvalita obsahu (50%)

2. Jazyková úroveň psaného textu (25%)

3. Prezentace příspěvku (25%)

Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám