• Aktuality

Aktuality

11. ledna 2021

Provoz fakulty a univerzitních součástí

Aktualizace ke dni 11.1.2021


Provoz fakulty:

pondělí až pátek: 7:30–18:00


Krizový štáb HTF:

vedení: Mgr. Jiří Navrátil

členové: prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c., doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D., doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D., doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D., ThDr. Marketa Langer, Ph.D., Mgr. Marek Vinklát, Ph.D., ThDr. Kateřina Patová, Mgr. Hana Končická, ThDr. Ing. Anna Müllerová


Kontaktní osoba na Husitské teologické fakultě:

Tajemník fakulty: Mgr. Jiří Navrátil; email:


Evidence studentů a zaměstnanců s COVID-19

Husitská teologická fakulta je povinna evidovat studenty a zaměstnance s pozitivním testem na covid-19 a informaci postoupit Rektorátu UK. Evidenci vede tajemník fakulty Mgr. Navrátil – kontaktní osoba na HTF.


Informační povinnost ve vztahu ke studentům

Studenti v případě pozitivního testu na SARS CoV-2 mají povinnost nahlásit tuto skutečnost kontaktní osobě fakulty a kontaktní osobě koleje, kde jsou ubytováni, co nejdříve.


Informační povinnost ve vztahu k zaměstnancům

Zaměstnanci v případě pozitivního testu na SARS CoV-2 mají povinnost nahlásit tuto skutečnost kontaktní osobě fakulty co nejdříve.


Provoz studijního oddělení

Ruší se úřední hodiny studijního oddělení. Veškeré záležitosti se vyřizují elektronicky. V neodkladných záležitostech je možné si dohodnout schůzku se studijním oddělení. Pro podání studentů i doručování studentům platí stávající pravidla stanovená ve vnitřních předpisech a správním řádu beze změn.

https://htf.cuni.cz/HTF-55.html


Provoz oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

Do odvolání jsou z preventivních důvodů obvyklé úřední hodiny oddělení doktorského studia a zahraničních styků ZRUŠENY. V případě neodkladné potřeby osobní schůzky na oddělení je potřeba předem domluvit telefonicky či emailem termín setkání.

https://htf.cuni.cz/HTF-56.html


Knihovna

Otevírací doba knihovny od 4. 11. 2020 do odvolání:

Po: 9.00-15.00 hod.

Út: 9.00-17.00 hod.

St: 9.00-15.00 hod.


Otevírací doba knihovny oddělení biblistiky (L102): dočasně zavřeno

Otevírací doba knihovny oddělení judaistiky (H101): dočasně zavřeno

Otevírací doba Schumacherova kabinetu (H201): dočasně zavřeno


Studenti mohou provést rezervaci přímo v knihovním systému http://ckis.cuni.cz.

Od 1. ledna 2020 je nově zpřístupněna celouniverzitně online kolekce naučné literatury BookPort viz https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=856, a nadále zůstává otevřený přístup do digitálních knihoven viz https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=964

Podrobné informace zde https://htf.cuni.cz/HTF-101.html


Koleje UK

Dle usnesení vlády ČR č. 13 ze dne 7. 1. 2021 vláda zakázala poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání, jak je výše specifikováno.


Menzy UK

V provozu je pouze menza Kajetánka, Arnošta z Pardubic a omezeně Menza Právnická (Praha) a menza Na Kotli (Hradec Králové).

Obědy budou rozváženy do výdejen – menza Albertov, FHS Trója. Kavárna u Rotlevů (Praha) a výdejna a bufet LF (Hradec Králové).


Výcviková střediska, sportovní centrum Hostivař UK

Všechna výcviková střediska UK zůstávají nadále uzavřena. Uzavřeno je též Sportovní centrum Hostivař.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám