• Aktuality

Aktuality

26. května 2021

Aktuální opatření během zkouškového období


Aktualizace ke dni 26. 5. 2021


V reakci na nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví uvádíme nová pravidla pro vstup na faultu a pro její provoz:


Vstup na fakultu

  • Pro vstup na fakultu je nutné mít nasazený respirátor třídy FFP2 či nanoroušku.

  • Je nutné si desinfikovat ruce.

  • Zachovávat rozestup od ostatních osob 1,5 metru.


Zkoušky a konzultace

Prezenční zkoušky (i státní) a individuální konzultace jsou možné při zachování rozestupů 1,5 metru. Maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně zkoušejících) nesmí být vyšší než 50 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech.


Student musí splňovat následující podmínky:

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a zároveň

  • podstoupil ve stanovené frekvenci preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (nevztahuje na individuální konzultace a poradenské služby).


Negativní výsledek testu není nutné předkládat, pokud:

  a. 

se jedná o zkoušku, zápočet či konzultaci jednoho studenta s jedním pedagogem, nebo

  b. 

prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

  c. 

má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

  d. 

má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.


Přijímací zkoušky a zápis do studia (platí i pro zápis do U3V)

Prezenční přijímací zkoušky nejsou omezeny počtem účastníků v místnosti při zachování rozestupů 1,5 metru.

Zápisy do studia jsou umožněny při zachování maximálního počtu 50 osob ve vnitřních prosterch při zachování rozestupů 1,5 metru.


Uchazeč musí splňovat následující podmínky:

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a zároveň

  • podstoupil ve stanovené frekvenci preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (nevztahuje na individuální konzultace a poradenské služby).


Negativní výsledek testu není nutné předkládat, pokud:

  a. 

prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

  b. 

má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

  c. 

má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.


Provoz fakulty:

pondělí až pátek: 7:30–18:00


Krizový štáb HTF:

vedení: Mgr. Jiří Navrátil

členové: prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c., doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D., doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D., doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D., ThDr. Marketa Langer, Ph.D., Mgr. Marek Vinklát, Ph.D., ThDr. Kateřina Patová, Mgr. Hana Končická, ThDr. Ing. Anna Müllerová


Kontaktní osoba na Husitské teologické fakultě:

Tajemník fakulty: Mgr. Jiří Navrátil; email:


Evidence studentů a zaměstnanců s COVID-19

Husitská teologická fakulta je eviduje studenty a zaměstnance s pozitivním testem na covid-19. Evidenci vede tajemník fakulty Mgr. Navrátil – kontaktní osoba na HTF.


Informační povinnost ve vztahu ke studentům

Studenti v případě pozitivního testu na SARS CoV-2 mají povinnost nahlásit tuto skutečnost kontaktní osobě fakulty a kontaktní osobě koleje, kde jsou ubytováni, co nejdříve.


Informační povinnost ve vztahu k zaměstnancům

Zaměstnanci v případě pozitivního testu na SARS CoV-2 mají povinnost nahlásit tuto skutečnost kontaktní osobě fakulty co nejdříve.


Provoz studijního oddělení

Ruší se úřední hodiny studijního oddělení. Veškeré záležitosti se vyřizují elektronicky. V neodkladných záležitostech je možné si dohodnout schůzku se studijním oddělení. Pro podání studentů i doručování studentům platí stávající pravidla stanovená ve vnitřních předpisech a správním řádu beze změn.

https://htf.cuni.cz/HTF-55.html


Provoz oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

Do odvolání jsou z preventivních důvodů obvyklé úřední hodiny oddělení doktorského studia a zahraničních styků ZRUŠENY. V případě neodkladné potřeby osobní schůzky na oddělení je potřeba předem domluvit telefonicky či emailem termín setkání.

https://htf.cuni.cz/HTF-56.html


Knihovna

Pondělí: 9.00 – 15.00 hodin

Úterý: 9.00-17.00 hodin

Středa: 9.00-15.00 hodin


Otevírací doba knihovny oddělení biblistiky (L102): dočasně zavřeno

Otevírací doba knihovny oddělení judaistiky (H101): dočasně zavřeno

Otevírací doba Schumacherova kabinetu (H201): dočasně zavřeno


Studenti mohou provést rezervaci přímo v knihovním systému http://ckis.cuni.cz.

Od 1. ledna 2020 je nově zpřístupněna celouniverzitně online kolekce naučné literatury BookPort viz https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=856, a nadále zůstává otevřený přístup do digitálních knihoven viz https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=964

Podrobné informace zde https://htf.cuni.cz/HTF-101.html
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám