• Aktuality

Aktuality


7. září 2020

Sdělení děkanky k aktuální situaci ve vazbě na vývoj epidemiologické situace

Sdělení děkanky k aktuální situaci ve vazbě na vývoj epidemiologické situace a příslušná mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a sdělení rektora UK profesora MUDr. Tomáše Zimy, Dr.Sc., MBA:


Roušky

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 18. 9. 2020

(Celé znění opatření v pdf)


Výňatek z opatření týkající se roušek:

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:


1. Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), b) v prostředcích veřejné dopravy.


2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje mimo jiné na d) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),


Akademické obřady - Imatrikulace

V případě zrušení imatrikulačního obřadu student podepisuje imatrikulační slib na fakultě.


Akademické obřady - Promoce

V případě zrušení promocí z důvodu epidemiologické situace fakulta zajistí absolventovi možnost vyzvednout si diplom na fakultě. Absolventi, kteří se budou chtít zúčastnit promoce v náhradním termínu později (až to epidemiologická situace dovolí), budou mít dále možnost zúčastnit se promoce v náhradním termínu, který bude včas oznámen.


Informační povinnost ve vztahu ke studentům

Studenti v případě pozitivního testu na SARS CoV-2 mají povinnost nahlásit tuto skutečnost kontaktní osobě fakulty a kontaktní osobě koleje, kde jsou ubytováni, co nejdříve.


Informační povinnost ve vztahu k zaměstnancům

Zaměstnanci v případě pozitivního testu na SARS CoV-2 mají povinnost nahlásit tuto skutečnost kontaktní osobě fakulty co nejdříve.


Kontaktní osoba na Husitské teologické fakultě:

Tajemník fakulty: Mgr. Jiří Navrátil; email:


Evidence studentů a zaměstnanců s COVID-19

Husitská teologická fakulta je povinna evidovat studenty a zaměstnance s pozitivním testem na covid- 19 a informaci postoupit Rektorátu UK. Evidenci vede tajemník fakulty Mgr. Navrátil – kontaktní osoba na HTF.


Výdejní centra průkazů / UK Point

Vzhledem к vývoji situace je od 3. 9. 2020 možné vstupovat do výdejních center průkazů UK a do prostor UK Pointu pouze se zakrytými dýchacími cestami.


Koleje

Při ubytování českých i zahraničních studentů postupují Koleje podle pokynů Mimořádného opatření MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN.


Na kolejích UK je v karanténě 17 osob (k 3. 9. 2020).


Výcviková střediska:

VS Albeř, VS Horní Poříčí, VS Patejdlova bouda, VS VAK Pec pod Sněžkou - prozatím bez pozitivních případů a bez karantény.

VS Dobronice - karanténa ukončena. Po úklidu a desinfekci střediska bude provoz obnoven po 6. 9. 2020.


Sledujte, prosím, uveřejňované informace k problematice karanténních opatření.

Vzhledem k aktuální situaci lze očekávat další změny.


Vážení členové akademické obce, vážení zaměstnanci, dovolte mi, abych vám poděkovala za spolupráci a za rozumný přístup.


S přátelským pozdravem,


doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.

děkanka


V Praze dne 7. 9. 2020Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 6:30–19:30

pátek: 6:30–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám