Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků


Zajišťuje:

  • činnost vědecké rady

  • podporu vědy a výzkumu: evidenci grantů a projektů

  • ediční a publikační činnost

  • habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem

  • Hostující profesoři

  • doktorské studium, uznání zahraničního vzdělání (nostrifikace) v rámci přijímacího řízení), rigorózní řízení

  • činnost oborových rad

  • agendu zahraničních styků a mobilit

  • evidenci služebních cest


Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c. (mult.)

E-mail:

Konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 208

Kancelář: H402a

Vedoucí a pracovníci oddělení

Zahraniční styky

Mgr. Viktorie Slováková, Ph.D.

Referát pro vědu - agenda zahraničních styků a mobilit

Koordinátor:

ERASMUS+; ERASMUS + ICM

IS VĚDA - Fond mobility, POINT

Strategické partnerství

4EU+ - POVIM; SYLFF

E-mail: 

Úřední hodiny:

Konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Mgr. Ondřej Kadlec

Referát pro vědu - Theologická revue – administrace, expedice

Archiv publikační činnosti

Fakultní koordinátor tvorby a správy ORCID ID – mezinárodního identifikátoru ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID)

E-mail:

Úřední hodiny: bude upřesněno

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Podpora zahraničních styků a mobilit IN / OUT studentů

Support of international contacts and mobility of IN / OUT students

Vojtěch Tyl

ERASMUS+; ERASMUS + ICM

E-mail:

Úřední hodiny:

pondělí: 13 - 15 hod.

středa: 13 - 15 hod.

čtvrtek: 13 - 15 hod.

Ediční a publikační činnost, Theologická revue

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

koordinátor ediční a publikační činnosti, tajemník Theologické revue

koordinátor Evidence služebních cest

E-mail:marketa.langer@htf.cuni.cz

Úřední hodiny:

Konzultace - od 27. 11. - 1. 12. mimo kancelář,

prostřednictvím e-mailu

Ph.D. studenti:

středa 12 -14 hodin + konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Bc. Barbora Wernerová

dlouhodobá nepřítomnost


Poslední změna: 23. listopad 2023 07:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám