Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků


Zajišťuje:

  • činnost vědecké rady

  • podporu vědy a výzkumu: evidenci grantů a projektů

  • ediční a publikační činnost

  • habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem

  • Hostující profesoři

  • doktorské studium, uznání zahraničního vzdělání (nostrifikace) v rámci přijímacího řízení), rigorózní řízení

  • činnost oborových rad

  • agendu zahraničních styků a mobilit

  • evidenci služebních cest

Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c. (mult.)

E-mail:

Konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 208

Kancelář: H402a


Vedoucí

ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D.

Referát pro vědu - agenda zahraničních styků a mobilit

Koordinátor:

ERASMUS+; ERASMUS + ICM

IS VĚDA - Fond mobility, POINT

Strategické partnerství

E-mail: 

Úřední hodiny:

Konzultace dle dohody

Z důvodu nemoci se do odvolání ruší úřední hodiny. V nutných případech se obracejte na pracovníky oddělení.

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108

Pracovníci oddělení

Mgr. Ondřej Kadlec

Referát pro vědu - Theologická revue – administrace, expedice

Archiv publikační činnosti

Fakultní koordinátor tvorby a správy ORCID ID – mezinárodního identifikátoru ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID)

4EU+ - POVIM; SYLFF

E-mail:

Úřední dny: úterý - středa - čtvrtek

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108

Podpora zahraničních styků a mobilit IN / OUT studentů

Support of international contacts and mobility of IN / OUT students

Vojtěch Tyl

ERASMUS+; ERASMUS + ICM

E-mail:

Úřední hodiny:

pondělí: 13 - 15 hod.

středa: 13 - 15 hod.

čtvrtek: 13 - 15 hod.


Samostatný odborný referát

Ph.D. studium a rigorózní řízení, Ediční a publikační činnost, Theologická revue

Zajišťuje:


ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

E-mail:

Úřední dny: úterý – středa – čtvrtek

Konzultační hodiny Ph.D. studenti:

středa: 12–14 hodin + konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Poslední změna: 20. červen 2024 09:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám