Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků


Zajišťuje doktorské studium, nostrifikace, rigorózní řízení, habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem, činnost vědecké rady a agendu zahraničních styků.

Úřední hodiny

POZOR: V období od 1. 7. – 31. 8. 2020 jsou úřední hodiny zrušeny. Individuální konzultace jsou organizovány na základě emailové dohody s pracovníky referátu.

ATTENTION: In the period from 1 July to 31 August 2020, office hours are canceled. Individual consultations are organized on the basis of an email agreement with the staff of the department.


Pondělí

---

---

Úterý

10 – 12 hodin

12 – 14 hodin (zahraniční)

Středa

---

12 –14 hodin

Čtvrtek

---

---

Pátek

---

---


POZOR: Student/uchazeč, který se dostaví na oddělení vědy v předem objednaném termínu, přinese s sebou vyplněné Čestné prohlášení.doc

Žádáme o dodržení času objednání.

Studentu/uchazeči, který se předem neobjedná, nebude umožněn vstup do budovy HTF.

Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.

E-mail:

Konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 208

Kancelář: H402a

Vedoucí

ThDr. Marketa Langer, Ph.D. – od 27. 7. – 7. 8. 2020 dovolená

vedoucí oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků

E-mail:

Úřední hodiny: středa 12 – 14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a

Pracovníci oddělení

Bc. Jan Drážek – od 17. – 21. 8. 2020 dovolená

Referát pro vědu - agenda Ph.D. studia HT a JU, rigorózní řízení

Fakultní koordinátor tvorby a správy ORCID ID – mezinárodního identifikátoru ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID)

E-mail:

Úřední hodiny:

úterý 10 -12 hodin, konzultace dle dohody

středa 12 -14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Ing. Veronika Hrušková

Referát pro vědu - agenda zahraničních styků a mobilit

Koordinátor:

ERASMUS+

ERASMUS + ICCM

IS VĚDA - Fond mobility

Archiv publikační činnosti

Theologická revue – expedice

E-mail:

Úřední hodiny: úterý 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Bc. Barbora Wernerová

dlouhodobá nepřítomnost

Externí spolupracovníci

Mgr. Victoriya Slovakova

Koordinátor zahraničních mobilit + letní školy

E-mail: 

Úřední hodiny: úterý 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Bc. Ondřej Kadlec

Referát pro vědu – podpora vědy

Theologická revue – administrace, expedice

správa archivu publikační činnosti

Úřední hodiny: dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Poslední změna: 27. červenec 2020 07:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám