O katedře

Komplexita světa, ve kterém žijeme, a složitost současných ekonomických, sociálních, náboženských i osobních vztahů nás staví před otázky, které si nárokují stále vyšší míru odborné i osobní kompetentnosti těch, kteří hledají na tyto otázky odpověď a usilují o jejich integrální řešení.


Katedra praktické teologie sdružuje teologické disciplíny, které ve světle Písma a křesťanské ekumenické tradice reflektují tyto otázky v jejich praktickém kontextu se zřetelem k životu konkrétních společenství církví. Klade proto vyvážený důraz na teoretickou i praktickou přípravu studentů, jež je má vést k trvalému zájmu o osobní vzdělávání i duchovní život a k soustavné reflexi jejich praktické činnosti v oblasti, ve které budou hledat své profesní uplatnění.


V současné době Katedra poskytuje vzdělání v několika základních okruzích:


  1. pastorální poradenství;

  2. duchovní a pastorační péče;

  3. homiletika a katechetika;

  4. dějiny liturgie a liturgika;

  5. ekumenická konvergence;

  6. (kanonické) právo;

  7. rétorika;

Záměrem Katedry je v rámci Husitské teologické fakulty podporovat vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými studijními obory a katedrami, která by přispěla k odbornému i profesnímu růstu studentů a sloužila též konkrétním potřebám společenství církví. K této spolupráci chce přispívat i otevřenou strukturou a provázaností kurzů, přednášek a seminářů, které spadají do její kompetence. Dosažení těchto cílů napomáhá i vlastní vědecká práce členů Katedry.


Struktura studia

Všechny předměty, které v rámci Vašeho studia nabízí Katedra praktické teologie, jsou v Karolince označeny zkratkou Pat.Vzhledem k současné podobě studia na HTF UK je důležitost i vzájemná provázanost předmětů, jejichž výuka je v kompetenci Katedry praktické teologie, vyjádřena jejich zařazením mezi povinné, povinně volitelné, nebo volitelné předměty, jak jsou určeny pro jednotlivé obory, ročníky a cykly studia. Je tedy důležité se během studia rozhodnout pro určité směřování svého odborného (profesního) zájmu, a podle něj si volit mezi nabídkou povinně volitelných nebo volitelných předmětů. Katedra se snaží vedle teologických oborů klást důraz na nezbytnost základního psychologického vzdělání (některé její předměty jsou podmíněny předchozím absolvováním přednášek z psychologie). Tam, kde je to nutné, uvádíme vzájemnou provázanost předmětů na příslušném místě v Karolince nebo na ni upozorňujeme římskými číslicemi (I. - IV.) v názvech jednotlivých kurzů.  Poslední změna: 4. prosinec 2014 10:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám