Sociální a charitativní práce (kombinované studium)


Na webových stránkách jsou vyvěšeny studijní opory pro potřeby RVH, studijní opory jsou pro studenty kombinovaného studia dostupné v SIS.

Studijní opory předmětů navazujícího magisterského studia:

Aktuální problematika sociální práce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Aktuální témata charitativní práce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní oporu k tomuto předmětu je možné nalézt zde a na webu Moodle UK.


Základy ekonomie pro sociální práci

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Ekonomie pro sociální práci, neziskový sektor

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Etika sociální práce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Gender v sociální práci

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry historické teologie a církevních dějin


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Kulturní antropologie

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Logoterapeutické principy v sociální práci

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Management sociální práce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Mediace a komunikace v sociální praxi

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry praktické teologie.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Moderní teologie XIX. a XX. století

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Náboženství v současné české společnosti I.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry religionistiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Náboženství v současné české společnosti II.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry religionistiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Pastorační práce I.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Pastorační práce II.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Pokročilá komunitní sociální práce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Pokročilá krizová intervence

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Pokročilá terénní sociální práce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Praxe a supervize I.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Praxe a supervize II.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Příprava diplomové práce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu příslušné katedry.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Psychopatologie

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Readings in Environmental Activism

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry filozofie.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Readings in Social Movements

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry filozofie.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Sociální gerontologie a geriatrie I.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Sociální gerontologie a geriatrie II.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Sociální kontrola kriminality

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde


Sociální psychologie

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde


Sociální správa I.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Sociální správa II.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Sociální témata Nového zákona

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry biblistiky a judaistiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Sociální témata Starého zákona

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry biblistiky a judaistiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Sociální výzkum I.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde Moodle UK.


Sociální výzkum II.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde Moodle UK.


Teologie a sociální práce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry historické teologie a církevních dějin.


Studijní oporu k tomuto předmětu je možné nalézt zde a na webu Moodle UK.


Teorie charity II.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry historické teologie a církevních dějin a katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.


Teorie sociální práce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry historické teologie a církevních dějin


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Teorie sociálního poradenství

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde.
Poslední změna: 20. březen 2023 13:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám