Sociální a charitativní práce (kombinované studium)


Na webových stránkách jsou vyvěšeny studijní opory pro potřeby RVH, studijní opory jsou pro studenty kombinovaného studia dostupné v SIS.

Studijní opory předmětů navazujícího magisterského studia:

Aktuální problematika sociální práce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Aktuální témata charitativní práce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Ekonomie pro sociální práci, neziskový sektor

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Etika sociální práce ("Sociální etika" od roku 2023)

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Kulturní antropologie

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Logoterapeutické principy v sociální práci

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Management sociální práce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Mediace a komunikace v sociální praxi

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry praktické teologie.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Moderní teologie XIX. a XX. století

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Náboženství v současné české společnosti I.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry religionistiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Náboženství v současné české společnosti II.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry religionistiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Pokročilá komunitní sociální práce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Pokročilá krizová intervence

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Pokročilá terénní sociální práce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Praxe a supervize I.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Praxe a supervize II.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Příprava diplomové práce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu příslušné katedry.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Psychopatologie

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Readings in Environmental Activism

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry filozofie.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Readings in Social Movements

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry filozofie.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Sociální gerontologie a geriatrie I.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Sociální gerontologie a geriatrie II.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Sociální kontrola kriminality

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Sociální psychologie

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Sociální správa I.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Sociální správa II.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Sociální témata Nového zákona

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry biblistiky a judaistiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Sociální témata Starého zákona

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry biblistiky a judaistiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Sociální výzkum I.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde Moodle UK.


Sociální výzkum II.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde Moodle UK.


Teologie a sociální práce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry historické teologie a církevních dějin.


Studijní oporu k tomuto předmětu je možné nalézt zde a na webu Moodle UK.


Teorie charity II.

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry historické teologie a církevních dějin a katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Teorie sociální práce

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry historické teologie a církevních dějin


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Teorie sociálního poradenství

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Základy ekonomie pro sociální práci

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.Volitelné předměty

Filozofická teologie ve 20. a 21. století / Podoby současného křesťanství

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie


Studijní opora je k dispozici na webu Moodle UK.


Gender v sociální práci

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry historické teologie a církevních dějin


Studijní opora je k dispozici ke stažení zde a na webu Moodle UK.


Katechetika

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici na webu Moodle UK.


Metody a techniky sociálního výzkumu II

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry psychosociálních věd a etiky.


Studijní opora je k dispozici na webu Moodle UK.

  

Náboženství v postmoderní společnosti

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry religionistiky.


Studijní opora je k dispozici na webu Moodle UK.

 

Religion in Post-Modern Society

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry religionistiky.


Studijní opora je k dispozici na webu Moodle UK.


Teologická filozofie

Kontakt na vyučující tohoto předmětu a jejich konzultační hodiny jsou zveřejněny na webu katedry systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie


Studijní opora je k dispozici na webu Moodle UK.Poslední změna: 2. srpen 2023 09:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až pátek: 8:00–17:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám