NPO - Transformace

Transformace pro VŠ na UK

Univerzita Karlova dne 30. 3. 2022 podala projektovou žádost Transformace pro VŠ na UK. Projekt prošel úspěšně hodnocením a jeho aktivity naplňují všechny specifické cíle vyhlášené výzvy. Jedná se o celouniverzitní projekt, ve kterém je do realizace věcných aktivit zapojeno celkem 14 fakult (KTF, HTF, FF, FSV, FHS, PF, 1. LF, 2. LF, 3. LF, LFP, LFHK, FaF, PřF, FTVS, MFF) a dále ÚK, ÚVT a ÚJOP. Realizace projektu byla zahájena v lednu 2022.


Realizace projektu na HTF UK

Projekt č. NPO_UK_MSMT-16602/2022 realizovaný na HTF UK reaguje na cíle stanovené v reformě 3.2.1 Transformovat VŠ s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce a současně reflektuje zkušenosti faulty z výuky v posledních dvou letech, kdy převažovala on-line výuka na vysokých školách (VŠ). HTF UK se do projektu Transformace pro VŠ na UK zapojila v naplňování specifického cíle A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání.


Konkrétně se jedná o specifický cíl A1: Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend, který je zaměřen na investice v oblasti informačních systémů a technologií, zejména na pořízení hardwarového a softwarového vybavení a další techniky či na posílení výpočetní kapacity nezbytné pro zajištění digitálních forem výuky a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.

V roce 2022 HTF UK zrealizovala tři nově vybavené učebny, kde je dispozici technika pro realizaci on-line výuky a zároveň byly a budou podpořeny i vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj kompetencí souvisejících s používáním nově pořízené výpočetní techniky v oblasti digitální výuky.


V rámci specifického cíle A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning bude inovováno osm výukových kurzů v prostředí Moodle. Kurzy v prostředí Moodle budou koncipovány primárně jako podpůrné prostředí prezenční výuky a zároveň jako možný prostředek výuky distanční (bude-li taková výuka zapotřebí). Stávající studijní opory předmětů budou významně upraveny a doplněny o interaktivní výukový obsah (videa, online kvízy a testy, infografika, odkazy do databází a mapových databází, návštěva virtuálně vzdálených míst – archívy, knihovny, muzea). Budou využity strategie aktivního učení.


Realizace projektu bude mít dopad na všechny studenty a pracovníky HTF UK.Poslední změna: 21. únor 2023 09:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám