Bakalářské studijní programy

Bakalářské studijní programy (prezenční studium) otevírané pro akademický rok 2021/2022 bez přijímací zkoušky

 • Husitská teologie

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika

 • Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Pravoslavná teologie

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Judaistika

 • Judaistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Judaistika

 • Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

 • Sociální a charitativní práce

Bakalářské studijní programy (kombinované studium) otevírané pro akademický rok 2021/2022 bez přijímací zkoušky

 • Husitská teologie

Bakalářské studijní programy (prezenční studium) otevírané pro akademický rok 2021/2022 s přijímací zkouškou

 • Sociální pedagogika

  Přijímací zkouška proběhne formou znalostního testu. Test obsahuje 20 otázek, za každou otázku lze získat 1 bod. Uchazeč může v testu získat až 20 bodů.

  Kritériem pro přijetí do studijního programu Sociální pedagogika bude pořadí uchazeče, na kterém se umístil s ohledem na získaný počet bodů ve znalostním testu. Kvóta pro přijetí v roce 2021/2022 činí 40 uchazečů. Uchazeč, který absolvoval nebo studuje akreditovaný vzdělávací program Sociální pedagogika na vyšší odborné škole, může být v souladu s § 49, odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb. a s čl. 2, odst. 4 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy bonifikován u přijímací zkoušky 5 body za prospěch do průměru 1,5 a 5 body za odbornou praxi, pokud dosáhla alespoň poloviny časového rozsahu odborné praxe, která je předepsána ve studijním programu Sociální pedagogika, na který se uchazeč hlásí. Uchazeč předává doklad o prospěchu a odborné praxi u přijímací zkoušky.

  Modelové otázky a doporučená literatura jsou k dispozici v detailech programu u online přihlášky.


 • Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika

 • Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Religionistika

 • Religionistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Judaistika se sdruženým studiem Religionistika

 • Religionistika se sdruženým studiem Judaistika


  Přijímací zkouška probíhá pouze z religionistiky ve formě ústního pohovoru. Každému uchazeči budou položeny dvě otázky z předepsané literatury. Za každou otázku lze získat maximálně 20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů. Ke studiu bude přijat každý uchazeč, který v přijímací zkoušce získá alespoň 20 bodů.

  Modelové otázky a doporučená literatura jsou k dispozici v detailech programu u online přihlášky.


Informace pro zahraniční uchazeče o bakalářské studium

U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je kromě požadavků daných zákonem a vnitřními předpisy UK vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2.


Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce.


Zahraniční uchazeči musí předložit také následující doklady:

  a. 

doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace");

  b. 

doklad o udělení Evropského bakalaureátu,

  c. 

zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska);

  d. 

nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (zpoplatněno).


Detailní informace zde.


Poslední změna: 15. červen 2021 10:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám