Stipendium za vynikající studijní výsledky

Stipendium za vynikající studijní výsledky (prospěchové stipendium)


• Výpočet a vyplácení stipendia za vynikající studijní výsledky je plně v kompetenci fakulty a řídí se platnými předpisy Univerzity Karlovy,tj. Pravidly pro přiznání stipendií na UK HTF (čl. 2), Stipendijním řádem UK a Studijním a zkušebním řádem UK.


• Výpočet provádí automaticky informační systém na základě nastavených parametrů.


• Stanovení seznamu prospěchových stipendií probíhá vždy v listopadu daného akademického roku.


• Na základě stanoveného seznamu budou na přelomu listopadu a prosince studenti, kterým bude stipendium přiznáno, vyzváni informačním emailem k převzetí „Rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající výsledky“ a k dodání čísla účtu, na které bude stipendium v daném termínu zasláno.Poslední změna: 22. listopad 2023 13:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám