Harmonogram akademického roku


Akademický rok 2022/2023

Zahájení akademického roku

1. 10. 2022

Slavnostní zahájení akademického roku v aule fakulty

3. 10. 2021 od 10:30

Den otevřených dveří

23. 1. 2023

Rektorský den

10. 5. 2023

Konec akademického roku

30. 9. 2023


Bakalářské a magisterské studium

Imatrikulace

30. 9. 2022

od

do

Výuka v zimním semestru

3. 10. 2022

7. 1. 2023

Zápis předmětů do SIS (pro zimní semestr)

12. 9. 2022

10. 10. 2022

Vánoční prázdniny

23. 12. 2022

1. 1. 2023

Zkouškové období

9. 1. 2023

12. 2. 2023

Výuka v letním semestru

13. 2. 2023

20. 5. 2023

Zápis předmětů do SIS (pro letní semestr)

31. 1. 2023

21. 2. 2023

Zápis předmětů do SIS pro ostatní fakulty (pro letní semestr)

10. 2. 2023

21. 2. 2023

Velikonoční prázdniny

6. 4. 2023

11. 4. 2023

Zkouškové období

22. 5. 2023

30. 6. 2023

Letní prázdniny

1. 7. 2023

31. 8. 2023

Zkouškové období (září)

1. 9. 2023

17. 9. 2023

Splnění studijních povinností vSIS

17. 9. 2023

Termín pro podání žádosti o uznání předmětů zpředchozího studia

30. 6. 2023

Podání el. žádosti o zápis do dalšího ročníku

1. 6. 2023 – 27. 9. 2023

Náhradní termín pro zápis do dalšího ročníku

13. 10. 2023

Termín konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2022/2023

1. 6. 2023 – 9. 6. 2023


Státní zkoušky bakalářské a magisterské (BZK a SZZK)

Konkrétní termíny bakalářských a magisterských státních zkoušek jsou vypisovány v SIS (po uzavření přihlášek).


Typ státní zkoušky

Termín státní zkoušky

(od – do)


Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou (odevzdání indexu na studijní oddělení)

Termín odevzdání závazné elektronické přihlášky ke státní zkoušce

(od – do)


Státní zkoušky

(zimní, jarní

a podzimní termíny)

Bakalářská – BZK

Magisterská – SZZK


16. 1. 2023

2. 2. 2023

13. 1. 2023

od 5. 12. 2022

do 18. 12. 2022


5. 6. 2023

22. 6. 2023

2. 6. 2023

od 24. 4. 2023

do 7. 5. 2023


4. 9. 2023

21. 9. 2023

1. 9. 2023

od 24. 7. 2023

do 6. 8. 2023Zadání bakalářských a diplomových prací

průběžně, nejpozději rok před konáním obhajoby

Elektronické odevzdání závěrečných prací

termín totožný spodáváním elektronických přihlášek k obhajobě

Bakalářské a magisterské promoce

březen a říjen/listopad 2023


Doktorské studium

Zápis studentů do 1. ročníku studia

3. 10. 2022

Náhradní termín zápisu

12. 10. 2022

Školitel – hodnocení návrhu ISP v SIS, odevzdání stanoviska oborové radě (elektronicky) za akademický rok 2021/2022

1. 10. – 14. 10. 2022

Oborové rady – hodnocení návrhů ISP v SIS, závěrečné stanovisko

15. 10. – 31. 10. 2022

Student 1. ročník – termín odevzdání návrhu ISP v SIS

1. 11. – 30. 11. 2022

Termíny konání státní doktorské zkoušky 

únor/březen 2023

červen 2023

září 2023

Obhajoby disertačních prací1

průběžně

Vypsání termínů zkoušek ze základních studijních povinností dle ISP (vypisují garanti předmětů Za ZS a LS v SIS)2

1. 10. – 30. 11. 2022

1. 2. – 28. 2. 2023

Termín splnění studijních povinností dle ISP

17. 9. 2023

Student – založení, vyplnění a odevzdání hodnocení ISP školiteli (elektronicky) v SIS za akademický rok 2022/2023

1. 7. – 30. 9. 2023

1 Podle Opatření děkanky č. 9/2018 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací; Metodický pokyn děkana k předkládání disertačních prací na HTF UK č. 1/2019 ze dne 1. ledna 2019.

2 Prostřednictvím Studijního informačního systému UK is.cuni.cz


Poslední změna: 10. říjen 2022 23:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám