Harmonogram akademického roku


Akademický rok 2023/2024

Zahájení akademického roku

1. 10. 2023

Slavnostní zahájení akademického roku v aule fakulty

2. 10. 2023 od 10:30

Zahájení výuky podle rozvrhu

2. 10. 2023 od 13:00

Den otevřených dveří

15. 1. 2024

Rektorský den

14. 5. 2024

Konec akademického roku

30. 9. 2024


Bakalářské a magisterské studium

Imatrikulace

3. 10. 2023 od 9:00

od

do

Výuka v zimním semestru

2. 10. 2023

14. 1. 2024

Zápis předmětů do SIS (pro zimní semestr)

11. 9. 2023

9. 10. 2023

Zápis předmětů do SIS pro ostatní fakulty (pro letní semestr)

25. 9. 2023

9. 10. 2023

Vánoční prázdniny

23. 12. 2023

1. 1. 2024

Zkouškové období

15. 1. 2024

18. 2. 2024

Výuka v letním semestru

19. 2. 2024

26. 5. 2024

Zápis předmětů do SIS (pro letní semestr)

5. 2. 2024

26. 2. 2024

Zápis předmětů do SIS pro ostatní fakulty (pro letní semestr)

17. 2. 2024

26. 2. 2024

Velikonoční prázdniny

28. 3. 2024

2. 4. 2024

Zkouškové období

27. 5. 2024

30. 6. 2024

Letní prázdniny

1. 7. 2024

31. 8. 2024

Zkouškové období (září)

2. 9. 2024

15. 9. 2024

Splnění studijních povinností vSIS

15. 9. 2024

Termín pro podání žádosti o uznání předmětů zpředchozího studia

30. 6. 2024

Podání el. žádosti o zápis do dalšího ročníku

1. 6. 2024 – 16. 9. 2024

Náhradní termín pro zápis do dalšího ročníku

1. 10. 2024

Termín konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2022/2023

3. 6. 2024 – 7. 6. 2024


Státní zkoušky bakalářské a magisterské (BZK a SZZK)

Konkrétní termíny bakalářských a magisterských státních zkoušek jsou vypisovány v SIS (po uzavření přihlášek).


Typ státní zkoušky

Termín státní zkoušky

(od – do)


Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou (odevzdání indexu na studijní oddělení)

Termín odevzdání závazné elektronické přihlášky ke státní zkoušce

(od – do)


Státní zkoušky

(zimní, jarní

a podzimní termíny)

22. 1. 2024

8. 2. 2024

19. 1. 2024

od 4. 12. 2023

do 18. 12. 2023


3. 6. 2024

20. 6. 2024

31. 5. 2024

od 22. 4. 2024

do 6. 5. 2024


9. 9. 2024

26. 9. 2024

6. 9. 2024

od 22. 7. 2024

do 5. 8. 2024
Zadání bakalářských a diplomových prací

průběžně, nejpozději rok před konáním obhajoby

Elektronické odevzdání závěrečných prací

termín totožný spodáváním elektronických přihlášek k obhajobě

Bakalářské a magisterské promoce

březen a říjen/listopad 2024


Doktorské studium

Zápis studentů do 1. ročníku studia

2. 10. 2023

Náhradní termín zápisu

11. 10. 2023

Školitel – hodnocení návrhu ISP v SIS, odevzdání stanoviska oborové radě (elektronicky) za akademický rok 2021/2022

1. 10. – 15. 10. 2023

Oborové rady – hodnocení návrhů ISP v SIS, závěrečné stanovisko

16. 10. – 31. 10. 2023

Student 1. ročník – termín odevzdání návrhu ISP v SIS

1. 11. – 30. 11. 2023

Termíny konání státní doktorské zkoušky 

únor/březen 2024

červen 2024

září 2024

Obhajoby disertačních prací1

průběžně

Vypsání termínů zkoušek ze základních studijních povinností dle ISP (vypisují garanti předmětů Za ZS a LS v SIS)2

2. 10. – 30. 11. 2023

5. 2. – 26. 2. 2024

Termín splnění studijních povinností dle ISP

15. 9. 2024

Student – založení, vyplnění a odevzdání hodnocení ISP školiteli (elektronicky) v SIS za akademický rok 2022/2023

1. 7. – 30. 9. 2024

Doktorské promoce

prosinec 2023

květen 2024

Podání přihlášky do doktorských studijních programů

30. 11. 2023 – 30. 4. 2024

Termín konání přijímací zkoušky ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2024/2025

1. 6. – 9. 6. 2024

Náhradní termín přijímací zkoušky

15. 6. – 7. 7. 2024

1 Podle Opatření děkanky č. 9/2018 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací; Metodický pokyn děkana k předkládání disertačních prací na HTF UK č. 1/2019 ze dne 1. ledna 2019.

2 Prostřednictvím Studijního informačního systému UK is.cuni.cz


Poslední změna: 11. říjen 2023 15:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až pátek: 8:00–17:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám