Harmonogram akademického roku


Akademický rok 2021/2022

Zahájení akademického roku

1. 10. 2021

Slavnostní zahájení akademického roku v aule fakulty

1. 10. 2021 od 10:30

Den otevřených dveří

24. 1. 2022

Rektorský den

11. 5. 2022

Konec akademického roku

30. 9. 2022


Bakalářské a magisterské studium

Imatrikulace

30. 9. 2021

od

do

Výuka v zimním semestru

1. 10. 2021

8. 1. 2022

Zápis předmětů do SIS (pro zimní semestr)

13. 9. 2021

11. 10. 2021

Vánoční prázdniny

23. 12. 2021

2. 1. 2022

Zkouškové období

10. 1. 2022

13. 2. 2022

Výuka v letním semestru

14. 2. 2022

21. 5. 2022

Zápis předmětů do SIS (pro letní semestr)

31. 1. 2022

28. 2. 2022

Velikonoční prázdniny

14. 4. 2022

19. 4. 2022

Zkouškové období

23. 5. 2022

30. 6. 2022

Letní prázdniny

1. 7. 2022

31. 8. 2022

Zkouškové období (září)

1. 9. 2022

19. 9. 2022

Splnění studijních povinností vSIS

16. 9. 2022

Termín pro podání žádosti o uznání předmětů zpředchozího studia

30. 6. 2022

Podání el. žádosti o zápis do dalšího ročníku

1. 6. 2022 – 27. 9. 2022

Náhradní termín pro zápis do dalšího ročníku

13. 10. 2022

Termín konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2022/2023

1. 6. 2022 – 13. 6. 2022


Státní zkoušky bakalářské a magisterské (BZK a SZZK)

Konkrétní termíny bakalářských a magisterských státních zkoušek jsou vypisovány v SIS (po uzavření přihlášek).


Typ státní zkoušky

Termín státní zkoušky

(od – do)


Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou (odevzdání indexu na studijní oddělení)

Termín odevzdání závazné elektronické přihlášky ke státní zkoušce

(od – do)


Státní zkoušky

(zimní, jarní

a podzimní termíny)

Bakalářská – BZK

Magisterská – SZZK


17. 1. 2022

3. 2. 2022

14. 1. 2022

od 6. 12. 2021

do 19. 12. 2021


6. 6. 2022

23. 6. 2022

3. 6. 2022

od 25. 4. 2022

do 8. 5. 2022


5. 9. 2022

22. 9. 2022

2. 9. 2022

od 25. 7. 2022

do 7. 8. 2022Zadání bakalářských a diplomových prací

průběžně, nejpozději rok před konáním obhajoby

Elektronické odevzdání závěrečných prací

termín totožný spodáváním elektronických přihlášek k obhajobě

Bakalářské a magisterské promoce

březen a říjen 2022


Doktorské studium

Zápis nových studentů do studia

Náhradní termín zápisu


1. 10. 2021

12. 10. 2021


Termín odevzdání elektronického návrhu ISP nově přijatých studentů


3. 11. 2021

Termíny konání státní doktorské zkoušky

únor/březen 2022

červen 2022

září 2022


Obhajoby disertačních prací


průběžně

Zkouška ze základních studijních povinností dle ISP v akademickém roce 2021/2022


průběžné termíny stanoví garanti předmětů prostřednictvím elektronického systému UK is.cuni.cz

od 1. 10. – 30. 11. 2021

a od 1. 2. – 28. 2. 2022


Založení a vyplňování ročního hodnocení ISP studentů za akademický rok 2020/2021


1. 7. – 30. 9. 2021

Postoupení hodnocení ISP studentů

za akademický rok 2020/2021 školitelem ve Studijním informačním systému UK Oborové radě


1. 10. – 12. 10. 2021

Doktorské promoce


prosinec 2021

květen 2022


Podání přihlášky


30. 11. 2021 – 30. 4. 2022

Termín konání přijímací zkoušky ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2022/2023


1. 6. – 10. 6. 2022

Náhradní termín přijímací zkoušky


13. 6. – 8. 7. 2022Poslední změna: 11. leden 2022 11:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám