Výběrová řízení / Selection Procedure

Odborný/á asistent/ka / Assistant Professor

Děkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy, v platném znění výběrové řízení na pozici odborný/á asistent/ka na Katedře psychosociálních věd a etiky.

Výše úvazku: 0,3

Termín podání přihlášek do: 20. 1. 2024


In accordance with The Competitive Hiring Process Code of Charles University as amended the Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University announces the Selection Procedure - Assistant Professor at the Department of Psychosocial Sciences and Ethics.

Part-time position: 0,3 (12 hours per week)

Deadline for placing the application: January 20, 2024Odborný/á asistent/ka / Assistant Professor

Děkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy, v platném znění výběrové řízení na pozici odborný/á asistent/ka na Katedře psychosociálních věd a etiky.

Výše úvazku: 0,2

Termín podání přihlášek do: 20. 1. 2024


In accordance with The Competitive Hiring Process Code of Charles University as amended the

Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University announces the Selection Procedure -

Assistant Professor at the Department of Psychosocial Sciences and Ethics.

Part-time position: 0,2 (8 hours per week)

Deadline for placing the application: January 20, 2024Odborný/á asistent/ka / Assistant Professor

Pracovní místo bylo obsazeno / The job position was filled


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy, v platném znění výběrové řízení na pozici akademického pracovníka - odborný/á asistent/ka na Katedře učitelství.


Výše úvazku: 0,5

Termín podání přihlášek do: 12. 7. 2023


In accordance with The Competitive Hiring Process Code of Charles University as amended the Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University announces the Selection Procedure for the position of Academic worker - Assistant Professor at the Department of Pedagogy.


Part-time position: 0,5 (20 hours per week)

Deadline for placing the application: July 7, 2023Asistent/ka / Assistant - akademický pracovník / Academic worker

Pracovní místo bylo obsazeno / The job position was filled


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy, v platném znění výběrové řízení na pozici akademického pracovníka - asistent/ka na Katedře učitelství.


Výše úvazku: 0,2

Termín podání přihlášek do: 26. 5. 2023


In accordance with The Competitive Hiring Process Code of Charles University as amended the Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University announces the Selection Procedure for the position of Academic worker - Assistant at the Department of Pedagogy.


Part-time position: 0,2 (8 hours per week)

Deadline for placing the application: May 26, 2023Asistent/ka / Assistant

Pracovní místo bylo obsazeno / The job position was filled


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy, v platném znění výběrové řízení na pozici akademického pracovníka - asistent/ka na Katedře psychosociálních věd a etiky.


Výše úvazku: 0,8

Termín podání přihlášek do: 3. 2. 2023


In accordance with The Competitive Hiring Process Code of Charles University as amended the Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University announces the Selection Procedure for the position of Academic worker - Assistant at the Department of Psychosocial Sciences and Ethics


Part-time position: 0,8 (32 hours per week)

Deadline for placing the application: February 3, 2023Odborný/á asistent/ka / Assistant Professor

Pracovní místo bylo obsazeno / The job position was filled


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy, v platném znění výběrové řízení na pozici akademického pracovníka - odborný/á asistent/ka na Katedře psychosociálních věd a etiky.


Výše úvazku: 0,8

Termín podání přihlášek do: 3. 2. 2023


In accordance with The Competitive Hiring Process Code of Charles University as amended the Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University announces the Selection Procedure for the position of Academic worker - Assistant Professor at the Department of Psychosocial Sciences and Ethics


Part-time position: 0,8 (32 hours per week)

Deadline for placing the application: February 3, 2023Odborný/á asistent/ka / Assistant Professor

Pracovní místo bylo obsazeno / The job position was filled


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy, v platném znění výběrové řízení na pozici akademického pracovníka - odborný/á asistent/ka na Katedře psychosociálních věd a etiky.


Výše úvazku: 1,0

Termín podání přihlášek do: 3. 2. 2023


In accordance with The Competitive Hiring Process Code of Charles University as amended the Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University announces the Selection Procedure for the position of Academic worker - Assistant Professor at the Department of Psychosocial Sciences and Ethics


Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Deadline for placing the application: February 3, 2023Odborný/á asistent/ka / Assistant Professor

Pracovní místo bylo obsazeno / The job position was filled


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy, v platném znění výběrové řízení na pozici akademického pracovníka - odborný/á asistent/ka na Katedře religionistiky.


Termín podání přihlášek do: 30. 12. 2022


In accordance with The Competitive Hiring Process Code of Charles University as amended the Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University announces the Selection Procedure for the position of Academic worker - Assistant Professor at the Department of Religious Studies.


Deadline for placing the application: December 30, 2022Odborný/á asistent/ka / Assistant Professor

Pracovní místo bylo obsazeno / The job position was filled


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy, v platném znění výběrové řízení na pozici akademického pracovníka - odborný/á asistent/ka na Katedře učitelství.


Termín podání přihlášek do: 3. 6. 2022


In accordance with The Competitive Hiring Process Code of Charles University as amended the Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University announces the Selection Procedure for the position of Academic worker - Assistant Professor at the Department of Pedagogy.


Deadline for placing the application: June 3, 2022Asistent/ka / Assistant

Pracovní místo bylo obsazeno / The job position was filled


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy, v platném znění výběrové řízení na pozici akademického pracovníka - asistent/ka na Katedře učitelství.


Termín podání přihlášek do: 28. 4. 2022


In accordance with The Competitive Hiring Process Code of Charles University as amended the Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University announces the Selection Procedure for the position of Academic worker - Assistant at the Department of Pedagogy.


Deadline for placing the application: April 28, 2022Výjezd: Výzkumný/á pracovník/ice – senior / Senior Researcher

Pracovní místo bylo obsazeno / The job position was filled


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumný/á pracovník/ice – senior v rámci projektu Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP VVV (MŠMT). Název projektu: Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na Univerzitě Karlově.

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976.


Termín podání přihlášek do: 15. 6. 2021


The Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University (HTF CU) announces the Selection Procedure for the position of a Senior Researcher – within the project Call No. 02_18_053 International mobilities of researchers, technical and administrative workers of research organizations in the priority axis 2 OP VVV. Title of the project: International mobilities of researchers, technical and administrative workers of Charles University.

Registration number of the project: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976.


Deadline for placing the application: June 15, 2021Příjezd: Výzkumný/á pracovník/ice – senior / Senior Researcher

Pracovní místo bylo obsazeno / The job position was filled.


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumný/á pracovník/ice – senior v rámci projektu Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP VVV (MŠMT). Název projektu: Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na Univerzitě Karlově.

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976.


Termín podání přihlášek do: 4. 6. 2021


The Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University (HTF CU) announces the Selection Procedure for the position of a Senior Researcher – within the project Call No. 02_18_053 International mobilities of researchers, technical and administrative workers of research organizations in the priority axis 2 OP VVV. Title of the project: International mobilities of researchers, technical and administrative workers of Charles University.

Registration number of the project: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976.


Deadline for placing the application: June 4, 2021Odborný/á asistent/ka / Assistant Professor

Pracovní místo nebylo obsazeno / The job position wasn´t filled


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy, v platném znění výběrové řízení na pozici odborný/á asistent/ka na Katedře učitelství.


Termín podání přihlášek do: 29. 6. 2021


In accordance with The Competitive Hiring Process Code of Charles University as amended the Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University announces the Selection Procedure - Assistant Professor at the Department of Pedagogy.


Deadline for placing the application: June 29, 2021Asistent/ka / Assistant

Pracovní místo bylo obsazeno / The job position was filled


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy, v platném znění výběrové řízení na pozici asistent/ka na Katedře učitelství.


Termín podání přihlášek do: 29. 6. 2021


In accordance with The Competitive Hiring Process Code of Charles University as amended the Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University announces the Selection Procedure - Assistant at the Department of Pedagogy.


Deadline for placing the application: June 29, 2021Odborný/á asistent/ka / Assistant Professor

Pracovní místo bylo obsazeno. / The job position was filled.


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy, v platném znění výběrové řízení na pozici odborný/á asistent/ka na Katedře učitelství.


Termín podání přihlášek do: 7. 5. 2021


In accordance with The Competitive Hiring Process Code of Charles University as amended the Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University announces the Selection Procedure - Assistant Professor at the Department of Pedagogy.


Deadline for placing the application: May 7, 2021Výzkumný/á pracovník/ice – senior / Senior Researcher

Pracovní místo bylo obsazeno. / The job position was filled.


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumný/á pracovník/ice – senior v rámci projektu Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP VVV (MŠMT). Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků na Univerzitě Karlově.

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976.


Termín podání přihlášek do: 17. 7. 2020 do 18.00 hodin


The Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University (HTF UK) announces the selection procedure for the position of a senior researcher – within the project Call No. 02_18_053 International mobility of researchers, technical and administrative workers of research organizations in the priority axis 2 OP VVV). Title of the project: International mobility of researchers, technical and administrative workers of Charles University.

Registration number of the project: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976.


Deadline for placing the application: July 17, 2020, 6.00 p. m.Asistent/ka

Pracovní místo bylo obsazeno. / The job position was filled.


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici asistent/ka na Katedře učitelství.


Termín podání přihlášek do: 31. 7. 2020Odborný/á asistent/ka

Pracovní místo bylo obsazeno.


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici odborný/á asistent/ka na Katedře systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie.


Termín podání přihlášek do: 30. 8. 2019Odborný/á asistent/ka

Pracovní místo bylo obsazeno.


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici odborný/á asistent/ka na Katedře psychosociálních věd a etiky.


Termín podání přihlášek do: 8. 7. 2019Odborný/á asistent/ka

Pracovní místo bylo obsazeno.


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici odborný/á asistent/ka na Katedře učitelství.


Termín podání přihlášek do: 17. 6. 2019Odborný/á asistent/ka

Pracovní místo bylo obsazeno.


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici odborný/á asistent/ka na Katedře psychosociálních věd a etiky.


Termín podání přihlášek do: 15. 6. 2019Odborný/á asistent/ka

Pracovní místo bylo obsazeno.


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici odborný/á asistent/ka na Katedře religionistiky.


Termín podání přihlášek do: 17. 9. 2018Odborný/á asistent/ka

Pracovní místo bylo obsazeno.


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici odborný/á asistent/ka na Katedře učitelství.


Termín podání přihlášek do: 30. 6. 2018Odborný/á asistent/ka

Pracovní místo bylo obsazeno.


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici odborný/á asistent/ka na Katedře učitelství.


Termín podání přihlášek do: 30. 6. 2018Výzkumný/á pracovník/ice – senior

Pracovní místo bylo obsazeno. / The job position was filled.


Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici výzkumný/á pracovník/ice – senior v rámci projektu Výzva č. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV (MŠMT). Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy. Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495


The Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University (HTF UK) announces in accordance with the Rules of Selection Procedure of the Charles University, as amended, the selection procedure for the position of a senior researcher – within the project Call No. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV (MŠMT) [International mobility of researchers in the priority axis 2 OP VVV]. Title of the project: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy [International mobility of researchers of Charles University]. Registration number of the project: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495Poslední změna: 20. prosinec 2023 22:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám