Archiv výběrových řízení


Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa akademického pracovníka: Katedra religionistiky – Odborný/á asistent/ka

Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici Odborný/á asistent/ka na Katedře religionistiky.


Termín podání přihlášek do: 17. 9. 2018


Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa akademického pracovníka: Katedra učitelství – Odborný/á asistent/ka

Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici Odborný/á asistent/ka na Katedře učitelství.


Termín podání přihlášek do: 30. 6. 2018


Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa akademického pracovníka: Katedra učitelství – Odborný/á asistent/ka

Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici Odborný/á asistent/ka na Katedře učitelství.


Termín podání přihlášek do: 30. 6. 2018


Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa výzkumný/á pracovník/ice – senior

Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici výzkumný/á pracovník/ice – senior v rámci projektu Výzva č. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV (MŠMT). Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy. Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495


The Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University (HTF UK) announces in accordance with the Rules of Selection Procedure of the Charles University, as amended, the selection procedure for the position of a senior researcher – within the project Call No. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV (MŠMT) [International mobility of researchers in the priority axis 2 OP VVV]. Title of the project: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy [International mobility of researchers of Charles University]. Registration number of the project: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495
Poslední změna: 26. září 2018 11:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám