Mimořádné studium

Mimořádné studium na UK HTF je organizováno jako jednosemestrální studium vybraných předmětů akreditovaných studijních programů. Je určeno zejména pro rozšiřování vědomostí a další studium absolventů fakult humanitního zaměření, pro učitele, pracovníky církví a další zájemce. Po úspěšném absolvování předmětu, jehož ukončení může být podmíněno kolokviem, zkouškou, testem nebo obhajobou písemné práce, získá posluchač Osvědčení o absolvování předmětu celoživotního vzdělávání.


Účastníci kurzů celoživotního vzdělávání mají možnost během studia využívat zdarma služeb knihovny a připojení k internetu.


Pokud se absolvent předmětů mimořádného studia rozhodne pro studium některého ze studijních oborů fakulty, může požádat o jejich uznání jako předmětů řádného studia a to do 5 let od jejich absolvování.


Mimořádné studium je zpoplatněno s výjimkou pedagogů a studentů UK. Poplatek za každý zapsaný předmět činí 600,- Kč.


Poplatek za studium se hradí složenkou nebo bankovním převodem na:

Číslo účtu: 66661389/0800, variabilní symbol: 67.

(IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389, BIC: GIBACZPX)

Studium je možné uhradit i hotově v pokladně fakulty.


Přihlášky a informace k mimořádnému studiu získají zájemci na studijním oddělení fakulty.


Místnost: H104

Tel.: +420 222 539 203; +420 222 539 223

E-mail:


Poslední změna: 28. listopad 2018 11:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám