Kurzy pro veřejnost


V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy koná Husitská teologická fakulta specializované a zájmové kurzy určené absolventům vysokých a středních škol. Po úspěšném absolvování kurzu, jehož ukončení může být podmíněno kolokviem, zkouškou, testem nebo obhajobou písemné práce, získá posluchač Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.


Účastníci kurzů celoživotního vzdělávání mají možnost během studia využívat zdarma služeb knihovny a připojení k internetu.


Pokud se absolvent kurzů celoživotního vzdělávání rozhodne pro studium některého ze studijních oborů fakulty, může požádat o jejich uznání jako volitelných předmětů řádného studia a to do 5 let od jejich absolvování.


Kurzovné se hradí složenkou nebo bankovním převodem na:

Číslo účtu: 66661389/0800, variabilní symbol: 2607.

(IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389, BIC: GIBACZPX)

Kurzovné je možné uhradit i hotově v pokladně fakulty.


Na začátku kurzu předloží studenti potvrzení o zaplacení kurzovného na studijní oddělení fakulty nebo vyučujícímu při první hodině. Pokud hradí kurzovné zaměstnavatel, je nutné uvést IČO a DIČ.


Přihláška do kurzu


Závazné přihlášky do kurzů je třeba zaslat co nejdříve vzhledem k omezenému počtu míst na adresu:


Studijní oddělení UK HTF

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Nebo na internetovou adresu:


Přihlášku lze poslat poštou či formou přílohy e-mailu.


Pokud bude o kurz nedostatečný zájem, uchazeč bude včas vyrozuměn a kurzovné mu bude vráceno.


Jazykové kurzy:

Vzhledem k tomu, že na fakultu přicházejí studenti s maturitou z jednoho až dvou jazyků, nerealizuje HTF jazykové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé v rámci řádného studia. Začátečníkům, jejichž jazykové schopnosti neodpovídají požadovaným vstupním znalostem, nabízí placené kurzy. V případě nenaplněné kapacity jednotlivých kurzů se mohou přihlásit i mimofakultní zájemci.


Aktuální nabídka kurzů pro veřejnost

Vzdělávací exkurze do zahraničí

„Slezsko a Kladsko, země Koruny české, pruské i polské“

24.–26. června 2019


 • 1. den – pondělí 24. 6.

  V 6:30 odjezd z Prahy od hlavního nádraží (parkoviště naproti budově hlavního nádraží na magistrále směr Brno). Možný nástup v Hradci Králové u vlakového nádraží v 7. 45.

  CZERMNA (kostnice), cesta okolo Stolové hory

  VAMBEŘICE – Známé slezské poutní místo

  ZÁMEK KSIAZ – největší zámek Dolního Slezska (exteriér)

  SVÍDNICE – centrum historického knížectví s kostelem Míru zapsaném v seznamu UNESCO


 • 2. den – úterý 25. 6.

  VRATISLAV – historická metropole Slezska

  OPOLÍ – půvabné centrum historického knížectví


 • 3. den – středa 26. 6.

  NISA – historické centrum niského knížectví

  JÁNSKÝ VRCH – hrad a zámek vratislavských biskupů

  JAVORNÍK – městská památková rezervace v cípu českého Slezska

  KLADSKO – středověké české město, od vlády Jiřího z Poděbrad centrum hrabství

  LÁZNĚ CHUDOBA (KUDOWA-ZDRÓJ) – jedny z nejstarších lázní Evropy

  Návrat do Prahy v pozdních večerních hodináchCena – posluchači U3V HTF UK 3550,-Kč při přihlášení a platbě do 7. května 2019, posluchači U3V jiných fakult a univerzitní studenti 3790,- Kč, ostatní 3990,-Kč při závazném přihlášení a platbou do 31. 5. 2019. Snížená cena je pro posluchače U3V a studenty spojena s povinností vypracování krátkého referátu souvisejícího s programem exkurze (cca 10 minut) dle zadání (jinak platí plná cena 3990,-Kč). Relace je přednášena v průběhu exkurze v autokaru či venku.


Přihlásit se je možné na internetové adrese: , a následně provést platbu v hotovosti na hospodářském oddělení UK HTF či bankovním převodem na účet UK HTF nejpozději do 31. 5. 2019. Při přihlášení uveďte celé jméno, adresu, rodné číslo (kvůli pojištění), telefonní kontakt, případně č. referátu, který Vás zaujal. Při úhradě převodem je následně třeba doložit potvrzení o platbě.


V ceně je zahrnuta doprava autobusem, vstupné do zámku Jánský Vrch, 2x ubytování s polopenzí v hotelu ve dvou- (v případě zájmu tří) lůžkových pokojích a základní cestovní připojištění. Jednolůžkový pokoj lze zajistit za příplatek 1200,- Kč. Zájem o třílůžkové pokoje je třeba hlásit předem. V ceně není zahrnuta případná místní doprava a vstupy do historických objektů v Polsku, lze však počítat se slevami, jako tomu bylo při předchozích exkurzích vzhledem k jejich univerzitnímu charakteru. Vzdělávací exkurze je určena především pro posluchače U3V, v případě volných míst i pro další zájemce. Počet účastníků – minimálně 34, maximálně 46.


O referáty (viz informace níže), lze požádat na internetové adrese: .

PŘIHLÁŠKU A POTVRZENÍ PLATBY JE NUTNÉ PROVÉST DO 31. 5. 2019.


Poznámka: Při nedodržování pokynů vedoucího exkurze v jejím průběhu je třeba počítat s jednáním (případně dopravou) na vlastní zodpovědnost. Změna programu je vyhrazena.


Podrobnosti a témata referátů ke stažení: Slezsko a Kladsko, země Koruny české, pruské i polské (.docx)


Ostatní kurzy

Kurzy se připravují

Přihlášky pro kurzy CŽV na e-mail:


Uskutečněné kurzy:

Němčina pro začátečníky

Němčina pro začátečníky D3/2013

Nemčina - konverzace

Němčina pro začátečníky

Němčina pro začátečníky D2/2012

Němčina pro pokročilé začátečníky D3/2012

Němčina - konverzace

Němčina pro začátečníky - intenzivní vstupní kurz

Němčina pro pokročilé začátečníky - intenzivní vstupní kurz

Němčina pro začátečníky – pokračování/3

Němčina pro začátečníky III/3 březen - červen 2012 – pokračování kurzu

Španělština – začátečníci II

Italština – začátečníci

Němčina pro začátečníky - pokračování

Němčina pro začátečníky III - pokračování

Němčina pro začátečníky

Němčina pro začátečníky III - pokračování kurzu

Němčina - konverzace

Španělština - začátečníci

Francouzština - začátečníci

Čeština (nejen) pro cizince z románsky mluvících zemí

Němčina pro začátečníky II – pokračování kurzu

Němčina konverzace – pokračování kurzu

Španělština - začátečníci

Španělština - mírně pokročilí

Němčina - konverzace

Němčina pro začátečníky II

Italština - začátečníci - intenzivní kurz

Jak správně napsat životopis a připravit se na pracovní pohovor

Němčina pro začátečníky I.

Rétorika v praxi

Hebrejština II.

Italština - mírně pokročilí

Francouzština pro začátečníky

Španělština pro začátečníky

Hebrejština

Italská konverzace

Němčina pro začátečníky I.

Četba italských textů

Rétorika v praxi

Italština - pokročilí - intenzivní kurz

Italština - začátečníci - intenzivní kurz

Italština - mírně pokročilí - intenzivní kurz

Němčina pro záčátečníky II

Četba italských textů II

Italština  začátečníci – intenzivní

Italština  mírně pokročilí – intenzivní

Četba italských textů

Rétorika v praxi

Řeč těla - nedílná součást projevu

Sexualita a erotika v náboženství

Italština začátečníci - intenzivní

Italština mírně pokročilí - intenzivní

Francouzština (intenzivní kurs)

Francouzština II

Profesionální jednání po telefonu

Moderní rétorika pro pokročilé

Aplikovaná muzikoterapie

Úvod do grafologie a psychologie osobnosti
Poslední změna: 30. duben 2019 10:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám