Kurzy pro veřejnost


V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy koná Husitská teologická fakulta specializované a zájmové kurzy určené absolventům vysokých a středních škol. Po úspěšném absolvování kurzu, jehož ukončení může být podmíněno kolokviem, zkouškou, testem nebo obhajobou písemné práce, získá posluchač Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.


Účastníci kurzů celoživotního vzdělávání mají možnost během studia využívat zdarma služeb knihovny a připojení k internetu.


Pokud se absolvent kurzů celoživotního vzdělávání rozhodne pro studium některého ze studijních oborů fakulty, může požádat o jejich uznání jako volitelných předmětů řádného studia a to do 5 let od jejich absolvování.


Kurzovné se hradí složenkou nebo bankovním převodem na:

Číslo účtu: 66661389/0800, variabilní symbol: 2607.

(IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389, BIC: GIBACZPX)

Kurzovné je možné uhradit i hotově v pokladně fakulty.


Na začátku kurzu předloží studenti potvrzení o zaplacení kurzovného na studijní oddělení fakulty nebo vyučujícímu při první hodině. Pokud hradí kurzovné zaměstnavatel, je nutné uvést IČO a DIČ.


Přihláška do kurzu


Závazné přihlášky do kurzů je třeba zaslat co nejdříve vzhledem k omezenému počtu míst na adresu:


Studijní oddělení UK HTF

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Nebo na internetovou adresu:


Přihlášku lze poslat poštou či formou přílohy e-mailu.


Pokud bude o kurz nedostatečný zájem, uchazeč bude včas vyrozuměn a kurzovné mu bude vráceno.


Jazykové kurzy:

Vzhledem k tomu, že na fakultu přicházejí studenti s maturitou z jednoho až dvou jazyků, nerealizuje HTF jazykové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé v rámci řádného studia. Začátečníkům, jejichž jazykové schopnosti neodpovídají požadovaným vstupním znalostem, nabízí placené kurzy. V případě nenaplněné kapacity jednotlivých kurzů se mohou přihlásit i mimofakultní zájemci.


Aktuální nabídka kurzů pro veřejnost

Vzdělávací exkurze do zahraničí

„Po východní části První republiky“

11.-15. října 2018


 • 1. den – čtvrtek 11. 10.

  V 6:30 odjezd z Prahy od hlavního nádraží (parkoviště naproti budově hlavního nádraží na magistrále směr Brno). Pro zájemce možný nástup v Brně, vlakové nádraží Horní Heršpice v 8:45.

  SKALICA – pozapomenuté první slovenské hlavní město v kraji M. R. Štefánika

  TRNAVA – slovenské centrum ostřihomské arcidiecéze, dnes sídlo arcibiskupství

  NITRA – centrum Pribinova Nitranského knížectví

  Ubytování, večeře (Žiar nad Hronom)

 • 2. den – pátek 12. 10.

  KREMNICA – historické báňské a mincovní město, mincovna Československa

  MARTIN – město vyhlášené za národní kulturní město Slováků, kde byla v roce 1918 podepsána tzv. martinská deklarace

  ČERNOVÁ A RUŽOMBEROK – místa spjatá s působením Andreje Hlinky

  KOŠICE – metropole východního Slovenska

  Ubytování, večeře (Mukačevo)

 • 3. den – sobota 13. 10.

  MUKAČEVO – do roku 1780 sídlo řeckokatolické eparchie s hradem Palanok a klášterem sv. Mikuláše

  KOLOČAVA – kraj Nikoly Šuhaje loupežníka

  CHUST (dle času) – v l. 1938-1939 sídlo autonomní vlády Karpatské Ukrajiny

  Ubytování, večeře (Mukačevo)

 • 4. den – neděle 14. 10.

  UŽHOROD – prvorepublikové centrum Podkarpatské Rusi

  Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

 • 5. den – pondělí 15. 10.

  Návrat do Prahy (dle předpokladu v ranních či dopoledních hodinách).


Cena – posluchači U3V UK HTF 5330,- Kč; posluchači U3V ostatních fakult UK a Masarykovy univerzity v Brně, zaměstnanci a studenti UK 5660,- Kč při závazném přihlášení a platbou do 10. 9. 2018. Ostatní 5990,- Kč. Snížená cena je pro posluchače U3V a studenty spojena s povinností vypracování krátkého referátu souvisejícího s programem exkurze (cca 10 minut) dle zadání (jinak platí plná cena). Relace je přednášena v průběhu exkurze v autokaru či venku.

Přihlásit se je možné na internetové adrese: , a následně provést platbu v hotovosti na hospodářském oddělení UK HTF či bankovním převodem na účet UK HTF nejpozději do 10. 9. 2018. Při přihlášení uveďte celé jméno, adresu, rodné číslo (kvůli pojištění), telefonní kontakt, případně č. referátu, který Vás zaujal. Při úhradě převodem je následně třeba doložit potvrzení o platbě.

V ceně je zahrnuta doprava autokarem, 3x ubytování s polopenzí v hotelu ve dvou- (v případě zájmu tří) lůžkových pokojích a základní cestovní připojištění. Jednolůžkový pokoj lze zajistit za příplatek 1600,- Kč. Zájem o třílůžkové pokoje je třeba hlásit předem. V ceně není zahrnuta případná místní doprava a vstupy do historických objektů, lze však počítat se slevami, jako tomu bylo při předchozích exkurzích vzhledem k jejich univerzitnímu charakteru. Vzdělávací exkurze je především určena pro studenty denního i kombinovaného studia, posluchače U3V a zaměstnance UK, v případě volných míst je otevřena i pro další zájemce z řad veřejnosti. Počet účastníků – minimálně 32, maximálně 46.

O referáty (viz informace níže), lze požádat na internetové adrese: .

PŘIHLÁŠKU A POTVRZENÍ PLATBY JE NUTNÉ PROVÉST DO 10. 9. 2018.


Poznámka: Při nedodržování pokynů vedoucího exkurze v jejím průběhu je třeba počítat s jednáním (případně dopravou) na vlastní zodpovědnost. Změna programu je vyhrazena.


PRO ÚČAST JE NUTNÉ VLASTNIT CESTOVNÍ PAS S MINIMÁLNÍ DOBOU PLATNOSTI 3 MĚSÍCE PO SKONČENÍ CESTY! DOPORUČUJEME ZAJISTIT SI PŘEDEM UKRAJINSKÉ HŘIVNY.


Po východní části První republiky (.docx)


Uvedení do hebrejštiny a judaismu

Více podrobností zde.


Ostatní kurzy

Kurzy se připravují

Přihlášky pro kurzy CŽV na e-mail:


Uskutečněné kurzy:

Němčina pro začátečníky

Němčina pro začátečníky D3/2013

Nemčina - konverzace

Němčina pro začátečníky

Němčina pro začátečníky D2/2012

Němčina pro pokročilé začátečníky D3/2012

Němčina - konverzace

Němčina pro začátečníky - intenzivní vstupní kurz

Němčina pro pokročilé začátečníky - intenzivní vstupní kurz

Němčina pro začátečníky – pokračování/3

Němčina pro začátečníky III/3 březen - červen 2012 – pokračování kurzu

Španělština – začátečníci II

Italština – začátečníci

Němčina pro začátečníky - pokračování

Němčina pro začátečníky III - pokračování

Němčina pro začátečníky

Němčina pro začátečníky III - pokračování kurzu

Němčina - konverzace

Španělština - začátečníci

Francouzština - začátečníci

Čeština (nejen) pro cizince z románsky mluvících zemí

Němčina pro začátečníky II – pokračování kurzu

Němčina konverzace – pokračování kurzu

Španělština - začátečníci

Španělština - mírně pokročilí

Němčina - konverzace

Němčina pro začátečníky II

Italština - začátečníci - intenzivní kurz

Jak správně napsat životopis a připravit se na pracovní pohovor

Němčina pro začátečníky I.

Rétorika v praxi

Hebrejština II.

Italština - mírně pokročilí

Francouzština pro začátečníky

Španělština pro začátečníky

Hebrejština

Italská konverzace

Němčina pro začátečníky I.

Četba italských textů

Rétorika v praxi

Italština - pokročilí - intenzivní kurz

Italština - začátečníci - intenzivní kurz

Italština - mírně pokročilí - intenzivní kurz

Němčina pro záčátečníky II

Četba italských textů II

Italština  začátečníci – intenzivní

Italština  mírně pokročilí – intenzivní

Četba italských textů

Rétorika v praxi

Řeč těla - nedílná součást projevu

Sexualita a erotika v náboženství

Italština začátečníci - intenzivní

Italština mírně pokročilí - intenzivní

Francouzština (intenzivní kurs)

Francouzština II

Profesionální jednání po telefonu

Moderní rétorika pro pokročilé

Aplikovaná muzikoterapie

Úvod do grafologie a psychologie osobnosti
Poslední změna: 3. září 2018 16:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám