Letní semestr 2020/2021

Aktuální informace

S ohledem na vývoj epidemiologické situace a nařízení Vlády ČR bude výuka U3V na HTF UK v akademickém roce 2020/2021 do odvolání realizována pouze distanční formou. Znovuotevření předmětu Uvedení do latinského jazyka a římských reálií pro U3V plánujeme v zimním semestru 2021/2022. Vzdělávací exkurze U3V „Památky Církve československé a barokní Kuks“ se z důvodů opatření souvisejících s pandemií koronaviru posunula na podzim. Program exkurze ke stažení


Uplynulý cyklus přednášek U3V „Husitství a jeho dědictví“

Vždy v úterý 16. února – 18. května 2021 v 10.15–12.45

Přednášky budou probíhat online v prostředí MS Teams, posluchači budou předem vyzváni k připojení emailem.

V případě přechodu na prezenční studium aula H109 hlavní budovy UK HTF.


 • 16. 2. – Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek: Cesta české reformy do roku 1419

 • 23. 2. – ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Průběh hnutí následovníků M. J. Husa

 • 2. 3. – Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.: Husitství jako první revoluce novověku?

 • 9. 3. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: Husitství na cestě mezi čtyřmi pražskými artikuly a Jihlavskými kompaktáty (1420–1436)

 • 16. 3. – Doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.: Proměna českého státu od Jihlavských kompaktát do smrti Jiřího z Poděbrad (1471) – následek husitské revoluce

 • 23. 3. – Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D.: Katoličtí exulanti z husitských Čech

 • 30. 3. – Mgr. Filip Sedlák: Oprávněnost navazování na Jana Husa v otázce svobody svědomí

 • 13. 4. – PhDr. Lena Arava Novotná, Ph.D.: Postavení Židů ve středověku a vliv husitského hnutí na jeho změny

 • 20. 4. – Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.: Hledání ztraceného ráje: apokalyptické vize husitského radikalismu

 • 27. 4. – Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.: Dědictví husitského hnutí v teologii Církve československé (husitské)

 • 4. 5. – Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.: Druhý život husitství v hudbě 19. a 20. století

 • 11. 5. – Mgr. Vojtěch Večeře: Rozpad litomyšlského biskupství a exilové působení jeho institucí v průběhu 15. století

 • 18. 5. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: Bílá hora 1620 – křižovatka českých i evropských dějin

Změna programu vyhrazena


Program ke stažení: Husitství a jeho dědictví (.docx)


Angličtina pro U3V

Středa 10.30-12.00 hod. v prostředí Zoom, mírně pokročilá úroveň


Vyučující: Mgr. Hana Ptáčková

Anotace:

Náplní kursu je výuka anglického jazyka (slovní zásoba, gramatika a frazeologie) na úrovni pre-intermediate až intermediate, rozšířená  o základní teologickou slovní zásobu a texty dle zájmu studentů. Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson.Poslední změna: 15. prosinec 2021 09:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám