U3V v Karlových Varech

Univerzita třetího věku Univerzity Karlovy (HTF) v Karlových Varech

Cyklus dvanácti vyučovacích hodin konaný od 16. března do 13. dubna 2023, v 10:00–13:15 v Krajské knihovně Karlovy Vary, Lidická 40.


Čtvrtek 16. března 2023

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.:

 • Mladý Benito Mussolini a jeho vztah k českým zemím

  Budoucí fašistický „duce“ a jeho spis o Janu Husovi a podpora čs. legií.

Čtvrtek 30. března 2023

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.:

 • Tomáš Garrique Masaryk a náboženství

Čtvrtek 13. dubna 2023

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.:  

 • Alternativní náboženství a tzv. sekty u nás


Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary nabízí pokračování cyklu přednášek humanitního zaměření jako nabídku pro naplnění volného času seniorů z lázeňského města i jeho okolí. V případě volné kapacity je přístupný i dalším zájemcům, např. z řad pedagogů. Nabízíme v něm témata z dějin a religionistiky, které zajistí akademičtí pracovníci naší nejstarší univerzity.


ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. je historik zaměřující se na dějiny Itálie a česko-italských vztahů. Je spoluautorem několika televizních dokumentů a prezidentem Asociace Univerzit třetího věku České republiky. Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. je teologem Církve československé husitské a proděkanem Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. patří k našim předním religionistům. Zabývá se především studiem kultů, sekt a nových náboženských hnutí. Pro svůj odborný názor je často oslovován masmédii, veřejnosti je znám též díky své rozsáhlé publikační činnosti.


Cyklus navazuje na předchozí, realizovaný na podzim roku 2022. Další, s novými tématy, bude realizován již v jarních měsících roku 2023. Absolventi čtyř těchto cyklů z řad U3V budou moci v případě zájmu obdržet v historické aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze diplom U3V.


Přednáškový cyklus je určen pro zájemce v penzijním věku, poplatek za 12 hodinový cyklus (3x4 vyučovací hodiny) činí 290 Kč při převodu na účet, 350 Kč při platbě v hotovosti.


V případě zájmu je třeba zaplatit zápisné ve výši 290 Kč na účet Husitské teologické fakulty UK č. 66661389/0800, (IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389, BIC: GIBACZPX). Při platbě je nutno udat variabilní symbol 1999 a uvést do zprávy pro příjemce: příjmení, jméno a heslo U3V KV.


Bezhotovostní platbu je třeba provést společně s přihláškou do 1. března 2023. V případě hotovostní platby činí částka 350 Kč, kterou je možno po předchozím přihlášení zaplatit před první přednáškou dne 16. března na místě.


Přihlášky jsou k dispozici na infocentru krajské knihovny nebo na pobočce Lidická.


S dotazy se mohou zájemci obracet na e-mail paciskova@knihovnakv.cz nebo na mobil 702 296 533.


Zimní semestr 2022/2023

Univerzita třetího věku Univerzity Karlovy (HTF) v Karlových Varech

Cyklus dvanácti vyučovacích hodin konaný od 10. listopadu do 1. prosince 2022, v 10:00–13:15 v Krajské knihovně Karlovy Vary, Lidická 40.


Čtvrtek 10. listopadu 2022

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.

 • Karel IV. jako válečník

  Divoké mládí budoucího českého krále a římského císaře

 • Renesanční papežství 15. století

  Humanisté, politici, mecenáši i „popularizátor“ českých dějin

Čtvrtek 24. listopadu 2022

Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

 • Církve pod vládou hákového kříže

  Odpor, odboj a kolaborace církví s nacismem v letech 1933-1945 v Německu a v českých zemích

Čtvrtek 1. prosince 2022

Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D.

 • Čemu věřili staří Mayové

  Mýty, bohové a krvavé rituály


Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary připravila cyklus přednášek humanitního zaměření jako nabídku pro naplnění volného času seniorů z lázeňského města i jeho okolí. Jedná se o první cyklus v rámci tohoto programu Univerzity třetího věku (U3V). V případě volné kapacity je přístupný i dalším zájemcům, např. z řad pedagogů. Na prvotní cyklus navážou v letním semestru roku 2023 další přednášky Univerzity třetího věku Univerzity Karlovy (HTF) v Karlových Varech s novými tématy. Absolventi čtyř těchto cyklů z řad U3V budou moci v případě zájmu obdržet při slavnostní promoci v historické aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze diplom.


Přednáškový cyklus U3V je určen pro zájemce v penzijním věku, poplatek za 12 hodinový cyklus (3x4 vyučovací hodiny) činí 290 Kč při převodu na účet, 350 Kč při platbě v hotovosti.


V případě zájmu je třeba nejpozději do 1. listopadu 2022 zaplatit zápisné ve výši 290 Kč na účet Husitské teologické fakulty UK č. 66661389/0800, (IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389, BIC: GIBACZPX). Při platbě je nutno udat variabilní symbol 1999 a uvést do zprávy pro příjemce: příjmení, jméno a heslo U3V KV.


Hotovostní platba je možná (v případě volné kapacity přednáškového sálu) před začátkem první hodiny 10. listopadu na místě. V případě hotovostní platby činí částka 350 Kč.

Poslední změna: 3. únor 2023 14:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám