U3V v Karlových Varech

Zimní semestr 2023/2024

Univerzita třetího věku Univerzity Karlovy (HTF) v Karlových Varech (IV)


Od 19. října do 23. listopadu 2023, čtvrtky v 10.00–13.15 v Krajské knihovně Karlovy Vary, Lidická 40. Krajské knihovně Karlovy Vary, Lidická 40.


Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary nabízí další pokračování cyklu přednášek humanitního zaměření pro naplnění volného času seniorů z lázeňského města a okolí. V případě volné kapacity je přístupný i dalším zájemcům, např. z řad pedagogů. Nabízíme témata z dějin a religionistiky, které zajistí akademičtí pracovníci naší nejstarší univerzity.


Čtvrtek 19. října 2023

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.:

 • 1) Renesanční papežství 16. století

 • 1) Italské risorgimento a české země

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. je historik zaměřující se na dějiny Itálie a česko-italských vztahů. Je též spoluautorem několika televizních dokumentů a prezidentem Asociace univerzit třetího věku České republiky.


Čtvrtek 9. listopadu 2023

Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D.:

 • Současná alternativní spiritualita: Skutečný duchovní život tzv. ateistického Česka

Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D. je mayistka a religionistka. Absolvovala výměnné pobyty ve Španělsku, USA a Mexiku. Věnuje se starým indiánským náboženstvím a současné alternativní spiritualitě. Rozsáhle se zabývá i popularizací vědy.


Čtvrtek 23. listopadu 2023

Doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.:

 • Jihovýchodní Asie a křesťanství

Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. je proděkankou Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Zaměřuje se převážně na problematiku českého osvícenství, reformního hnutí katolického duchovenstva a církevních dějin 19. století či na dílo J. A. Komenského.


Cyklus, v pořadí čtvrtý, navazuje na předchozí realizované. Absolventi čtyř těchto cyklů univerzity třetího věku budou moci v případě zájmu obdržet v historické aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze diplom U3V.

Přednáškový cyklus je určen pro zájemce v penzijním věku, poplatek za 12- hodinový cyklus (3x4 vyučovací hodiny) činí 345 Kč při převodu na účet, 400 Kč při platbě v hotovosti.

V případě zájmu je třeba zaplatit zápisné ve výši 345 Kč na účet Husitské teologické fakulty UK č. 66661389/0800, (IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389, BIC: GIBACZPX). Při platbě je nutno udat variabilní symbol 1999 a uvést do zprávy pro příjemce: příjmení, jméno a heslo: U3V KV.

Bezhotovostní platbu ve výši 345 Kč je třeba provést společně s přihláškou do 30. září 2023. V případě hotovostní platby činí částka 400 Kč, kterou je možno po předchozím přihlášení zaplatit na začátku první hodiny dne 19. října 2023.

Přihlášky jsou k dispozici na infocentru krajské knihovny v Karlových Varech nebo na pobočce Lidická.

S dotazy se mohou zájemci obracet na e-mail paciskova@knihovnakv.cz nebo na mobil 702 296 533.Letní semestr 2023


Univerzita třetího věku Univerzity Karlovy (HTF) v Karlových Varech (III)

Od 27. dubna do 25. května 2023, čtvrtky v 10.00–13.15 v Krajské knihovně Karlovy Vary, Lidická 40. Krajské knihovně Karlovy Vary, Lidická 40.


Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary nabízí další pokračování cyklu přednášek humanitního zaměření pro naplnění volného času seniorů z lázeňského města a jeho okolí. V případě volné kapacity je přístupný i dalším zájemcům, např. z řad pedagogů. Nabízíme témata z dějin a religionistiky, které zajistí akademičtí pracovníci naší nejstarší univerzity.


Čtvrtek 27. dubna 2023

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.:

 • Florencie – (nejen) město rodu Medicejských

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. je historik zaměřující se na dějiny Itálie a česko-italských vztahů. Je též spoluautorem několika televizních dokumentů a prezidentem Asociace Univerzit třetího věku České republiky.

Čtvrtek 18. května 2023

ThDr. Jaroslav Hrdlička:

 • Od valdenských, Viklefa a lolardů k Lutherovi. Cesta západní církve k novověké konfesnosti.

Uvedená přednáška dr. Hrdličky je realizována namísto původně plánované přednášky doc. ThDr. Kamily Veverkové, Ph.D.


Čtvrtek 25. května 2023

Doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.:

 • Co je a k čemu je Tanach – 24 knih Starého zákona

Doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. je vedoucím Katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.Specializuje se zejména na Starý zákon a hebrejštinu a kromě publikační činnosti popularizuje Starý zákon na Českém rozhlase.


Cyklus, v pořadí třetí, navazujena předchozí realizované. Absolventi čtyř těchto cyklů z řad U3V budou moci v případě zájmu obdržet v historické aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze diplom U3V.

Přednáškový cyklus je určen pro zájemce v penzijním věku, poplatek za 12- hodinový cyklus (3x4 vyučovací hodiny) činí 290 Kč při převodu na účet, 350 Kč při platbě v hotovosti.

V případě zájmu je třeba zaplatit zápisné ve výši 290 Kč na účet Husitské teologické fakulty UK č. 66661389/0800, (IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389, BIC: GIBACZPX). Při platbě je nutno udat variabilní symbol 1999 a uvést do zprávy pro příjemce: příjmení, jméno a heslo U3V KV.

Bezhotovostní platbu ve výši 290 Kč je třeba provést společně s přihláškou do 21. dubna 2023. V případě hotovostní platby činí částka 350 Kč, kterou je možno po předchozím přihlášení zaplatit na začátku první hodiny dne 27. dubna.

Přihlášky jsou k dispozici na infocentru krajské knihovny v Karlových Varech nebo na pobočce Lidická.

S dotazy se mohou zájemci obracet na e-mail paciskova@knihovnakv.cz nebo na mobil 702 296 533.Letní semestr 2023


Univerzita třetího věku Univerzity Karlovy (HTF) v Karlových Varech (II)

Cyklus dvanácti vyučovacích hodin konaný od 16. března do 13. dubna 2023, v 10:00–13:15 v Krajské knihovně Karlovy Vary, Lidická 40.


Čtvrtek 16. března 2023

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.:

 • Mladý Benito Mussolini a jeho vztah k českým zemím

  Budoucí fašistický „duce“ a jeho spis o Janu Husovi a podpora čs. legií.

Čtvrtek 30. března 2023

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.:

 • Tomáš Garrique Masaryk a náboženství

Čtvrtek 13. dubna 2023

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.:  

 • Alternativní náboženství a tzv. sekty u nás


Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary nabízí pokračování cyklu přednášek humanitního zaměření jako nabídku pro naplnění volného času seniorů z lázeňského města i jeho okolí. V případě volné kapacity je přístupný i dalším zájemcům, např. z řad pedagogů. Nabízíme v něm témata z dějin a religionistiky, které zajistí akademičtí pracovníci naší nejstarší univerzity.


ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. je historik zaměřující se na dějiny Itálie a česko-italských vztahů. Je spoluautorem několika televizních dokumentů a prezidentem Asociace Univerzit třetího věku České republiky. Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. je teologem Církve československé husitské a proděkanem Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. patří k našim předním religionistům. Zabývá se především studiem kultů, sekt a nových náboženských hnutí. Pro svůj odborný názor je často oslovován masmédii, veřejnosti je znám též díky své rozsáhlé publikační činnosti.


Cyklus navazuje na předchozí, realizovaný na podzim roku 2022. Další, s novými tématy, bude realizován již v jarních měsících roku 2023. Absolventi čtyř těchto cyklů z řad U3V budou moci v případě zájmu obdržet v historické aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze diplom U3V.


Přednáškový cyklus je určen pro zájemce v penzijním věku, poplatek za 12 hodinový cyklus (3x4 vyučovací hodiny) činí 290 Kč při převodu na účet, 350 Kč při platbě v hotovosti.


V případě zájmu je třeba zaplatit zápisné ve výši 290 Kč na účet Husitské teologické fakulty UK č. 66661389/0800, (IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389, BIC: GIBACZPX). Při platbě je nutno udat variabilní symbol 1999 a uvést do zprávy pro příjemce: příjmení, jméno a heslo U3V KV.


Bezhotovostní platbu je třeba provést společně s přihláškou do 1. března 2023. V případě hotovostní platby činí částka 350 Kč, kterou je možno po předchozím přihlášení zaplatit před první přednáškou dne 16. března na místě.


Přihlášky jsou k dispozici na infocentru krajské knihovny nebo na pobočce Lidická.


S dotazy se mohou zájemci obracet na e-mail paciskova@knihovnakv.cz nebo na mobil 702 296 533.


Zimní semestr 2022/2023

Univerzita třetího věku Univerzity Karlovy (HTF) v Karlových Varech

Cyklus dvanácti vyučovacích hodin konaný od 10. listopadu do 1. prosince 2022, v 10:00–13:15 v Krajské knihovně Karlovy Vary, Lidická 40.


Čtvrtek 10. listopadu 2022

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.

 • Karel IV. jako válečník

  Divoké mládí budoucího českého krále a římského císaře

 • Renesanční papežství 15. století

  Humanisté, politici, mecenáši i „popularizátor“ českých dějin

Čtvrtek 24. listopadu 2022

Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

 • Církve pod vládou hákového kříže

  Odpor, odboj a kolaborace církví s nacismem v letech 1933-1945 v Německu a v českých zemích


Čtvrtek 1. prosince 2022

Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D.

 • Čemu věřili staří Mayové

  Mýty, bohové a krvavé rituály


Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary připravila cyklus přednášek humanitního zaměření jako nabídku pro naplnění volného času seniorů z lázeňského města i jeho okolí. Jedná se o první cyklus v rámci tohoto programu Univerzity třetího věku (U3V). V případě volné kapacity je přístupný i dalším zájemcům, např. z řad pedagogů. Na prvotní cyklus navážou v letním semestru roku 2023 další přednášky Univerzity třetího věku Univerzity Karlovy (HTF) v Karlových Varech s novými tématy. Absolventi čtyř těchto cyklů z řad U3V budou moci v případě zájmu obdržet při slavnostní promoci v historické aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze diplom.


Přednáškový cyklus U3V je určen pro zájemce v penzijním věku, poplatek za 12 hodinový cyklus (3x4 vyučovací hodiny) činí 290 Kč při převodu na účet, 350 Kč při platbě v hotovosti.


V případě zájmu je třeba nejpozději do 1. listopadu 2022 zaplatit zápisné ve výši 290 Kč na účet Husitské teologické fakulty UK č. 66661389/0800, (IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389, BIC: GIBACZPX). Při platbě je nutno udat variabilní symbol 1999 a uvést do zprávy pro příjemce: příjmení, jméno a heslo U3V KV.


Hotovostní platba je možná (v případě volné kapacity přednáškového sálu) před začátkem první hodiny 10. listopadu na místě. V případě hotovostní platby činí částka 350 Kč.

Poslední změna: 17. červenec 2023 12:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám