• Aktuality

Aktuality

Imatrikulace prvních ročníků se ruší

Jelikož situace ve společnosti způsobená covidovým onemocněním není stále dobrá, rozhodlo se vedení fakulty po zralých úvahách od letošních imatrikulací upustit. Více informací uvnitř aktuality.

22. září 2021


Výzva k účasti na konferenci

22. listopadu 2021 se bude konat mezinárodní studentská konference „Transformations of Religious Identity in Judaism and Christianity“. Přihlásit se k aktivní účasti je možné do 30. září.

30. září 2021


Finanční příspěvek na zahraniční studium

Univerzita Karlovy vyhlásila podzimní kolo žádostí Fondu mobility. Studenti i pedagogové mohou univerzitu požádat o finanční příspěvek na svou studijní zahraniční cestu. Podpora může tvořit až polovinu předpokládaných nákladů.

17. září 2021


Nová publikace z katedry učitelství

V nakladatelství Karolinum právě vyšla nová společná monografie dr. Zuzany Svobodové z katedry učitelství HTF UK a doc. Andrey Blaščíkové z Filozofické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře.

7. září 2021


Grantová agentura UK vyhlásila 19. kolo soutěže

Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. října 2021. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na fakultě je stanovena na 4. listopadu 2021.

23. srpna 2021


Vyšla gramatika aramejštiny knihy Zohar

V nakladatelství Karolinum právě vyšla publikace ThDr. Ivana Kohouta, Ph.D. z katedry biblistiky a judaistiky. Ta přináší přehled základních morfologických jevů zoharické aramejštiny.

23. července 2021
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám