• Aktuality

Aktuality

Vyhlášení mimořádného stavu - opatření rektora

Tímto opatřením rektor vyhlašuje z důvodu nouzového stavu a nebezpečí ohrožujícího životy a zdraví na Univerzitě Karlově mimořádný stav, který trvá ode dne účinnosti tohoto opatření do odvolání, nejdéle však 60 dní. V době mimořádného stavu je možné postupovat podle čl. 66c až 66e Statutu Univerzity Karlovy.

5. listopadu 2020


Návody pro online výuku pomocí Microsoft Teams

Návody pro spuštění výuky pomocí programu Microsoft Teams. Stránka obsahuje odkaz na rektorátní návody a školení a zároveň vlastní fakultní videonávody.

23. září 2020


Aktuální sdělení a nařízení - COVID-19

V reakci na poslední Usnesení vlády České republiky vyhlášená ze dne 12. 10. 2020 (zejm. usnesení vlády č. 1022, 1023 a 1027) sděluji na základě výsledků jednání krizového štábu UK následující.

22. září 2020


Publikace v prestižním nakladatelství

Doc. Jiří Gebelt z katedry religionistiky

a dr. Marek Vinklát z katedry biblistiky

a judaistiky publikovali v prestižním nakladatelství de Gruyter v monografii

Coptica, Gnostica und Mandaica.

18. listopadu 2020


Magdalena Vytlačilová obdržela cenu Josefa Hlávky

ThDr. Magdalena Vytlačilová je nositelkou Ceny Josefa Hlávky za rok 2020, která je určena studentům a absolventům v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru.

18. listopadu 2020


Knihy a učebnice online

Národní knihovna a Moravská zemská knihovna opět zpřístupnily knihy online. Studenti a pedagogové Univerzity Karlovy se mohou přihlásit svým univerzitním osobním číslem a heslem. Pro přihlášení klikněte na tuto aktualitu.

11. listopadu 2020


Prof. Petr Čornej obdržel medaili za zásluhy

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl u příležitosti řádového dne 28. října 2020 udělit prof. Petru Čornejovi medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

29. října 2020


Český červený kříž nabízí praxi našim studentům

Velitel ústředního krizového týmu Českého červeného kříže Ing. Richard Smejkal nabízí studentům HTF UK možnost přímé práce v terénu a ve zdravotnických zařízeních. Práce bude finančně ohodnocena a uznána jako praxe.

8. října 2020


Grantová agentura Univerzity Karlovy vyhlásila 18. kolo soutěže

Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 7. října 2020. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na fakultě je stanovena na 6. listopadu 2020.

21. července 2020
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám