Archiv


Theologická revue (od roku 1991)

2021 - 92. ročník

4. číslo – předtisková příprava

3. číslo – tisková příprava


Články

 • 1. Magdalena Vytlačilová / Jiří Gebelt: Gnóze a janovské křesťanství jako analytické kategorie aneb „podle plodů jejich poznáte je“

 • 2. Annamária Kónyová: Reformovaná cirkev a kniežacia moc v Sedmohradsku v 16.- 17. storočí

 • 3. Lukáš de la Vega Nosek: Představení dokumentu „O lidském bratrství“ a jeho upravený překlad. Dokument o lidském bratrství - I

 • 4. Adam Baudiš / Dominika Šimlová: Analýza a porovnání starší sekundární literatury k frankismu: Heinrich Graetz a Aleksander Kraushar

 • 5. Markéta Holubová: Rabi Moše Chajim Luzzatto: Derech Ha-Šem – Kapitola první – O Stvořiteli, Jméno Jeho budiž požehnáno

Dokument

 • Kamila Veverková: Rozhovor u příležitosti výročí Husova upálení 6. 7. 2021

Recenze

 • FRANC, Jaroslav: Nemohu říct, že jsem šťastný, ale nyní cítím pokoj. Matouš Chudý: kapitola z arabské teologie koptského křesťanství

  (Lukáš Nosek)

 • BENEŠ, Jiří; VAĎURA, Petr. Prameny pro divoké osly.

  (Dvořák, M. Roubalová)

 • Wendy E. S. North, What John Knew and What John Wrote: A Study in John and the Synoptics

  (Magdalena Vytlačilová)

 • Ondřej Vodička: Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek

  (Anna Müllerová)

 • Roubalová Marie, Vymětalová Hrabáková Eva, Butta Tomáš: Chrám v Bibli, historii a symbolickém významu

  (Jiří Beneš)

 • ŘEHÁKOVÁ, Veronika: Buditel, historik, apologeta Matěj Procházka (1811 – 1889)

  (Jiří Vogel)

2020 - 91. ročník

4. číslo (pdf)

2019 - 90. ročník

2018 - 89. ročník

2017 - 88. ročník

2016 - 87. ročník

2015 - 86. ročník

2014 - 85. ročník

2013 - 84. ročník

2012 - 83. ročník


Theologická revue CČSH (1971-1990)

Theologická revue CČS (1942-1970)


Poslední změna: 13. duben 2022 10:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám