Rigorózní práce

Rigorózní práce má prokázat autorovu schopnost k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší znalosti zpracovávané tematiky.


  • Účastník rigorózního řízení odevzdává rigorózní práci v elektronické podobě. Práci odešle ve formátu „doc“ a „pdf“ na oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků. Referent oddělení potvrdí přijetí elektronické podoby práce a vloží práci do SIS.

  • Každá rigorózní práce musí obsahovat název práce a jeho překlad do anglického jazyka, její shrnutí (resumé) v anglickém jazyce v rozsahu nejméně jedné normostrany. (Jedna normostrana = minimálně 30 řádků a 60 znaků na řádku).

  • Minimální rozsah vlastního textu rigorózní práce činí 100 normostran (nezapočítávají se přílohy, seznam literatury).

  • Bibliografická citace se řídí normou ISO 690.


Poznámka: Rigorózní práce se doporučuje odevzdat na oddělení vědy nejpozději 3 měsíce před uplynuí maximální doby trvání řízení.


Archiv rigorózních prací


Poslední změna: 20. červenec 2022 11:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám