Uvedení do hebrejštiny a judaismu

Uvedení do hebrejštiny a judaismu I.

Anotace: Náplní kurzu je uvedení do hebrejského jazyka a úvod do judaismu. Studenti jsou pozvolna seznamováni s hebrejským písmem, s vokalizačním systémem biblické hebrejštiny, s gramatikou biblické hebrejštiny a se základní slovní zásobou. Studenti získají přehled o historickém vývoji zápisu hebrejského písma a o vývoji hebrejského jazyka od nejstarších dob až po současnost. Prostřednictvím četby významných pasáží Tóry a dalších židovských reálií jsou studenti seznámeni s klíčovými událostmi dějin židovského národa a s teologií judaismu. Výuka je doplněna tematickými okruhy o židovských reáliích, které formovaly podobu judaismu a o současném stavu jak světového tak českého židovstva.


Uvedení do hebrejštiny a judaismu II.

Anotace: Kurz navazuje na Uvedení do hebrejštiny a judaismu I. Účastníci kurzu pokračují ve studiu biblické hebrejštiny. Studenti jsou postupně uvedeni do četby složitějších hebrejských textů, díky kterým prohlubují svoji slovní zásobu. Hlavní náplní gramatické části kurzu je slovesný systém hebrejštiny. Prostřednictvím četby pramenných textů si student osvojuje principy fungování slovesných kořenů a kmenů. Studium hebrejské gramatiky a četba tradičních textů jsou vhodně doplněny přednáškami o průběhu židovského liturgického roku, o náplni a významu židovských svátků a významných dní, o jejich historickém vývoji a teologickém významu.


Poslední změna: 2. prosinec 2019 10:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám