Zimní semestr 2023/2024


Akademický rok 2023/2024

Zápisné do akademického roku 2023/2024 činí 795,- Kč v případě prezenční i distanční výuky (další příplatky se vztahují na případné vzdělávací exkurze a jazykové kurzy).

Zápisné je třeba uhradit na účet číslo 66661389/0800, VS: 1999, ve zprávě pro příjemce uveďte Příjmení Jméno (v tomto pořadí).

Anglický jazyk pro U3V – v případě zájmu o tento kurz zájemci doplatí částku ve výši 495,- Kč za semestr.

Uvedení do latinského jazyka a římských reálií - v případě zájmu o tento kurz zájemci doplatí částku ve výši 295,- Kč za semestr.Cyklus „Religionistika pro U3V“

Vždy v úterý od 21. listopadu do ledna 2023, 14:45–16:15, Aula L101.


21. listopadu - Mgr. Ing. Josef Bartošek, Ph.D.: Boj Pánduovců a Kuruovců v Mahabháratě-porovnání s příběhem Bháraty a Bahubáliho v džinistické tradici

28. listopadu – doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.: Kutnohorská kauza očima religionisty

5. prosince – ThLic. Lukáš Nosek, Ph.D.: Islám pohledem současné arabsky psané beletrie

9. ledna - Mgr. Jitka Schlichtsová: Nová náboženská hnutí a posvátná erotika

16.ledna- Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D. Fenomén energie mezi fyzikou a spiritualitou

23. ledna - Mgr. Filip Sedlák, Ph.D.: Křesťanský aktivismus

30. ledna - Mgr. Kateřina Hlaváčová: Křesťanská eschatologie a konspirační teorie


Historický cyklus pro U3V „Z dějin středověku a novověku + exkurz k výročí úmrtí Ch. G. Masarykové“

Vždy v úterý 3. 10. – 12. 12. 2023, 10.15–12.45, aula H109 v přízemí hlavní budovy HTF UK.


3. 10. – ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Úvod do programu semestru / Medicejská Florencie

10. 10. – PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.: Americká Češka Charlota Masaryková – stoleté výročí jejího úmrtí

17. 10. – Mgr. Zdeněk Munzar, BBus(Hons), DiS.: Češi v tureckých válkách 16. století

24. 10. – prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek: Mnohotvárná tvář evropské reformace

31. 10. – prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.: Sto let československého a českého zednářství

7. 11. – doc. JUDr. et PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.: Počátky kapitalismu: antika či středověk?

14. 11. – PhDr. Lena Arava Novotná, Th.D.: Vyhnání Židů ze Španělska, rozvoj mysticismu a počátek krize judaismu

21. 11. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: Prof. František Michálek Bartoš, historik české a evropské reformace 15. a 16. století

28. 11. – doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.: Český humanismus ve vybraných dílech Jana Blahoslava – příspěvek v výročí 500. let od jeho narození

5. 12. – doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.: Svět idejí Komenského jako inspirace vzdělávání

12. 12. – Petr Hanzlík, DiS: Hudba v renesanci – renesance v hudbě


Program ke stažení Z dějin středověku a novověkuExkurze „Znojmo a Retz“ 11. – 13. říjen 2023Středa 11. října

6.35 – Sraz naproti Hlavnímu nádraží u zastávky autobusů směr Brno. Odjezd autobusem do Znojma.

Prohlídka města, znojemský hrad a Rotunda sv. Kateřiny.


Čtvrtek 12. října

V 8. 57 odjezd vlakem do Retzu, historického města s jedním z největších náměstí v Rakousku, funkčním větrným mlýnem z 19. století a podzemím, jež je největším historickým vinným sklepem v Rakousku. Návrat do Znojma vlakem ve večerních hodinách (cca v 19. hodin).


Pátek 13. října

Znojmo – Minoritský (později františkánský) klášter, jenž byl součástí tzv. „znojemského Assisi“ vybudovaného ve 13. století.

Dům umění ve Znojmě.

V odpoledních hodinách odjezd do Prahy, návrat ve večerních hodinách.


Cena 2990,- Kč je podmíněna vypracováním tematické relace dle zadání (2 osoby zpracovávající 1 referát v případě účasti vyšší než počet referátů), v opačném případě činí 3490,-Kč. Přihlásit se lze u Mgr. Ivy Lisové na mailové adrese či telefonním čísle: asistentka.czv@seznam.cz, tel. 723 978 795.Více informací Exkurze „Znojmo a Retz“
Anglický jazyk pro U3V

Úterý 13.00-14.30, učebna L205

Pátek 10.15-11.45, učebna L206


Vyučující: Mgr. Hana Ptáčková

Anotace:

Náplní kursu je výuka anglického jazyka (slovní zásoba, gramatika a frazeologie) na úrovni pre-intermediate až intermediate, rozšířená  o základní teologickou slovní zásobu a texty dle zájmu studentů. Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson.


Uvedení do latinského jazyka a římských reáliíLatinský jazyk pro U3V


Úterý 13.00-14.30, učebna H308


Vyučující: Mgr. Adam Baudiš, Ph.D.Poslední změna: 22. leden 2024 12:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám