Zimní semestr 2021/2022


Akademický rok 2021/2022

Zápisné do akademického roku 2021/2022 činí  690,- Kč v případě prezenční i distanční výuky (další příplatky se vztahují na případné vzdělávací exkurze a jazykové kurzy).

Zápisné je třeba uhradit na účet číslo 66661389/0800, VS: 1999, ve zprávě pro příjemce uveďte Příjmení Jméno (v tomto pořadí).

Anglický jazyk pro U3V – v případě zájmu o tento kurz zájemci doplatí částku ve výši 390,- Kč za semestr.

Uvedení do latinského jazyka a římských reálií - v případě zájmu o tento kurz zájemci doplatí částku ve výši 190,- Kč za semestr.Vzdělávací exkurze pro U3V „Památky Církve československé a barokní Kuks“


Z důvodu nízkého počtu přihlášených byla exkurze zrušena, její program se budeme snažit realizovat v příštím semestru


Tématem jsou kromě barokního Kuksu a dalších památek architektonicky zajímavé stavby CČSH.

20.–21. říjen 2021, ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D., Kontakt pro informace: asistentka.czv@seznam.cz, tel. 723 978 795


Program, informace k přihlášení a témata referátů ke stažení (.doc)


Středa 20. října

 • Odjezd od benzínové pumpy MOL v Holešovicích, ul. U Elektrárny poblíž nádraží v 7.15 h

 • Semily – Olbrachtovo rodiště se sborem Dr. K. Farského od architekta Vladimíra Krýše

 • Škodějov – rodiště Karla Farského

 • Nová Paka – místo katolicko-novohusitského pnutí i spiritismu, návštěva muzea

 • Lázně Bělohrad – lázeňské rodiště autora Zapadlých vlastenců

 • Hořice – město nejstarší sochařsko-kamenické školy v Evropě a trubiček

 • Dvůr Králové n. Labem – město českých královen (dle času)

 • Ubytování / snídaně


Čtvrtek 21. října

 • Kuks a Betlém – klenot zanechaný Šporkem a Braunem

 • Velichovky – lázně s válečnou epizodou

 • Hradec Králové – věnné město královen s otiskem díla Josefa Gočára

 • Ve večerních hodinách návrat do Prahy


Historický cyklus pro U3V „Doba a reflexe války třicetileté“

Vždy v úterý 5. října – 14. prosince 2021, 10.15–12.45, aula H109 v přízemí hlavní budovy UK HTF


5. 10. – ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Úvod do programu semestru/ Důsledky války a povstání v Neapolském království

12. 10. – Mgr. Zdeněk Munzar, BBus(Hons), DiS.: Začátek třicetileté války v kontextu evropských událostí

19. 10. – PhDr. Lena Arava Novotná, Th.D.: Židé v Praze a českých zemích v období třicetileté války

26. 10. – Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.: Albrecht z Valdštejna – génius či zrádce?

2. 11. – Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.: Středověká proroctví v době třicetileté války

9. 11. – Prof. ThDr. Jan B. Lášek: Mezinárodní konfesní situace před bitvou na Bílé hoře

16. 11. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: Konfesní vývoj Evropy po roce 1620 a české země

23. 11. – Mgr. et Mgr. Klára Andresová Skoupá: Život v armádách třicetileté války

30. 11. – Mgr. Helena Chalupová: Fenomén fexta v raném novověku – kouzla vojenského prostředí třicetileté války

7. 12. – Petr Hanzlík, DiS.: Inter Arma Silent Musae aneb hudba v období a v souvislostech třicetileté války

14. 12. – PhDr. Alice Flemrová, Ph.D.: Reflexe třicetileté války v Manzoniho Snoubencích


Program ke stažení Doba a reflexe války třicetileté


Nový cyklus „Religionistika pro U3V“

Vždy v úterý 19. října – 30. listopadu 2021, 14:45–16:15, Aula L101


19. 10. - doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. Hnutí Grálu: jak vzniká nové náboženství

26. 10. - ThDr. Pavla Damohorská, Th.D. - Judaismus z pohledu slavností a svátků

2. 11. - Ing. Mgr. Josef Bartošek, Ph.D.Indické duchovní tradice

9. 11. - ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D. - Předkové a potomci v příbězích syrského Ugaritu a jejich ohlasy v Bibli (Zánik jednoho dává vzniknout druhému)

16. 11. - PhDr. Ľubica ObuchováTradiční čínské myšlenkové směry

23. 11. – Mgr. Marek Vinklát. Ph.D.Archeologie a židovská magie

30. 11. - ThLic. Lukáš de la Vega Nosek, Ph.D. - Současný islám

7. 12. - Praktický exkurz na závěr semestru: Mgr. Kateřina Svobodová pohovoří o nástrahách a pastech na seniory ve světě telekomunikací


Anglický jazky pro U3V

Úterý 13.00-14.30, učebna L205

Pátek 10.15-11.45, učebna L206


Vyučující: Mgr. Hana Ptáčková

Anotace:

Náplní kursu je výuka anglického jazyka (slovní zásoba, gramatika a frazeologie) na úrovni pre-intermediate až intermediate, rozšířená  o základní teologickou slovní zásobu a texty dle zájmu studentů. Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson.


Latina pro U3V


Úterý 13.00-14.30, učebna L206


Vyučující: Mgr. Sára FlemrováPoslední změna: 30. listopad 2021 16:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám