Zimní semestr 2022/2023


Akademický rok 2022/2023

Zápisné do akademického roku 2022/2023 činí  690,- Kč v případě prezenční i distanční výuky (další příplatky se vztahují na případné vzdělávací exkurze a jazykové kurzy).

Zápisné je třeba uhradit na účet číslo 66661389/0800, VS: 1999, ve zprávě pro příjemce uveďte Příjmení Jméno (v tomto pořadí).

Anglický jazyk pro U3V – v případě zájmu o tento kurz zájemci doplatí částku ve výši 390,- Kč za semestr.

Uvedení do latinského jazyka a římských reálií - v případě zájmu o tento kurz zájemci doplatí částku ve výši 190,- Kč za semestr.


Vzdělávací exkurze „Emil Holub, vamberecká krajka a kraj hradů a zámků“


21. říjen – 22. říjen 2022


Pátek 21. října

Holice – Africké muzeum dr. Emila Holuba

Rychnov nad Kněžnou – rodiště Karla Poláčka s barokním zámkem Kolovratů

Vamberk – Muzeum krajky

Potštejn (exteriér) – místo bojů Karla IV., letního odpočinku T. G. Masaryka i dějiště Jiráskova románu.Sobota 22. října

Častolovice – Renesanční zámek s parkem

Kostelec nad Orlicí – Empírový zámek s biedermeierovským interiérem

Doudleby nad Orlicí Renesanční zámek pevnostního charakteru

Oreb – Hora či kopeček? Mýtické místo východočeského husitského hnutí.

Hradec Králové – výstava Kolumbus jindy a dnes (dle času)


Exkurze - informaceHistorický cyklus pro U3V „Kapitoly z dějin východní Evropy“

Vždy v úterý 4. 10. – 13. 12. 2022, 10.15–12.45, aula H109 v přízemí hlavní budovy HTF UK.


4. 10. - ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Úvod do programu semestru / Z východní části mladého Československa

11. 10. - Mgr. Michal Macháček, Ph.D.: Leonid Iljič Brežněv: politika, doba a soukromí sovětského vůdce

18. 10. - prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek: Kyjevská Rus

25. 10. - prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr. h. c.: Formování ukrajinské identity a konflikty Ukrajinců s Poláky a Rusy

1. 11. - doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.: Ze Sovětského svazu do Evropy; nelehká transformace pobaltských zemí

8. 11. - ThDr. Jaroslav Hrdlička: Dějiny východní Evropy v dílech českých historiků Gollovy školy

15. 11. - prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.: Rusko, ruská pomocná akce a politika Hradu

22. 11. - Petr Hanzlík, DiS: Východoevropská hudba v reflexi dějinných událostí

29. 11. - doc. JUDr. et PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.: Polská šlechtická republika v 15.–18. století

6. 12. - PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.: Anexe Podkarpatské Rusi Sovětským svazem v letech 1944–1946

13. 12. - doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.: Estonský příběh – tolik odlišného, tolik podobného


Program ke stažení Kapitoly z dějin východní Evropy


Nový cyklus „Religionistika pro U3V“

Vždy v úterý od 18. října do 6. prosince 2022, 14:45–16:15, Aula L101


18. 10. Mgr. Ing. Josef Bartošek, Ph.D. - Sikhismus

25. 10. Mgr. Jitka Schlichtsová – Nová náboženská hnutí a děti

1. 11. - doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D. - Pohřbívání v judaismu

8. 11. - Mgr. Petra Vladařová, Ph.D. - Domy života – o židovských hřbitovech

15. 11. - Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D. - "Ezo" oslavované i proklínané aneb jak rozumět alternativní spiritualitě

22. 11. - Mgr. Marek Vinklát, Ph.D. - Jákob Frank a jeho věrní Pražané

29. 11. - Mgr. Kateřina Hlaváčová - Konspiračně-apokalyptický mýtus uvnitř moderního ruského pravoslaví

6. 12. - ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D. - Umírající a povstávající bůh, skomírající a obnovující se naděje na prahu křesťanství (Božští favorité helénistického světa)


Anglický jazyk pro U3V

Úterý 13.00-14.30, učebna L205

Pátek 10.15-11.45, učebna L206


Vyučující: Mgr. Hana Ptáčková

Anotace:

Náplní kursu je výuka anglického jazyka (slovní zásoba, gramatika a frazeologie) na úrovni pre-intermediate až intermediate, rozšířená  o základní teologickou slovní zásobu a texty dle zájmu studentů. Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson.


Latina pro U3V

Úterý 13.00-14.30, učebna H308


Vyučující: Mgr. Dominik DostálPoslední změna: 3. únor 2023 09:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám