Letní semestr 2021/2022

Akademický rok 2021/2022

Zápisné do akademického roku 2021/2022 činí  690,- Kč v případě prezenční i distanční výuky (další příplatky se vztahují na případné vzdělávací exkurze a jazykové kurzy).

Zápisné je třeba uhradit na účet číslo 66661389/0800, VS: 1999, ve zprávě pro příjemce uveďte Příjmení Jméno (v tomto pořadí).

Anglický jazyk pro U3V – v případě zájmu o tento kurz zájemci doplatí částku ve výši 390,- Kč za semestr.

Latinský jazyk pro U3V – v LS nebude tento kurz vyučován.Vzdělávací exkurze pro U3V „Památky Církve československé a barokní Kuks“


Tématem jsou kromě barokního Kuksu a dalších památek architektonicky zajímavé stavby CČSH.

31.května –1. června 2022, ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D., Kontakt pro informace: asistentka.czv@seznam.cz, tel. 723 978 795


Program, informace k přihlášení a témata referátů ke staženíÚterý 31. května

 • Odjezd od benzínové pumpy MOL v Holešovicích, ul. U Elektrárny poblíž nádraží v 7.15 h

 • Semily – Olbrachtovo rodiště se sborem Dr. K. Farského od architekta Vladimíra Krýše

 • Škodějov – rodiště Karla Farského

 • Nová Paka – místo katolicko-novohusitského pnutí i spiritismu, návštěva muzea

 • Lázně Bělohrad – lázeňské rodiště autora Zapadlých vlastenců

 • Hořice – město nejstarší sochařsko-kamenické školy v Evropě a trubiček

 • Dvůr Králové n. Labem – město českých královen (dle času)

 • Ubytování / snídaně


Středa 1. června

 • Kuks a Betlém – klenot zanechaný Šporkem a Braunem

 • Velichovky – lázně s válečnou epizodou

 • Hradec Králové – věnné město královen s otiskem díla Josefa Gočára

 • Ve večerních hodinách návrat do Prahy


Historický cyklus pro U3V „Krizová období v dějinách lidstva"

Vždy v úterý 22. února – 17. května 2022, 10.15–12.45, aula H109 hlavní budovy HTF UK.


22. 2. – Doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.: Hospodářské krize 20. století v českých zemích a střední Evropě

1. 3. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: Složité životní cesty několika žáků historika prof. Jaroslava Golla v letech 1914–1918

8. 3. – Mgr. Zdeněk Munzar, BBus (Hons), DiS: Revoluce a revoluční války v Rakouském císařství 1848–1849

15. 3. – ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.: V nepřízni přírodních živlů – voda a mráz na našem území v první polovině dvacátého století

22. 3. – Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.: Apokalypsa za času moru

29. 3. – Doc. JUDr. et PhDr. Jakub Rákosník, PhD.: Světová krize 30. let

5. 4. – PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.: Československo v době španělské chřipky

12. 4. – PhDr. Lena-Arava Novotná, Th.D.: ŠOA – pokus o likvidaci části lidstva na základě rasového principu (1939–1945)

26. 4. – PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.: Právní stát, veřejná správa a přídělový systém za monarchie a v republice (1914–1921)

3. 5. – Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek: Přežije naše civilizace?

10. 5. – PhDr. Pavel Horák, Ph.D.: Branná výchova a propaganda

17. 5. – PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.: Česká společnost a druhá světová válka – odboj a kolaborace


Program ke stažení Krizová období v dějinách lidstva


Nový cyklus „Religionistika pro U3V“

Vždy v úterý 8. března – 3. května 2022, 14:45–16:15, Aula L1018. března - Mgr. Marek Vinklát, Ph.D.Židovská magie ve středověku a novověku

15. března - Mgr. Ing. Josef Bartošek, Ph.D. - Džinismus, málo známé náboženství v multireligiózní rodině

22. března - doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.Americký evangelikalismus a současná politika

29. března - ThLic. Lukáš de la Vega Nosek, Th.D. - Křesťanství a islám

5. dubna - ThDr. Pavla Damohorská, Th.D. - Židovská bohoslužba v průběhu věků

12. dubna - Mgr. Jitka Schlichtsová Současný milenialismus a nová náboženská hnutí

26. dubna - ThDr. Pavla Damohorská, Th.D. - Stát Izrael a migrační fenomén

3. května - Mgr. Kateřina Hlaváčová - Čarodějnictví v Nové Anglii a americký konspiracismusAnglický jazyk pro U3V

Úterý 13.00-14.30, učebna L205

Pátek 10.15-11.45, učebna L206


Výuka v LS začíná v týdnu od 21.2.2022


Vyučující: Mgr. Hana Ptáčková

Anotace:

Náplní kursu je výuka anglického jazyka (slovní zásoba, gramatika a frazeologie) na úrovni pre-intermediate až intermediate, rozšířená  o základní teologickou slovní zásobu a texty dle zájmu studentů. Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson.´
Poslední změna: 3. květen 2022 09:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám