Jak podat projektovou žádost?


Vize a základní definice projektu

Nejdůležitější je Vaše vize projektu. Už dávno neplatí, že v první řadě jsou to peníze, proč se s projekty začíná. Projekty přináší jistou míru nepohodlí, zodpovědnost, administrativní náročnost, někdy s dost nejistým výsledkem. Ale pokud máte jasnou vizi, čeho chcete dosáhnout, zapojit se do projektu může být fantastická příležitost.

Začněte s tím, že si určíte, o jaký typ projektu Vám jde. Jedná se o základní výzkum, aplikovaný výzkum, projekt k navázání institucionální spolupráce či se chcete účastnit soutěže? Do jakého oboru budoucí projekt zařadíte? Zvažte si předpokládané dosažitelné výsledky či výstupy projektu.


Partneři a projektový tým

Dobře sestavený projektový tým je základ úspěšného projektu. Rozmyslete si, s kterými kolegy z HTF či z externí instituce chcete spolupracovat. Určete si role a kompetence v týmu. Nezapomeňte zabezpečit pozici projektového a finančního manažera.


Jednotlivé aktivity a jejich harmonogram

Při prvotní formulaci Vašeho projektového záměru si definujte jednotlivé aktivity, které povedou k dosažení požadovaných výsledků. Určete si, kdo bude jednotlivé aktivity vykonávat a v jakém časovém horizontu.


Rozpočet

Sestavení realistického rozpočtu může být náročné. Určitě využijte konzultaci s pracovištěm projektové podpory, kde Vám rádi pomůžeme.


Jaké jsou možnosti financování

A teď to klíčové. Z čeho to všechno financovat. Zde záleží na Vašich zkušenostech. Můžete si projít aktuální výzvy a přehled poskytovatelů na tomto webu a zvážit, zda je něco z toho vhodné pro Váš záměr. Nejjednodušší cesta je však kontaktovat pracoviště projektové podpory, kde s Vámi Vaši myšlenku rádi zkonzultujeme a navrhneme možná řešení. Tato konzultace je víc než doporučená v případě, že poskytovatel vyžaduje finanční spoluúčast, a je povinná v případě, že poskytovatel limituje počet podaných žádostí za instituci (mj. jde o výzvy v režimu de minimis či standardní veřejné zakázky).


Předložení návrhu projektu

Návrhy projektu na standardizovaném formuláři se předkládají prostřednictvím Oddělení vědy a výzkumu k schválení děkance fakulty, nejpozději dva týdny před vyhlášením konkrétní výzvy. Po schválení a podpisu návrhu projektu, může začít žadatel se samotnou přípravou projektu. Samotné projektové žádosti si standardně píší žadatelé sami, jen tak si mohou být jisti, že za rozpočet i plánované výstupy žádosti mohou nést plnou odpovědnost. Zároveň platí, že v případě nejasností či dotazů je možné se během kteréhokoli kroku obrátit na pracoviště projektové podpory, které poskytuje komplexní metodickou podporu.


Návrhy projektů se odevzdávají prostřednictvím oddělení vědy!


Fakultní termíny pro podávání projednaných návrhů projektů na HTF jsou uveden v tabulce v závorce uveden termín poskytovatele).Poslední změna: 8. září 2022 11:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám