Nostrifikace

Všeobecné informace

Procesní postup na UK

Přijímací řízení do Ph.D. studia na UK – posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání


S platností od 1. 1. 2017 jsou v rámci Univerzity Karlovy zavedena nová pravidla pro podávání žádostí o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Od uvedeného data lze podat žádost pouze na rektorátu UK, ať už osobním předáním, nebo zasláním poštou. Důvodem zavedení je zpoplatnění žádostí, spolu s plánovaným zprovozněním registru MŠMT pro vkládání informací o žádostech.


Na fakultě lze připravovanou žádost pouze konzultovat pro formální správnost, podání žádosti je možné pouze na rektorátu UK v úředních hodinách žádost podat a případně i uhradit poplatek.


S případnými dotazy obracejte na oddělení pro vědu.


Kontaktní osoba:


ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků

E-mail:

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Poslední změna: 30. listopad 2018 10:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám