Zahraniční studium a styky

Studentská mobilita, akademická mobilita, Erasmus+, Fond Mobility UK, meziuniverzitní spolupráce a další...


AKTUÁLNĚ:

Výběrové řízení Erasmus+ na zimní a letní semestr akadem. roku 2024/2025

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na zimní a letní semestr akademického roku 2024/2025.


K výběrovému řízení se může přihlásit každý student bakalářského, navazujícího magister-ského nebo doktorského studia, který nevyčerpal maximální délku pobytu (12 měsíců) v daném druhu studia. Přihlašování probíhá prostřednictvím webové aplikace a fyzické přihlášky (přes podatelnu) v období od 15. 3. 2024 do 29. 3. 2024.


Pro přijetí přihlášky k výběrovému řízení je nutné dodat všechny požadované dokumenty. Všechny kompletní přihlášky odevzdané ve vypsaném termínu budou postoupeny do výběrového řízení, které bude provádět komise formou pohovoru s uchazeči (forma VŘ bude upřesněna online MSTeams/osobní pohovor).


Součástí fyzické přihlášky jsou tyto dokumenty:


  • strukturovaný životopis v jazyce studia,

  • motivační dopis v jazyce studia zvlášť pro každou univerzitu, na níž se uchazeč hlásí

  • doklad o studijním průměru za celou dobu studia na UK HTF.


Všechny dokumenty a další pokyny jsou uvedeny na webových stránkách fakulty: https://htf.cuni.cz/HTF-100.html, https://htf.cuni.cz/HTF-812.html


Pro další informace se obracejte na fakultního koordinátora Erasmus+:

ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D.

viktorie.slovakova@htf.cuni.cz

H108, 222 539 209


Podpora zahraničních styků a mobilit IN /OUT studentů (ERASMUS+; ERASMUS + ICM)

Vojtěch Tyl

vojtech.tyl@htf.cuni.cz

H108, 222 539 209Ze strany UK došlo k pozastavení smluv a spolupráce s ruskými partnery (dotčené oblasti: Ruská federace, Bělorusko).

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14884&locale=cz

Žádosti o finanční podporu z Fondu mobility (FM) na pobyt v dotčených oblastech – Rusko, Bělorusko a Ukrajina – nebudou ze strany Rady FM podporovány.

Žadatelé obdrží více infomací na zahraničním oddělení
Kontakt

ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D.

Referát pro vědu - agenda zahraničních styků a mobilit

Koordinátor:

ERASMUS+; ERASMUS + ICM

IS VĚDA - Fond mobility, POINT

Strategické partnerství

4EU+ - POVIM; SYLFF

E-mail: viktorie.slovakova@htf.cuni.cz

Úřední hodiny:

středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Poslední změna: 15. březen 2024 13:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám