Zahraniční studium a styky

Studentská mobilita, akademická mobilita, Erasmus+, Fond Mobility UK, meziuniverzitní spolupráce a další...


AKTUÁLNĚ!

Ze strany UK došlo k pozastavení smluv a spolupráce s ruskými partnery (dotčené oblasti: Ruská federace, Bělorusko).

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14884&locale=cz

Žádosti o finanční podporu z Fondu mobility (FM) na pobyt v dotčených oblastech – Rusko, Bělorusko a Ukrajina – nebudou ze strany Rady FM podporovány.

Žadatelé obdrží více infomací na zahraničním oddělení

Kontakt

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

E-mail:

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Ing. Veronika Hrušková

DOVOLENÁ 20.-24.2.2023

Referát pro vědu - agenda zahraničních styků

Koordinátor ERASMUS+

E-mail:

Úřední hodiny:

úterý 12 -14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539  209

Kancelář: H108Mgr. Victoriya Slovakova

Koordinátor zahraničních mobilit + letní školy

E-mail: 

Úřední hodiny: úterý 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539  209

Kancelář: H108


Poslední změna: 15. únor 2023 00:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám