Publikace pedagogů


2012


BENEŠ, Jiří, ed. Otevřené dveře: Leviticus 19. Chomutov: L. Marek, 2012. 220 s. Pontes pragenses; č. 64. ISBN 978-80-87127-57-5.


BENEŠ, Jiří. Ozvěny Izajášova volání. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2012. 431 s. ISBN 978-80-7255-280-1.


BENEŠ, Jiří. Směrnice a řády: zákoník v Páté knize Mojžíšově. Vyd. 1. Praha: Advent-Orion, 2012. 226 s. ISBN 978-80-7172-874-0.


BIERNOT, David; LUKEŠ, Jiří; et al. Konec tohoto světa: milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu. Praha: Dingir, 2012. 169 s. ISBN 978-80-86779-24-9.


BLAŽEK, Jiří, ed.; VEVERKOVÁ, Kamila, ed.; BIERNOT, David, ed. Šalom: pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám. Brno: L. Marek, 2012. vi, 449 s. Deus et gentes; sv. 37. ISBN 978-80-87127-56-8.


2011


BENEŠ, Jiří. Elíša. Vyd. 1. Praha: Advent-Orion, 2011. 235 s. Poznání. ISBN 978-80-7172-920-4.


MELMUK, Petr. Dějiny textu a doby Starého Zákona. 1. vyd. Praha: Husův institut teologických studií ve spolupráci s NO CČSH v Praze 1-Staré Město, 2011. 96 s. Učební texty. ISBN 978-80-904964-2-2.


2010


BENEŠ, Jiří. Nevystižitelný Bůh?. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2010. 283 s. Rozhovory nad Biblí; sv. 4. ISBN 978-80-7429-070-1.


BENEŠ, Jiří, ed. Otevřené dveře: soubor statí katedry biblistiky. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2010. 298 s. Pontes pragenses; sv. 57. ISBN 978-80-87127-27-8.


BENEŠ, Jiří. Pradějiny. 1. vyd. Praha: Kalich, 2010. 286 s. ISBN 978-80-7017-130-1.


PAVLÍK, Jiří. Zvuková estetika v literární teorii a kritice Dionýsia z Halikarnássu: s překladem spisu Dionýsia z Halikarnássu O slovní synthesi. Vyd. 1. Praha: KLP, 2010. 207 s. ISBN 978-80-86791-77-7.


2009 a starší


LUKEŠ, Jiří. Raně křesťanská rétorika: vybrané apokryfní skutky a řeči ve světle rétorických analýz. Vyd. 1. Praha: Centrum biblických studií, 2009. 378 s. ISBN 978-80-254-6257-7.


BENEŠ, Jiří. Desítka: Desatero, aneb, Deset slov o Bohu a člověku. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2008. 218 s. ISBN 978-80-7255-177-4.


BENEŠ, Jiří. Dvanáctka: úvod do studia Malých proroků. 1. vyd. Praha: Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne, 2006. 311 s. ISBN 80-903827-0-3.


PAVLÍK, Jiří. Dión Chrýsostomos o výtvarném umění, náboženství a filozofii: řeč olympijská. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 115 s. ISBN 80-246-0758-1.


BENEŠ, Jiří. V moci Slova. 1. vyd. Praha: SGS, 2003. 215 s. ISBN 80-239-1635-1.


HELLER, Jan; BENEŠ, Jiří. Poutní písně: výklad žalmů 120-134. Vyd. 1. Praha: Centrum biblických studií, 2001. 165 s. Biblické studie. ISBN 80-7172-660-5.


TONZAROVÁ, Hana, ed.; MELMUK, Petr, ed. Z Nového zákona = From the New Testament: sborník k narozeninám Prof. ThDr. Zdeňka Sázavy. Vyd. 1. Praha: Církev československá husitská, 2001. 140 s. Blahoslav. ISBN 80-7000-576-9.


Poslední změna: 4. prosinec 2014 10:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám