Užitečné odkazy

Zde najdete seznam užitečných odkazů, které při vkládání a kontrole záznamů můžete potřebovat.


Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Metodika hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací

schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107

Definice druhů výsledků (Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory

výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107)

Opatření rektora č. 31/2017

Opatření rektora č. 53/2017

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný pro rok 2015

RIV (stránky RVVI)

OBD UK

OBD UK - aktuality

OBD UK - základní popis

OBD UK - návody a FAQ

Ústřední knihovna UK

Open Access


Zahraniční zdroje

WEB OF SCIENCE (ověřování zahraničních článků, příspěvků v konferenčních sbornících)

SCOPUS (ověřování zahraničních článků)

ERIH (ověřování zahraničních článků)

Congress Library (ověření zahraničních knih)

Worldcat (ověření zahraničních knih)


České knihy

báze NKC (české knihy a sborníky s ISBN)

báze SKC - souborný katalog ČR (může obsahovat knihy a sborníky bez ISBN)

báze SKCP - souborný katalog ČR Seriály (ověřování ISSN)

báze ISN (ohlášené české knihy, které mají vyjít)


Sběr publikační činnosti v AV ČR

Akademie věd ČR (ASEP)

Tip: Při dohledání výsledku v ASEPu po vyhledání výsledku zvolit i Zobrazovací formát - Údaje pro RIV.

 

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR

vyzkum.cz - každý rok se liší, vhodný pro ověření časopisů, zda jsou Jrec.Poslední změna: 31. leden 2018 16:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám