OBD - sběr publikační činnosti

Aktuality

Věnujte pozornost fakultním termínům konce sběru H21 a povinnosti doložení publikačního výstupu vložením fulltextu výsledku nebo odkazem na plný text.

Nově se do OBD vkládají a evidují i výsledky Open Access!

Více informací viz Open access a kancelář knihovny


Formuláře ČJ/AJ:

Záznam článek (.docx)

Záznam kapitola v knize (.docx)

Záznam konference/workshop (.docx)

Záznam monografie (.docx)

Záznam stať sborník (.docx)


Metodická podpora:

Metodický průvodce pro vkladatele (.pdf)

Metodická pravidla – publikační výsledky (.pdf)

Nejvýznamnější výsledky – autor (návod) (.pdf)

Důležité termíny a informace pro rok 2023

Termíny konce sběru RIV24: nejsou stanoveny

Poskytovatelé

Zkratka poskytovatele

Termín odevzdání HTF

Termíny odevzdání ÚKUK

Ministerstvo kultury

MK0

Ministerstvo zemědělství

MZ0

Technologická agentura ČR

TA0

Akademie věd ČR

AV0

Grantová agentura ČR

GA0

Ministerstvo obrany

MO0

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPO

Ministerstvo vnitra

MV0

Ministrestvo zahraničních věcí

MZV

Ministerstvo životního prostředí

MZP

Ministerstvo zdravotnictví

MZ0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MSM

Hlavní město Praha

HMP

Ministerstvo dopravy

MDO

Poznámka: Termíny hlavních poskytovatelů jsou označeny tučně.

Vstup do OBD:

https://verso.is.cuni.cz (jméno a heslo je stejné, jako do SISu).


Na HTF UK je organizací sběru publikační činnosti pověřeno Oddělení vědy, které zajišťuje:

 • školení pro uživatele OBD,

 • školení pro zpracovatele v platné metodice a dalších pokynů RVVI nebo UK, 

 • informační podporu zpracovatelům, včetně případných konzultací,

 • včasně vyhlašuje a zveřejňuje závazné termíny pro autory a zpracovatele k ukončení sběru dat za daný rok, formální zařazení výsledků do datové dávky pro RIV za daný rok a následné vygenerování datových dávek pro RIV za daný rok,

 • zpracování přehledů a analýz pro potřeby fakulty, 

 • namátkovou kontrolu a případnou opravu vybraných záznamů, 

 • komunikaci a konzultace s příslušnými pracovišti RUK a fakultními správci jiných fakult/součástí UK,

 • přípravu datových dávek pro Pilíř II a Pilíř III.


Informace Ústřední knihovny UK

Pro fyzickou evidenci dokumentů v katalogu NK (Národní knihovna ČR) www.nkp.cz  je nutné publikace fyzicky doručit do knihovny do 30. dubna aktuálního roku.

Forma fyzického doručení je libovolná: ČP, osobně do podatelny NK (tel. 221663210) nebo do Haly služeb (221663248). Je nezbytné do zásilky vložit oznámení, že se jedná o „rivové" publikace, které budou zpracovány ve zrychleném režimu.


Problematika Open Access (OA)

Ústřední knihovna se setkává s žádostmi o přidání časopisů do číselníku OBD. Jejich parametry jsou nedůvěryhodné (bliká IF, ačkoli žádné nemá, apod.). Takové časopisy velmi často naplňují definici tzv. predátorského časopisu.


Predátorský časopis je popsán jako časopis, který zneužívá myšlenku otevřeného přístupu ve svůj prospěch. Takové časopisy jsou založeny primárně k vybírání autorských poplatků a vytváření zisků.


Typické znaky predátorského časopisu:

 • žádné či fiktivní recenzní řízení,

 • téměř žádné překážky k publikování (práce pochybné úrovně),

 • nedodržování publikačních standardů,

 • minimální přínos pro sdílení vědeckých poznatků,

 • agresivní praktiky získávání příspěvků (emailové pozvánky k publikování v časopise či účasti na konferenci jako key-note speaker),

 • parazitování na jménech prestižních časopisů, zavádějící názvy časopisů a konferencí,

 • parazitování na známých jménech (uvedení známých vědců v redakčních radách bez jejich vědomí),

 • zcela stejná redakční rada pro více než jeden časopis vydavatelství.


Seznam predátorských časopisů udržuje knihovník Jeffrey Beall z University of Colorado:


Ověřit časopisy, zda nejsou predátorské, lze i na jednoduché stránce: thinkchecksubmit.org.


Pokud autor publikoval v časopise, který je označen jako predátorský, nebude možné jeho článek uplatnit do publikační činnosti OBD a nebude bodován.

Další info o OA naleznete na adrese: www.cuni.cz/UK-6477.html


Predátorské časopisy na webu Ústřední knihovny UK

Kontakt

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

Referát pro studium – Ph.D. studium HTD / JUD /RKS, nostrifikace

koordinátor ediční a publikační činnosti

tajemník Theologické revue

koordinátor Evidence služebních cest

E-mail:

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a

Mapa stránek

Zpracovatelé - tato stránka obsahuje aktuální seznam zpracovatelů, platné návody a metodické materiály, dokumentaci k aktuálnímu kolu sběru publikační činnosti.

Užitečné odkazy - seznam odkazů užitečných pro ověřování správnosti záznamů výsledků.

Časté dotazy -  obsahuje odpovědi na dotazy, které se při komunikaci s fakultními správci často opakují a mohou poskytnout odpověď dříve, než kontaktujete  fakultního správce.Poslední změna: 1. listopad 2023 06:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám