OBD - sběr publikační činnosti

Aktuality

Odevzdání do systému OBD UK publikační činnost s financováním k projektu COOPERATIO k přípravě podkladů pro chystané hodnocení vědy na UK.

Termín předání dat pro bibliometrickou analýzu je 15.2., do té doby je potřeba doplnit výsledky za rok 2023, které mají vstupovat do hodnocení.

V první fázi hodnocení bude zpracována zjednodušená bibliografická analýza, která bude vycházet z dat evidovaných v OBD a bude pracovat s metrikami z databází WOS (D1-Q4 dle AIS) a Scopus (D1-Q4 dle SNIP).

Pro bibliografickou analýzu budou předložena tato data:

 • publikace evidované ve WOS nebo Scopus

 • záznamy ve stavu „Přijatý“ za roky 2019-2022, za rok 2023 záznamy od stavu „Uložený“, které mají uvedený identifikátor pro WoS nebo Scopus

 • u každého výsledku se pracuje se zařazením do primárního oboru.


Věnujte pozornost fakultním termínům konce sběru RIV24 a povinnosti doložení publikačního výstupu vložením fulltextu výsledku nebo odkazem na plný text.

Nově se do OBD vkládají a evidují i výsledky Open Access!

Více informací viz Open access a kancelář knihovny


Formuláře ČJ/AJ:

Záznam článek (.docx)

Záznam kapitola v knize (.docx)

Záznam konference/workshop (.docx)

Záznam monografie (.docx)

Záznam stať sborník (.docx)


Metodická podpora:

Metodický průvodce pro vkladatele (.pdf)

Metodická pravidla – publikační výsledky (.pdf)

Nejvýznamnější výsledky – autor (návod) (.pdf)

Důležité termíny a informace pro rok 2024

Termíny konce sběru RIV24:

Poskytovatelé

Zkratka poskytovatele

Termín odevzdání HTF

Termíny odevzdání ÚKUK

Ministerstvo kultury

MK0

sběr RIV24 ukončen

10.04.

Ministerstvo zemědělství

MZ0

25. 04.

Technologická agentura ČR

TA0

26. 04.

Akademie věd ČR

AV0

26. 04.

Grantová agentura ČR

GA0

26. 04.

Ministerstvo obrany

MO0

12. 04.

16. 05.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPO

sběr RIV24 ukončen

28. 03.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPO

19. 04.

Ministerstvo vnitra

MV0

29. 04.

Ministrestvo zahraničních věcí

MZV

12. 04.

29. 05.

Ministerstvo životního prostředí

MZP

02. 05.

Ministerstvo zdravotnictví

MZ0

15. 05.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MSM

sběr RIV24 ukončen

05. 04.

Hlavní město Praha

HMP

26. 04.

Ministerstvo dopravy

MDO

12. 04.

09. 05.


Poznámka: Termíny hlavních poskytovatelů jsou označeny tučně.

Vstup do OBD:

https://verso.is.cuni.cz (jméno a heslo je stejné, jako do SISu).


Na HTF UK je organizací sběru publikační činnosti pověřeno Oddělení vědy, které zajišťuje:

 • školení pro uživatele OBD,

 • školení pro zpracovatele v platné metodice a dalších pokynů RVVI nebo UK, 

 • informační podporu zpracovatelům, včetně případných konzultací,

 • včasně vyhlašuje a zveřejňuje závazné termíny pro autory a zpracovatele k ukončení sběru dat za daný rok, formální zařazení výsledků do datové dávky pro RIV za daný rok a následné vygenerování datových dávek pro RIV za daný rok,

 • zpracování přehledů a analýz pro potřeby fakulty, 

 • namátkovou kontrolu a případnou opravu vybraných záznamů, 

 • komunikaci a konzultace s příslušnými pracovišti RUK a fakultními správci jiných fakult/součástí UK,

 • přípravu datových dávek pro Pilíř II a Pilíř III.

Kontakt

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

Koordinátor a tajemník ediční a publikační činnosti, tajemník Theologické revue

E-mail:marketa.langer@htf.cuni.cz

Úřední dny: úterý – středa – čtvrtek

Dovolená: 18. 12. - 12. 1. 2024 (konzultace e-mailem)

Konzultační hodiny Ph.D. studenti:

středa 12 -14 hodin + konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a

Informace Ústřední knihovny UK

Pro fyzickou evidenci dokumentů v katalogu NK (Národní knihovna ČR) www.nkp.cz  je nutné publikace fyzicky doručit do knihovny do 30. dubna aktuálního roku.

Forma fyzického doručení je libovolná: ČP, osobně do podatelny NK (tel. 221663210) nebo do Haly služeb (221663248). Je nezbytné do zásilky vložit oznámení, že se jedná o „rivové" publikace, které budou zpracovány ve zrychleném režimu.

Problematika Open Access (OA)

Ústřední knihovna se setkává s žádostmi o přidání časopisů do číselníku OBD. Jejich parametry jsou nedůvěryhodné (bliká IF, ačkoli žádné nemá, apod.). Takové časopisy velmi často naplňují definici tzv. predátorského časopisu.


Predátorský časopis je popsán jako časopis, který zneužívá myšlenku otevřeného přístupu ve svůj prospěch. Takové časopisy jsou založeny primárně k vybírání autorských poplatků a vytváření zisků.


Typické znaky predátorského časopisu:

 • žádné či fiktivní recenzní řízení,

 • téměř žádné překážky k publikování (práce pochybné úrovně),

 • nedodržování publikačních standardů,

 • minimální přínos pro sdílení vědeckých poznatků,

 • agresivní praktiky získávání příspěvků (emailové pozvánky k publikování v časopise či účasti na konferenci jako key-note speaker),

 • parazitování na jménech prestižních časopisů, zavádějící názvy časopisů a konferencí,

 • parazitování na známých jménech (uvedení známých vědců v redakčních radách bez jejich vědomí),

 • zcela stejná redakční rada pro více než jeden časopis vydavatelství.


Seznam predátorských časopisů udržuje knihovník Jeffrey Beall z University of Colorado:


Ověřit časopisy, zda nejsou predátorské, lze i na jednoduché stránce: thinkchecksubmit.org.


Pokud autor publikoval v časopise, který je označen jako predátorský, nebude možné jeho článek uplatnit do publikační činnosti OBD a nebude bodován.

Další info o OA naleznete na adrese: www.cuni.cz/UK-6477.html


Predátorské časopisy na webu Ústřední knihovny UK

Kontakt - Kancelář knihovny na fakultě

ThDr. Růžena Rajchertová

Knihovnice

E-mail:ruzena.rajchertova@htf.cuni.cz

Tel.: +420 222 539 222

Místnost: H201

Mapa stránek

Zpracovatelé - tato stránka obsahuje aktuální seznam zpracovatelů, platné návody a metodické materiály, dokumentaci k aktuálnímu kolu sběru publikační činnosti.

Užitečné odkazy - seznam odkazů užitečných pro ověřování správnosti záznamů výsledků.

Časté dotazy -  obsahuje odpovědi na dotazy, které se při komunikaci s fakultními správci často opakují a mohou poskytnout odpověď dříve, než kontaktujete  fakultního správce.Poslední změna: 16. duben 2024 12:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až pátek: 8:00–17:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám