Obecné informace a termíny

Termíny přijímacího řízení

Termín vyhlášení: 5. dubna 2023

Termín podání přihlášek: do 5. srpna 2023

Požadované doklady k vysokoškolské přihlášce na HTF UK: stručný životopis zaměřený především na motivaci ke studiu


Řádný termín přijímací zkoušky – písemná část (bakalářské studium): 7. září 2023

Řádný termín přijímací zkoušky – ústní část (bakalářské studium): 7. září 2023

Řádný termín přijímací zkoušky (navazující magisterské studium): 7. září 2023


Náhradní termín přijímací zkoušky pro bakalářské i navazující magisterské studium: 14. září 2023

(pouze pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit řádného termínu a podají si písemnou žádost)


Pravidla pro podání přihlášky

1. elektronická přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 830,- Kč (poplatek je nevratný).

Přihláška se netiskne a neodesílá poštou, potvrzuje se elektronickým odesláním.

Doporučujeme podávat elektronické přihlášky. Je to jednodušší, méně nákladné a rychlejší.


2. listinná přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 880,- Kč (poplatek je nevratný).

Elektronicky se neodesílá, na studijním oddělení HTF UK je třeba osobně vyplnit papírový formulář a doložit ID přihlášky, tj. variabilní symbol.

Listinnou přihlášku podávejte pouze ve výjimečných případech. I zde musí být založena přihláška na webu, aby bylo možno vygenerovat ID, tj. variabilní symbol.


Administrativní poplatek za přijímací řízení

Platbu na účet fakulty je nutné odeslat do 5. srpna 2023.


Banka: Česká spořitelna

Účet: 66661389/0800

Konstantní symbol pro platbu převodem (nepovinný údaj): 0379

Variabilní symbol: ID přihlášky

Specifický symbol: 111


Podmínky pro přijetí

1. doložení úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání

  • U bakalářského studia je dokladem o předchozím vzdělání ověřená kopie maturitního vysvědčení (CzechPointem na poště, střední školou či notářem).

    (Absolventi středoškolského studia na zahraniční škole doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených zde).


  • U navazujícího magisterského studia je dokladem o předchozím vzdělání ověřená kopie bakalářského diplomu nebo diplomu dokládajícího absolvování magisterského studia.

    (Absolventi bakalářského či magisterského studia na zahraniční vysoké škole VŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených zde).


  • U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je kromě požadavků daných zákonem a vnitřními předpisy UK vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2.


    Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce.


2. úspěšné složení přijímací zkoušky

Pokud je stanovena a nebylo od ní upuštěno. V současnosti se konají přijímací zkoušky pouze u bakalářského programu Religionistika. A také u všech navazujíích magisterských studijních programů se stejným nárokem o požádání o upuštění od přijímací zkoušky jako v I. kole přijímacího řízení zde.


Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí děkana o přijetí, spolu s pozvánkou na zápis a dalšími informacemi, je uchazeči zasláno elektronicky, případně poštou, po zasedání hlavní přijímací komise (pokud uchazeč doloží úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání a úspěšně složí přijímací zkoušku v případě, že je u zvoleného studijního programu stanovena:).


S případnými dotazy se obracejte na studijní odděleníPoslední změna: 5. duben 2023 09:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám