Jak se přihlásit?

Pravidla pro podání přihlášky

Je možné se přihlásit buď elektronickou nebo listinnou přihláškou.

Doporučujeme podávat elektronické přihlášky. Je to jednodušší, méně nákladné a rychlejší. Listinnou přihlášku podávejte pouze ve výjimečných případech.

HTF UK nepožaduje lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu.


Elektronická přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 830,- Kč (Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v jakékoli fázi přijímacího řízení).

Přihláška se netiskne a neodesílá poštou, potvrzuje se elektronickým odesláním.


Listinná přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 880,- Kč (Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v jakékoli fázi přijímacího řízení).

Elektronicky se neodesílá, na studijním oddělení HTF je třeba osobně vyplnit papírový formulář a doložit ID přihlášky, tj. variabilní symbol.

Listinnou přihlášku podávejte pouze ve výjimečných případech. I zde musí být založena přihláška na webu, aby bylo možno vygenerovat ID, tj. variabilní symbol.


Administrativní poplatek za přijímací řízení:

platbu na účet fakulty je nutné odeslat do 5. 8. 2023.


Studijní oddělení má k dispozici platby s určitým odstupem (5 až 7 pracovních dnů). Pokud není platba u přihlášky přiřazená 14 dní po provedení úhrady, kontaktujte studijní oddělení. Pokusíme se platbu dohledat ručně a k přihlášce ji přiřadit.


Banka: Česká spořitelna

Účet: 66661389/0800

Konstantní symbol pro platbu převodem (nepovinný údaj): 0379

Variabilní symbol: ID přihlášky

Specifický symbol: 111
Poslední změna: 4. duben 2023 11:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám