Navazující magisterské studijní programy


Seznam navazujících magisterských studijních programů otevíraných pro akademický rok 2024/2025 s přijímací zkouškou.


Navazující magisterské studijní programy (prezenční studium)

 • Husitská teologie

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika


 • Pravoslavná teologie

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Judaistika

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Religionistika


 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Judaistika


 • Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Judaistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Judaistika se sdruženým studiem Religionistika


 • Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Religionistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Religionistika se sdruženým studiem Judaistika


 • Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy


Navazující magisterské studijní programy (kombinované studium)

 • Husitská teologie


Přijímací zkouška pro všechny otevírané navazující studijní programy

Přijímací zkouška probíhá ve formě ústního pohovoru. Každému uchazeči budou položeny dvě otázky z předepsané literatury. Každý studijní program vypisuje vlastní studijní literaturu i otázky. Za každou otázku lze získat maximálně 20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů. Ke studiu bude přijat každý uchazeč, který v přijímací zkoušce získá alespoň 20 bodů.


Modelové otázky a doporučená literatura jsou k dispozici v detailech programu u online přihlášky.

Upuštění od přijímací zkoušky

S upuštěním od přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří absolvovali obdobný nebo stejný bakalářský nebo magisterský studijní program, jehož součástí byly níže uvedené předměty s příslušným typem atestace a současně z těchto předmětů byli hodnoceni klasifikací výborně (1) nebo velmi dobře (2). Děkan rozhodne o upuštění od přijímací zkoušky na základě žádosti o upuštění od přijímací zkoušky podané uchazečem v rámci přijímacího řízení. Uchazeč k žádosti dodá doklad o splnění požadovaných předmětů s příslušným typem atestace.

Zažádat o upuštění od přijímací zkoušky je nutné prostřednictvím elektronické přihlášky vyplněním elektronické žádosti a nahráním potřebných dokladů viz:


Jak podat žádost o upuštění od přijímací zkoušky


Navazující magisterské programy

Vyžadovaný předmět – typ atestace

Husitská teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní řečtina nebo latina) – zkouška


Pravoslavná teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní řečtina nebo latina) – zkouška


Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

Antická filozofie – zkouška

Středověká filozofie – zkouška

Novověká filozofie – zkouška


Judaistika

Biblická hebrejština – zkouška


Religionistika

Úvod do religionistiky – zkouška


Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy

Obecná pedagogika nebo Didaktika – zkouška

Sociální psychologie – zkouškaInformace pro zahraniční uchazeče o navazující magisterské studium

U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je kromě požadavků daných zákonem a vnitřními předpisy UK vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2.


Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce.


Zahraniční uchazeči musí předložit také následující doklady:

 • doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace");

 • zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky);

 • nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (zpoplatněno).


Detailní informace zde.


Poslední změna: 9. duben 2024 16:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až pátek: 8:00–17:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám