Pontes Pragenses

Edice PONTES PRAGENSES obsahuje svazky vzniklé především jako výsledek badatelské a učitelské práce Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Publikace je možno objednavat na adrese: nakl. L. Marek, Bezručova 97, 430 03 Chomutov (e-mail: ).Sv. 86

Anna Hogenová

Když dvě věci jsou totéž...

Chomutov: L. Marek, 2021

Sv. 83

Anna Hogenová

K myšlení myšleného

Chomutov: L. Marek, 2020

Sv. 82

Anna Hogenová

Současnost, dějiny, fenomenologie

Chomutov, L. Marek, 2018


Sv. 81

Markéta Holubová

DA’AT TVUNOT. Pronikavé poznání rabiho Mošeho Chajima Luzzatta

Chomutov, L. Marek, 2018
Sv. 80

Stanislav Přibyl

Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi

Chomutov, L. Marek, 2017


Sv. 79

Ladislava Říhová

Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe

Chomutov, L. Marek, 2017


Sv. 78

Jiří Beneš

Jozue: Svatá slova v knize Jozue

Návrat domů a Advent-Orion, 2017


Sv. 77

Ján Liguš

Christus Praesens. Ecclesiology of Dietrich Bonhoeffer between Liberalism and Nationalism

ISBN 978-80-87127-77-3

Sv. 76

Jaroslav Hrdlička

Životem a dílem historika Františka Michálka Bartoše

ISBN 978-80-87127-73-5

Sv. 75

Jiří Beneš

Kniha o Bohu a soudci. Teologie knihy Daniel

ISBN 978-80-87127-72-8

Sv. 74

Jan B. Lášek, Kamila Veverková, Jiří Vogel (ed.)

Gratia autem Dei sum id quod sum et gratia eius in me vacua non fuit. Pocta profesorovi Zdeňku Kučerovi k osmdesátým pátým narozeninám.

ISBN 978-80-87127-70-4

Sv. 73

Ján Liguš, Tomáš Butta, Pavel Kolář a kol.

Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky.

ISBN 978-80-87127-69-8

Sv. 72

Petr Živný

Jděte a kažte! Teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické komunikace - katolické a protestantské pojetí.

ISBN 978-80-87127-68-1

Sv. 71

Dalibor Vik

Slovo, na kterém záleží: člověk a etika u Emmanuela Lévinase

ISBN 978-80-87127-67-4

Sv. 70

Kamila Veverková a kolektiv

Bible a etika v kontextu doby a myšlení

ISBN 978-80-87127-60-5

Sv. 69

Anna Hogenová

Nesmíme pospíchat

ISBN 978-80-87127-62-9

Sv. 68

Církev - společnost - sekularizace

ISBN 978-80-87-127-66-7

Kniha se připravuje.

Sv. 67

Markéta Holubová

Ha-Ro’e - Židovský snář: výbor z talmudického traktátu Berachot (část Ro’e) opatřený překlady, jazykovým rozborem, vysvětlivkami a poznámkami

ISBN 978-80-87127-61-2

Sv. 66

Jiří Vogel, Dalibor Vik

Kapitoly z dialogu mezi vědou a vírou. Publikace z per teologických a společenskovědních badatelů se snaží o dialog mezi přírodními vědami a teologií

ISBN 978-80-87127-65-0

Sv. 65

Anna Hogenová

Čas jako problém

ISBN 978-80-87127-43-8

Sv. 64

Bedřich Nosek, Kamila Veverková, Jan B. Lášek a kolektiv

O společné evropské dědictví

ISBN 978-80-87127-58-2

Kniha se připravuje.

Sv. 63

Jiří Beneš (ed.)

Otevřené dveře: Leviticus 19

ISBN 978-80-87127-57-5

Sv. 62

Zdeněk Kučera

Zarůst do kmene: teologické a etické úvahy naší doby pro duchovní a sociální pracovníky

ISBN 978-80-87127-41-4

Sv. 61

Jiří Vogel

Karl Heim: v diskusi teologie a přírodních věd a jeho pokus o mnohodimenzionální pochopení skutečnosti

ISBN 978-80-87127-40-7

Sv. 60

Jiří Vogel, Zdeněk Kučera, Dalibor Vik (et al.)

Náboženství a teologie ve filosofické reflexi: mezi modernou a postmodernou

ISBN 978-80-87127-39-1

Sv. 59

Zdeněk Kučera, Jiří Vogel (et al.)

Víra a služba. Společenství Církve československé husitské v myšlení a praxi

ISBN 978-80-87127-38-4

Sv. 58

Albín Masarik

Aby smútili s nádejou. Vybrané aspekty pohrebných kázní

ISBN 978-80-87127-35-3

Sv. 57

Zdeněk Sázava

Termín ho apostoloj v Lukášově díle. Apoštolové a Pavel ve třetím evangeliu a Skutcích apoštolů; Lukáš – historik sui generis. Aplikace Redaktionsgeschichtliche Methode na mladší část Lukášova dvojdíla

ISBN 978-80-87127-34-6

Kniha se připravuje.

Sv. 56

Noemi Bravená

Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě. Zástupnost v teologii Dietricha Bonhoeffera

ISBN 978-80-87127-23-0

Sv. 55

Miloslav Průka

Péče o oikos. Dům v dějinách myšlení

ISBN 978-80-87127-19-3

Sv. 54

Rudolf Svoboda

Jan Prokop Schaaffgotsche. První biskup českobudějovický

ISBN 978-80-87127-17-9

Sv. 53

Vlastimil Kročil

Passio Christi ve spisech sv. Lva Velikého

ISBN 978-8087127-20-9

Sv. 52

Miroslav Sapík

Procesuální filosofie a civilizace v díle A. N. Whiteheada

ISBN 978-80-87127-07-0

Sv. 51

Beáta Krahulcová (ed.)

Kontexty sociální a charitativní práce: sborník katedry psychosociálních věd a etiky

ISBN 978-80-87127-07-0

Sv. 50

Kamila Veverková

Teologické názory reformního kněze F. Schneidera a jejich vliv na myšlenkový vývoj katolické církve v Čechách

ISBN 978-80-87127-10-0

Kniha se připravuje.

Sv. 49

Libuše Martínková

Kyberprostor jako náboženský prostor

ISBN 978-80-87127-06-3

Sv. 48

Josef Táborský

Reformní katolík Josef Dobrovský

ISBN:978-80-87127-00-1

Sv. 47

Marek Šmíd

Masaryk a česká Katolická moderna

ISBN 978-80-86263-98-4

Sv. 46

Markéta Holubová

Ha-rav Šneur Zalman z Ljady, LIKUTEJ AMARIM — TANJA. Překlad vybraných kapitol (opatřený komentářem, jakož i několika religionisticko- historickými úvahami vztahujícími se zvláště k fenoménu spirituality hnutí Chabad a chasidismu obecně)

ISBN 978-80-86263-97-7

Sv. 45

Michael Rohde

Luther und die Böhmischen Brüder nach den Quellen

ISBN 80-86263-92-4

Sv. 44

Pavel Černuška (ed.)

Jindřich z Bitterfeldu – Eucharistické texty

ISBN 80-86263-88-6

Sv. 43

Karel Šrédl

Ekonomie a teolog

ISBN 80-86263-91-6

Sv. 42

Vlastimil Kybal

Svatý František z Assisi

ISBN 80-86263-84-3

Sv. 41

Pavel Černý

Kristovo dílo jako základ a imperativ misie. Aktivity Světové rady církví

ISBN: 978-80-86263-72-4

Sv. 40

Jaroslav Hrdlička a Jan B. Lášek (eds.)

My Jan bratr Žižka

ISBN 80-86263-70-3

Sv. 39

Zdeněk Vojtíšek

Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství

ISBN 80-86263-69-X

Sv. 38

Jiří Vogel

Církev v sekularizované společnosti

ISBN 80-86263-64-9

Sv. 37

Andrej Ivanovič Izotov

Česká a ruská výzva jako funkčně sémantická kategorie

ISBN 80-86263-62-2

Sv. 36

Pavel Marek

Církevní krize na počátku první Československé republiky (1918–1924)

ISBN 80-86263-57-6

Sv. 35

Zdeněk Kučera a Jan B. Lášek (eds.)

Docete omnes gentes

ISBN 80-86263-55-X

Sv. 34

Daniel Neval

Wenn die Russen kommen. Einige Thesen zur Schweiz im Kaltem Krieg

ISBN 80-86263-54-1

Sv. 33

Gorazd Vopatrný

Hesychasmus jako tradiční křesťanská spiritualita: Pohled na člověka a duchovní život z pravoslavné perspektivy

ISBN 80-86263-41-X

Sv. 32

Kamila Veverková

Dílo Antona Krombholze a jeho význam pro reformní teologické myšlení v Čechách

ISBN 80-86263-47-9

Sv. 31

Martin Wernisch

Husitství – Raně reformační příběh

ISBN 80-86263-40-1

Sv. 30

Zdeněk Kučera, J. Kořalka, Jan B. Lášek (eds.)

Živý odkaz modernismu

ISBN 80-86263-42-8

Sv. 29

Jiří Janák

Staroegyptská Kniha mrtvých – kapitola 105

ISBN 80-86263-37-1

Sv. 28

Daniel Neval

Vorsehung und Auftrag. Politik und Geschichte bei Edvard Beneš

ISBN 80-83263-32-0

Sv. 27

Otakar A. Funda

Mezi vírou a racionalitou. Demytologizace a existenciální interpretace zvěsti křesťanské víry

ISBN 80-86263-39-8

Sv. 26

Jan B. Lášek a Karel Skalický (eds.)

Mistr Matěj z Janova ve své a v naší době

ISBN 80-86263-36-3

Sv. 25

Helena Tampierová

Thomas More – státník a teolog

ISBN 80-86263-34-7

Sv. 24

Zdeněk Kučera, Jan B. Lášek (ed.)

Modernismus – historie nebo výzva? Studie ke genezi českého katolického modernismu

ISBN 80-86263-35-5

Sv. 23

Rudolf Grulich

Sudetoněmečtí katolíci jako oběti nacismu

ISBN 80-86263-33-9

Sv. 22

Gorazd Vopatrný

Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita

ISBN 80-86263-28-2

Sv. 21

Zdeněk Kučera

Trojiční teologie

ISBN 80-86263-21-5

Sv. 20

Ctirad Václav Pospíšil

Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia

ISBN 80-86263-26-6

Sv. 19

Ota Halama

Otázka svatých v české reformaci. Její proměny od doby Karla IV. od dob České konfese

ISBN 80-86263-25-8

Sv. 18

Jiřina Kubíková

Křesťanská misie v 16.–18. století

ISBN 80-86263-24-X

Sv. 17

Zdeněk Kučera

Hoře a milost. Ke kořenům teologie církve radikálního modernismu

ISBN 80-86163-19-3

Sv. 16

Jiří Vogel

Herman Schell, apologeta a dogmatik

ISBN 80-86263-18-5

Sv. 15

Zdeněk Sázava

Vědecká exegeze Bible a úkoly ekumenického hnutí

ISBN 80-86263-16-9

Sv. 14

David Frýdl

Reformní náboženské hnutí v počátcích Československé republiky

ISBN 80-86263-15-0

Sv. 13

Pavel A. Florenskij

Ikonostas

ISBN 80-86263-13-4

Sv. 12

Blanka Karlsson

Finspongský rukopis Jana Amose Komenského

ISBN 80-86263-07-X

Sv. 11

Vlastimil Kybal

M. Matěj z Janova. Jeho život, spisy a učení

ISBN 80-86263-05-3

Sv. 10

Jaroslav Hrdlička

Hus a husitství v díle Vlastimila Kybala

ISBN 80-86263-03-7

Sv. 9

Gorazd Vopatrný

Pravoslavná církev v Československu v letech 1945–1951

ISBN 80-902280-8-9

Sv. 8

Vlastimil Kybal

Svatá Anežka Česká

ISBN 80-86263-14-2

Sv. 7

Werner Korthaase

Dmitro Čiževskij a Praha. Pražská léta objevitele Komenského „Obecné porady“

Sv. 6

Zdeněk R. Dittrich

Balkánské kolbiště a evropské mocnosti

ISBN 80-902280-7-0

Sv. 5

Jaroslav Hrdlička

Vlastimil Kybal a Univerzita Karlova

ISBN 80-902280-3-8

Sv. 4

Vlastimil Kybal

Karel Havlíček a naše svoboda

ISBN 80-902280-1-1

Sv. 3

Jan B. Lášek

Počátky křesťanství u východních Slovanů

ISBN 80-86040-05-4

Sv. 2

Paul Tillich

Lidské tázání po nepodmíněném

ISBN 80-902280-0-3

Sv. 1

Vladimír J. Dvořák a Jan B. Lášek (eds.)

Comenius als Theologe

ISBN 80-902424-0-5Poslední změna: 18. červenec 2022 13:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám