Pontes Pragenses

Edice PONTES PRAGENSES obsahuje svazky vzniklé především jako výsledek badatelské a učitelské práce Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Publikace je možno objednavat na adrese: nakl. L. Marek, Bezručova 97, 430 03 Chomutov (e-mail: ).


Anna Hogenová

K myšlení myšleného. Chomutov: L. Marek, 2020.


Sv. 77

Ján Liguš

Christus Praesens. Ecclesiology of Dietrich Bonhoeffer between Liberalism and Nationalism

ISBN 978-80-87127-77-3

.

.

.

Sv. 76

Jaroslav Hrdlička

Životem a dílem historika Františka Michálka Bartoše

ISBN 978-80-87127-73-5

.

.

Sv. 75

Jiří Beneš

Kniha o Bohu a soudci. Teologie knihy Daniel

ISBN 978-80-87127-72-8

.

.

Sv. 74

Jan B. Lášek, Kamila Veverková, Jiří Vogel (ed.)

Gratia autem Dei sum id quod sum et gratia eius in me vacua non fuit. Pocta profesorovi Zdeňku Kučerovi k osmdesátým pátým narozeninám.

ISBN 978-80-87127-70-4

.

.

Sv. 73

Ján Liguš, Tomáš Butta, Pavel Kolář a kol.

Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky.

ISBN 978-80-87127-69-8

.

.

Sv. 72

Petr Živný

Jděte a kažte! Teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické komunikace - katolické a protestantské pojetí.

ISBN 978-80-87127-68-1

.

.

Sv. 71

Dalibor Vik

Slovo, na kterém záleží: člověk a etika u Emmanuela Lévinase

ISBN 978-80-87127-67-4

.

.

Sv. 70

Kamila Veverková a kolektiv

Bible a etika v kontextu doby a myšlení

ISBN 978-80-87127-60-5

.

.

Sv. 69

Anna Hogenová

Nesmíme pospíchat

ISBN 978-80-87127-62-9

.

.

Sv. 68

Církev - společnost - sekularizace

ISBN 978-80-87-127-66-7

Kniha se připravuje.


Sv. 67

Markéta Holubová

Ha-Ro’e - Židovský snář: výbor z talmudického traktátu Berachot (část Ro’e) opatřený překlady, jazykovým rozborem, vysvětlivkami a poznámkami

ISBN 978-80-87127-61-2


Sv. 66

Jiří Vogel, Dalibor Vik

Kapitoly z dialogu mezi vědou a vírou. Publikace z per teologických a společenskovědních badatelů se snaží o dialog mezi přírodními vědami a teologií

ISBN 978-80-87127-65-0


Sv. 65

Anna Hogenová

Čas jako problém

ISBN 978-80-87127-43-8


Sv. 64

Bedřich Nosek, Kamila Veverková, Jan B. Lášek a kolektiv

O společné evropské dědictví

ISBN 978-80-87127-58-2

Kniha se připravuje.


Sv. 63

Jiří Beneš (ed.)

Otevřené dveře: Leviticus 19

ISBN 978-80-87127-57-5


Sv. 62

Zdeněk Kučera

Zarůst do kmene: teologické a etické úvahy naší doby pro duchovní a sociální pracovníky

ISBN 978-80-87127-41-4


Sv. 61

Jiří Vogel

Karl Heim: v diskusi teologie a přírodních věd a jeho pokus o mnohodimenzionální pochopení skutečnosti

ISBN 978-80-87127-40-7


Sv. 60

Jiří Vogel, Zdeněk Kučera, Dalibor Vik (et al.)

Náboženství a teologie ve filosofické reflexi: mezi modernou a postmodernou

ISBN 978-80-87127-39-1


Sv. 59

Zdeněk Kučera, Jiří Vogel (et al.)

Víra a služba. Společenství Církve československé husitské v myšlení a praxi

ISBN 978-80-87127-38-4


Sv. 58

Albín Masarik

Aby smútili s nádejou. Vybrané aspekty pohrebných kázní

ISBN 978-80-87127-35-3


Sv. 57

Zdeněk Sázava

Termín ho apostoloj v Lukášově díle. Apoštolové a Pavel ve třetím evangeliu a Skutcích apoštolů; Lukáš – historik sui generis. Aplikace Redaktionsgeschichtliche Methode na mladší část Lukášova dvojdíla

ISBN 978-80-87127-34-6

Kniha se připravuje.


Sv. 56

Noemi Bravená

Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě. Zástupnost v teologii Dietricha Bonhoeffera

ISBN 978-80-87127-23-0


Sv. 55

Miloslav Průka

Péče o oikos. Dům v dějinách myšlení

ISBN 978-80-87127-19-3


Sv. 54

Rudolf Svoboda

Jan Prokop Schaaffgotsche. První biskup českobudějovický

ISBN 978-80-87127-17-9


Sv. 53

Vlastimil Kročil

Passio Christi ve spisech sv. Lva Velikého

ISBN 978-8087127-20-9


Sv. 52

Miroslav Sapík

Procesuální filosofie a civilizace v díle A. N. Whiteheada

ISBN 978-80-87127-07-0


Sv. 51

Beáta Krahulcová (ed.)

Kontexty sociální a charitativní práce: sborník katedry psychosociálních věd a etiky

ISBN 978-80-87127-07-0


Sv. 50

Kamila Veverková

Teologické názory reformního kněze F. Schneidera a jejich vliv na myšlenkový vývoj katolické církve v Čechách

ISBN 978-80-87127-10-0

Kniha se připravuje.


Sv. 49

Libuše Martínková

Kyberprostor jako náboženský prostor

ISBN 978-80-87127-06-3


Sv. 48

Josef Táborský

Reformní katolík Josef Dobrovský

ISBN:978-80-87127-00-1


Sv. 47

Marek Šmíd

Masaryk a česká Katolická moderna

ISBN 978-80-86263-98-4


Sv. 46

Markéta Holubová

Ha-rav Šneur Zalman z Ljady, LIKUTEJ AMARIM — TANJA. Překlad vybraných kapitol (opatřený komentářem, jakož i několika religionisticko- historickými úvahami vztahujícími se zvláště k fenoménu spirituality hnutí Chabad a chasidismu obecně)

ISBN 978-80-86263-97-7


Sv. 45

Michael Rohde

Luther und die Böhmischen Brüder nach den Quellen

ISBN 80-86263-92-4


Sv. 44

Pavel Černuška (ed.)

Jindřich z Bitterfeldu – Eucharistické texty

ISBN 80-86263-88-6


Sv. 43

Karel Šrédl

Ekonomie a teolog

ISBN 80-86263-91-6


Sv. 42

Vlastimil Kybal

Svatý František z Assisi

ISBN 80-86263-84-3


Sv. 41

Pavel Černý

Kristovo dílo jako základ a imperativ misie. Aktivity Světové rady církví

ISBN: 978-80-86263-72-4


Sv. 40

Jaroslav Hrdlička a Jan B. Lášek (eds.)

My Jan bratr Žižka

ISBN 80-86263-70-3


Sv. 39

Zdeněk Vojtíšek

Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství

ISBN 80-86263-69-X


Sv. 38

Jiří Vogel

Církev v sekularizované společnosti

ISBN 80-86263-64-9


Sv. 37

Andrej Ivanovič Izotov

Česká a ruská výzva jako funkčně sémantická kategorie

ISBN 80-86263-62-2


Sv. 36

Pavel Marek

Církevní krize na počátku první Československé republiky (1918–1924)

ISBN 80-86263-57-6


Sv. 35

Zdeněk Kučera a Jan B. Lášek (eds.)

Docete omnes gentes

ISBN 80-86263-55-X


Sv. 34

Daniel Neval

Wenn die Russen kommen. Einige Thesen zur Schweiz im Kaltem Krieg

ISBN 80-86263-54-1


Sv. 33

Gorazd Vopatrný

Hesychasmus jako tradiční křesťanská spiritualita: Pohled na člověka a duchovní život z pravoslavné perspektivy

ISBN 80-86263-41-X


Sv. 32

Kamila Veverková

Dílo Antona Krombholze a jeho význam pro reformní teologické myšlení v Čechách

ISBN 80-86263-47-9


Sv. 31

Martin Wernisch

Husitství – Raně reformační příběh

ISBN 80-86263-40-1


Sv. 30

Zdeněk Kučera, J. Kořalka, Jan B. Lášek (eds.)

Živý odkaz modernismu

ISBN 80-86263-42-8


Sv. 29

Jiří Janák

Staroegyptská Kniha mrtvých – kapitola 105

ISBN 80-86263-37-1


Sv. 28

Daniel Neval

Vorsehung und Auftrag. Politik und Geschichte bei Edvard Beneš

ISBN 80-83263-32-0


Sv. 27

Otakar A. Funda

Mezi vírou a racionalitou. Demytologizace a existenciální interpretace zvěsti křesťanské víry

ISBN 80-86263-39-8


Sv. 26

Jan B. Lášek a Karel Skalický (eds.)

Mistr Matěj z Janova ve své a v naší době

ISBN 80-86263-36-3


Sv. 25

Helena Tampierová

Thomas More – státník a teolog

ISBN 80-86263-34-7


Sv. 24

Zdeněk Kučera, Jan B. Lášek (ed.)

Modernismus – historie nebo výzva? Studie ke genezi českého katolického modernismu

ISBN 80-86263-35-5


Sv. 23

Rudolf Grulich

Sudetoněmečtí katolíci jako oběti nacismu

ISBN 80-86263-33-9


Sv. 22

Gorazd Vopatrný

Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita

ISBN 80-86263-28-2


Sv. 21

Zdeněk Kučera

Trojiční teologie

ISBN 80-86263-21-5


Sv. 20

Ctirad Václav Pospíšil

Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia

ISBN 80-86263-26-6


Sv. 19

Ota Halama

Otázka svatých v české reformaci. Její proměny od doby Karla IV. od dob České konfese

ISBN 80-86263-25-8


Sv. 18

Jiřina Kubíková

Křesťanská misie v 16.–18. století

ISBN 80-86263-24-X


Sv. 17

Zdeněk Kučera

Hoře a milost. Ke kořenům teologie církve radikálního modernismu

ISBN 80-86163-19-3


Sv. 16

Jiří Vogel

Herman Schell, apologeta a dogmatik

ISBN 80-86263-18-5


Sv. 15

Zdeněk Sázava

Vědecká exegeze Bible a úkoly ekumenického hnutí

ISBN 80-86263-16-9


Sv. 14

David Frýdl

Reformní náboženské hnutí v počátcích Československé republiky

ISBN 80-86263-15-0


Sv. 13

Pavel A. Florenskij

Ikonostas

ISBN 80-86263-13-4


Sv. 12

Blanka Karlsson

Finspongský rukopis Jana Amose Komenského

ISBN 80-86263-07-X


Sv. 11

Vlastimil Kybal

M. Matěj z Janova. Jeho život, spisy a učení

ISBN 80-86263-05-3


Sv. 10

Jaroslav Hrdlička

Hus a husitství v díle Vlastimila Kybala

ISBN 80-86263-03-7


Sv. 9

Gorazd Vopatrný

Pravoslavná církev v Československu v letech 1945–1951

ISBN 80-902280-8-9


Sv. 8

Vlastimil Kybal

Svatá Anežka Česká

ISBN 80-86263-14-2


Sv. 7

Werner Korthaase

Dmitro Čiževskij a Praha. Pražská léta objevitele Komenského „Obecné porady“


Sv. 6

Zdeněk R. Dittrich

Balkánské kolbiště a evropské mocnosti

ISBN 80-902280-7-0


Sv. 5

Jaroslav Hrdlička

Vlastimil Kybal a Univerzita Karlova

ISBN 80-902280-3-8


Sv. 4

Vlastimil Kybal

Karel Havlíček a naše svoboda

ISBN 80-902280-1-1


Sv. 3

Jan B. Lášek

Počátky křesťanství u východních Slovanů

ISBN 80-86040-05-4


Sv. 2

Paul Tillich

Lidské tázání po nepodmíněném

ISBN 80-902280-0-3


Sv. 1

Vladimír J. Dvořák a Jan B. Lášek (eds.)

Comenius als Theologe

ISBN 80-902424-0-5
Poslední změna: 29. leden 2021 11:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám