Deus et Gentes

Sv. 37. Šalom. Pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám. Ed. Blažek — Veverková — Biernot. Váz., 450 stran, ISBN 978-80-87127-56-8. Vyšlo v r. 2012


Sv. 25—36 vyjdou v následujících letech


Sv. 24: Paměti Vlastimila Kybala, svazek II. Ed. Jaroslav Hrdlička a Jan B. Lášek. Váz. 256 stran, ISBN 978-8087127-97-1. Vychází v r. 2020


Sv. 23: Stanislav Přibyl: Církevněprávní studie. Brož., 342 stran, ISBN 97880-87127-44-5. Vyšlo v r. 2012


Sv. 22: Paměti Vlastimila Kybala, svazek I. Ed. Jaroslav Hrdlička a Jan B. Lášek. Váz. 256 stran, ISBN 978-8087127-42-1. Vyšlo v r. 2012


Sv. 21: Bernard Bolzanos bessere Welt. Hg. v. Kurt E Strasser. Brož., 224 stran, ISBN 978-80-87127-33-9. Vyšlo v r. 2011.


Sv. 20: Murad, Salim: Rozšiřování Evropské unie jako nástroj posílení demokracie? Kondicionalita a konsolidace demokracie na Slovensku. Brož., 160 stran, ISBN 978-80-87127-32-2. Vychází v květnu r. 2011.


Sv. 19: Tůma, Jiří: Sociální práce a nová náboženská hnutí. Brož., 122 stran, ISBN 978-80-87127-31-5. Vyšlo


Sv. 18: Yudkin, Leon I.: In and Out. The Prague Circle and Czech Jewry. Brož., 128 stran, ISBN 978-80-8712729-2. Vyšlo v r. 2011.


Sv. 17: Dolista, Josef - Tůma, Jiří: Problematika a prevence „nových náboženských hnutí“. Vliv „nových náboženských hnutí“ a problematika prevence. Brož., 168 stran, ISBN 97880-87127-25-4. Vyšlo v r. 2010.


Sv. 16: Jaroslav Hrdlička: Patriarcha dr. Miroslav Novák. Život mezi svastikou a rudou hvězdou. Váz., 296 stran ISBN 978-80-87127-28-5. Vyšlo v r. 2010.


Sv. 15: Stanislav Přibyl: Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989. Brož., 168 stran, ISBN 978-80-87127-26-1. Vyšlo v r. 2010.


Sv. 14: Vojtíšek, Zdeněk: Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí. Váz., 460 stran, ISBN 978-80-87127-21-6. Vyšlo v r. 2009.


Sv. 13: Léblová, Marta: Církev — sekularizace - nacionalismus. Brož., 208 stran, ISBN 978-80-87127-18-6. Vyšlo v r. 2009.


Sv. 12: Micka, Roman: Michael Novák a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu. Kniha se v kontextu širokého spektra křesťanského sociálního myšlení, se zaměřením na dílo amerického katolického neokonzervativce M. Novaka, zabývá vztahem křesťanských hodnot a politicko-ekonomického systému demokratického kapitalismu. Brož., 314 stran, ISBN 978-80-8712715-5.


Sv. 11: Spratek, Daniel: Evropská ochrana náboženské svobody. Brož., 232 stran, ISBN 978-80-87127-13-1.


Sv. 10: Liguš, Ján: CHRISTUS PRAE-SENS. Ekleziologie Dietricha Bonhoeffera mezi liberalismem a nacionalismem. Brož., 180 stran, ISBN 978-80-87127-12-4.


Sv. 9: Hrdlička, Jaroslav: Život a dílo prof. Františka Kováře. Příběh patriarchy a učence. Váz., 528 stran, ISBN 978-80-87127-05-6.


Sv. 8: Přibyl, Stanislav: Konfesněprávní studie. Soubor článků, které se týkají právní normativy upravující vztah státu a církví. Brož., 264 stran, ISBN 978-80-86263-95-3.


Sv. 7: Murad, Salim: Zahraniční politika Slovenské republiky jako faktor konsolidace demokracie na Slovensku. Autor vyučuje politologii na JU v Českých Budějovicích. 112 stran, ISBN 80-86263-94-0. Vyšlo v lednu 2007.


Sv. 6: Jiří Kejř: Z počátku české re-formace. 14 studií o životě a díle M. Jana Husa a jeho současníků, reflektující právní, národnostní a teologické problémy. Váz., 264 stran, ISBN 80-86263-81-9. Vyšlo v červnu 2006.


Sv. 5: Sborník z mezinárodní vědecké konference „Církve a náboženské společnosti v českých zemích a jejich his-torický přístup k národnostní otázce v 19. a 20. století“, konané ve dnech 20.—21. října 2005 v pražském Karolinu. Redigoval J. B. Lásek, cca 250 stran, v tisku.


Sv. 4: Pavel Helan: Duce a kacíř. Literární mládí Benita Mussoliniho a jeho kniha Jan Hus, muž pravdy. Životopis B. Mussoliniho, překlad jeho díla o Husovi včetně rozboru a kritiky. ISBN 80-86263-82-7.


Sv. 3: Karel Koláček: Vznik a vývoj starokatolického hnutí na území severních Cech do r. 1946. Monografie věnovaná církevní a národností problematice v litoměřické diecézi v letech 1870-1946. Brož., 186 stran, ISBN 80-86263-80-0. Vyšlo v r. 2006.


Sv. 2: Wenzel Frind: Das sprachliche und sprachlich-nationale Recht. Reprint vydání z r. 1899. Kniha dokumentuje tehdejší složité národností poměry na našem území. Brož., 416 stran, ISBN 80-86263-74-6. Vyšlo v r. 2006.


Sv. 1: Stanislav Přibyl: Ekumenismus a právo. Monografie z oblasti katolického církevního práva, která se zabývá právními limity ekumenické spolupráce. Kde jsou v pořádku ekumenické vztahy, tam je v pořádku i faktické soužití různých národností. Brož., 192 stran, ISBN 80-86263-68-1. Vyšlo v r. 2006.Poslední změna: 2. červen 2020 12:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám