Extenze 2020

Všichni studenti a vyučující na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, bratři a sestry v Kristu a přiznivci sboru CČSH na Vinohradech! Letos se již po páté společně sejdeme k obnoveným Kovářovým extenzím – přednáškám pro veřejnost učitelů Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Sejdeme se u příležitosti 100. jubilea vzniku CČSH a to bude také tvořit jejich společné téma z různých úhlů a perspektiv.


Vždy ve čtvrtek od 19:00 ve Farského sále v husově sboru na Vinohradech (Dykova 1, Praha 10).


Program přednášek:


 • 16. 1. 2020

  ThDr. Jaroslav Hrdlička – 1945 a 1989: roky přelomu bohosloveckého vzdělávání CČSH


 • 23. 1. 2020

  doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. – Problém navazování v husitské starozákonní biblistice


  Přerušená kontinuita starozákonní vykladačské práce v CČSH  nastoluje určitou perspektivu ohledně směřování husitské biblistiky v budoucnosti. V pozadí těchto úvah jsou otázky: proč byl centrem husitského bohosloví pouze Nový zákon? Na koho a na co navazovat ve starozákonní husitské biblistice? Existuje v husitské biblistice vůbec nějaká kontinuita? Kde jsou žáci našich učitelů a kde jsou žáci naši? Jak dál (příklad interpretace)?


 • 30. 1. 2020

  doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. – Bible jako Písmo svaté a Slovo Boží v teologii Církve československé husitské


  Je možné, aby si Písmo svaté zachovalo navzdory rozsáhlé biblické kritice pozici nejdůležitější objektivní normy křesťanského myšlení? Má kritická biblistika význam pro zacházení s Biblí jakožto s teologickým textem? Jak je to s jednotou kánonu Starého a Nového zákona? Lze vůbec hovořit o Bibli jako o Písmu svatém či Slovu Božím? Tyto a některé další otázky se příspěvek pokusí zodpovědět.


 • 6. 2. 2020

  Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S. – Mezi školní výukou náboženství a nedělní školou : reflexe reformní pedagogiky v Církvi československé


  Počátkem třicátých let byl na vybraných školách v několika československých městech zahájen projekt pokusných reformních škol. Měl v praxi ověřit teoretický koncept jednotné diferencované školy, který vznikl v rámci dosavadní diskuze odborné pedagogické veřejnosti o reformě československého školství. Předními představiteli této reformy byli mimo jiných V. Příhoda, O. Chlup, O. Kádner, L. Hanus. Součástí reformy se stalo také zavádění nových forem a metod výuky, hodnocení a žákovské samosprávy do školní činnosti a organizace.


  V prezentaci nejprve stručně představím tuto pedagogickou reformu, abych pak hlavní pozornost věnoval reflexi reformní pedagogiky v prostředí Cčs, zejména v katecheticko-pedagogickém myšlení J. Halbhubera, R. Hovádka (Horského) a O. Rutrleho.


 • 13. 2. 2020

  prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c. – Předpoklady založení CČSHVšichni jste srdečně zváni a těšíme se na Vás! Plná verze pozvánky
Poslední změna: 13. leden 2020 11:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám