Témata závěrečných prací


Témata závěrečných prací

Studenti sdruženého studia si zadávají práce s tématem odpovídajícím části studijního programu maior.


Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice jako maior

Uvedená témata jsou určena pro studijní programy:

Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie

Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Judaistika


Husitská teologie jako maior

Uvedená témata jsou určena pro studijní programy:

Husitská teologie

Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika

Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika


Judaistika jako maior

Uvedená témata jsou určena pro studijní programy:

Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie

Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

Judaistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

Judaistika se sdruženým studiem Religionistika


Pravoslavná teologie jako maior

Uvedená témata jsou určena pro studijní programy:

Pravoslavná teologie

Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Judaistika

Pravoslavná teologie se sdruženým studiem ReligionistikaReligionistika jako maior

Uvedená témata jsou určena pro studijní programy:

Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie

Religionistika se sdruženým studiem Judaistika

Religionistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie


Témata bakalářských prací

vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.

 • Poválečné dědictví českého spirituismu: Řád Ochránců Boží Vůle na Zemi

 • Hnutí Dvanáct kmenů: konflikty nového náboženského hnutí s okolní společností

 • Teologické argumenty současných českých protiislámských aktivistů


vedoucí práce: prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

 • Marie (Marjam) v Koránu a mariánská úcta v muslimské zbožnosti

 • Křesťansko-muslimský dialog v uplynulém půlstoletí (tj. od II. vatikánského koncilu, přehled a hodnocení iniciativ z obou stran)

 • Muslimské reakce na ideologii a praxi tzv. Islámského státu (ISIS, Dá`iš; rozbor Otevřeného dopisu 126 muslimských učenců Abú Bakru al-Bagdádímu z 19. 9. 2014 aj.)

 • Pokusná typologie soudobé české publicistiky o islámu


vedoucí práce: doc. ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.

 • Max Müller a dějiny náboženství

 • Eliadeho pohled na moderního člověka

 • Durkheim a vývojové teorie náboženství

 • Racionalita a výzkum náboženství

 • Malinowski versus Lévy-Bruhl


vedoucí práce: doc. Jiří Janák, Th.D.

 • Symbolika barev ve starém Egyptě

 • Symbolika čísel ve starém Egyptě

 • Problematika deště ve staroegyptském náboženství


vedoucí práce: Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D.

 • Pakalova hrobky v Palenque jako příklad mayského kultu královských předků

 • Bůh Akan a mayská rituální intoxikace

 • Xmukane v Popol Vuhu

 • Pojetí posmrtného života v aztécké kultuře

 • Pojetí Toltéka v díle Carlose Castanedy

 • Věk Vodnáře a new age milenialismus


vedoucí práce: PhDr. Ľubica Obuchová

 • Lin Jü-tchang a jeho srovnání životní filozofie Východu a Západu

 • Působení misionářů z českých zemí na Filipínách

 • Srovnání misijních metod katolických a protestantských misionářů v Číně

 • Evangelizační otázky v některých zemích východní Asie v 19. století (tj. odlišné misijní metody v zemích kolonizovaných a relativně samostatných)

 • Recepce čínského taoismu v moderních západních zemích


vedoucí práce: ThDr. et PhDr. Marek Dluhoš, Th.D., Ph.D.

 • Runy, jejich význam, tradice a použití v slovanských kultech současnosti

 • Léčitelství a jeho rituály

 • Voodoo v ČR po 1989


vedoucí práce: Mgr. Jiří Motl, Ph.D.

 • Vztah duševní nemoci a náboženství (vybrat jedno onemocnění – bipolární afektivní porucha, obsedantně kompulzivní porucha, schizofrenie, mentální anorexie, narcistní porucha osobnosti aj.)

 • Freudova kritika náboženství

 • Jung a náboženství

 • Transpersonální psychologie

 • Psychospirituální krize

 • William James a druhy náboženské zkušenosti

 • Duchovní krize z hlediska vývojové psychologie

 • Náboženská praxe a psychotická onemocnění

 • Stanislav Grof jako náboženský myslitel

 • Zdravá a nezdravá spiritualita – pohled psychologie náboženství

 • Náboženství a psychoterapie – student si může vybrat psychoterapeutický směr a zkoumat jeho vztah k náboženství.

 • Spirituální zážitky spojené s užíváním psychedelik

 • Holotropní dýchání

 • Kvalitativní zkoumání vybraného náboženského společenství


vedoucí práce: Mgr. Libuše Martínková, Ph.D.

 • Koncepce náboženství online a online náboženství u Christophera Hellanda. Kritika a recepce teorie.

 • Křesťanství v prostředí sociálních sítí online

 • Vliv Internetu na změnu rituální praxe (vybraného náboženství)


vedoucí práce: Mgr. Lenka Philippová

 • Afroamerické misijní úsilí v Africe


Témata diplomových prací

vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.

 • Řád Ochránců Boží Vůle na Zemi do roku: podoby zápasu komunistického režimu proti menšinovému náboženství

 • Mechanismy oddanosti Rosabeth Kanterové: ověření platnosti teorie na českých komunitách hnutí Hare Kršna (nebo jiném úspěšném hnutí)

 • Proces změny charismatické autority na byrokratickou ve vývoji nového náboženského hnutí


vedoucí práce: prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

(možná jsou vyzrálejší zpracování výše uvedených bakalářských témat)

 • Islám a kapitalismus, diskuse o přístupu Maxe Webera

 • Úpravy právního postavení křesťanů v muslimských státech (od „Umarovy smlouvy“ k „Marrákešské deklaraci“)

 • Rituální čistota: srovnání šarí`atských a starozákonních příkazů (zvl. Leviticus).


vedoucí práce: doc. ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.

 • Religionistické aspekty v beletristickém díle M. Eliadeho

 • Synkretismus jako religionistický termín


vedoucí práce: doc. Jiří Janák, Th.D.

 • Význam a symbolika psovitých šelem ve staroegyptském náboženství

 • Téma zániku světa ve staroegyptském náboženství

 • Význam a symbolika hadů ve staroegyptském náboženství


vedoucí práce: Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D.

 • Palenská triáda a otázka pan-mayských versus regionálních fenoménů

 • Mayské pojetí podsvětí v kontextu kultu jeskyní

 • Otázka kukuřičných bohyní v Popol Vuhu

 • Logogram K'uh/K'uhul a bůh C v mayském hieroglyfickém písmu

 • Mýtus o Tollanu v pan-Mezoamerickém kontextu

 • Miguel Ruiz

 • Tensegrita


vedoucí práce: PhDr. Ľubica Obuchová

 • Buddhisticko-křesťanská polemika v Japonsku 17. století

 • Hnutí za novou kulturu v Číně na počátku 20. století a jeho vztah ke křesťanství

 • Vztah jezuitských misionářů ke klasickému konfuciánství

 • Christianizace Koreje a otázka domácího šamanismu

 • Vzájemný vztah katolické a buddhistické církve ve Vietnamu poloviny 20. století (tj. během vietnamských válek za samostatnost)


vedoucí práce: ThDr. et PhDr. Marek Dluhoš, Th.D., Ph.D.

 • Islám a magie

 • Magické systémy v české a slovenské fantasy po 1989

 • Učení následovníků mystika Květoslava Minaříka


vedoucí práce: Mgr. Jiří Motl, Ph.D.

 • Vztah duševní nemoci a náboženství (vybrat jedno onemocnění – bipolární afektivní porucha, obsedantně kompulzivní porucha, schizofrenie, mentální anorexie, narcistní porucha osobnosti aj.)

 • Freudova kritika náboženství

 • Jung a náboženství

 • Transpersonální psychologie

 • Psychospirituální krize

 • William James a druhy náboženské zkušenosti

 • Duchovní krize z hlediska vývojové psychologie

 • Náboženská praxe a psychotická onemocnění

 • Stanislav Grof jako náboženský myslitel

 • Zdravá a nezdravá spiritualita – pohled psychologie náboženství

 • Náboženství a psychoterapie – student si může vybrat psychoterapeutický směr a zkoumat jeho vztah k náboženství.

 • Spirituální zážitky spojené s užíváním psychedelik

 • Holotropní dýchání

 • Kvalitativní zkoumání vybraného náboženského společenstvíNáboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Témata bakalářských prací

vedoucí práce: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

 • Uplatňování hermeneutiky podezření v teologiích osvobození

 • Pneumatologie Millarda J. Ericksona a jeho kritika postmoderního křesťanství

 • Emergent Church jako jev postkonzervativní teologie

 • George Lindbeck a budoucnost postliberální teologie

 • Teodicea v analytické filozofii – Richard Swinburn a Alvin Plantinga


vedoucí práce: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

 • T. G. Masaryk a jeho význam pro filosofii

 • Postmoderna a dnešek

 • Fenomenologie a Jan Patočka

 • Filosofie těla


vedoucí práce: doc. ThDr. PhDr. Noemi Bravená, Th.D. Ph.D.

 • Didaktické pomůcky pro výuku náboženství


vedoucí práce: ThDr. Dalibor Vik, Ph.D.

 • Česká stopa ve filozofii výchovy: osobnosti, díla, koncepce

 • Filozofie výchovy v Platónově Ústavě

 • Pedagogická témata v Komenského útěšných spisech

 • Komenského Orbis Pictus: dějinné a myšlenkové pozadí jeho vzniku

 • Patočkova pedagogika obratu


vedoucí práce: PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.

 • Osvícenská filozofie jako základ evropské moderny

 • Ideály humanitní ve filozofii T.G. Masaryka

 • Descartes jako zakladatel novověké filozofie

 • Racionalismus a empirismus jako základní vývojové směry novověké filozofie


vedoucí práce: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.

 • Systém vzdělávání ve vztahu k morálním hodnotám a společenským ideálům v době helénismu

 • Sport a jeho přínos rozvoji jedince a společnosti v době helénismu

 • Pohled na vybraná místa Nového zákona optikou sociální/kolektivní paměti

 • Zdraví a nemoc v době helénismu a době římské optikou Nového zákona a známých lékařů

 • Vnímání dětí, dětství a rodičovství v době helénismu


vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

 • Postoje k manželství ve stoické filozofii

 • Postoje k manželství v platonismu

 • Křesťané 2. stol. a Celsova kritika křesťanství


vedoucí práce: doc. Jiří Beneš, Th.D.

 • Kniha smlouvy jako sociální zákoník

 • Kultické desatero

 • Zákon svatosti a jeho sociální důrazy

 • Vzdělávání nové generace


vedoucí práce: doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.

 • Vzdělávací teorie a principy waldorfského školství

 • Růst a šíření waldorfské pedagogiky

 • Waldorfské školství v České republice

 • Studentské organizace v Evropě v období 19. století

 • "Vzájemné vyučování" - pedagogická inovace devatenáctého století

 • Odborné vzdělávání dívek a žen v období 19. století

 • Vzdělávací reformy na konci 19. století - progresivní vzdělávání

 • Čtení  - jeden z kroků emancipace žen v období 19. století

 • Práva dětí  - současný stav a praxe (nutná konkretizace oblasti, například vzdělávání)

 • Evropská vzdělávací politika

 • Vzdělání jako právo žen 


vedoucí práce: ThDr. Jaroslav Hrdlička

 • Politický vliv univerzitního vzdělávání ve středověku (na konkrétním příkladu)

 • Intelektuální vliv univerzitního vzdělávání ve středověku (na konkrétním příkladu)

 • Vliv růstu měst a bohatství na vzestup středověkých univerzit (na konkrétním příkladu)

 • Náboženská výchova v CČSH

 • Vzdělávání v CČSH

 • Náboženská výchova v období první republiky

 • Extenzní přednášková činnost na UK před rokem 1918

 • Bohoslovecké vzdělávání CČSH 1920-2000

 • Náboženská výuka CČSH na českých měšťanských a středních školách 1920-1945

 • Dějiny výuky náboženství v konkrétní NO CČSH 1920-2000
Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy

Témata diplomových prací

vedoucí práce: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

 • Uplatňování hermeneutiky podezření v teologiích osvobození

 • Pneumatologie Millarda J. Ericksona a jeho kritika postmoderního křesťanství

 • Emergent Church jako jev postkonzervativní teologie

 • George Lindbeck a budoucnost postliberální teologie

 • Teodicea v analytické filozofii – Richard Swinburn a Alvin Plantinga


vedoucí práce: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

 • Pozitivismus a novopozitivismus

 • Descartes, Spinoza, Leibniz a jejich role v novověku

 • I. Kant a gnozeologie

 • E. Husserl a krize evropských věd


vedoucí práce: doc. ThDr. PhDr. Noemi Bravená, Th.D. Ph.D.

 • Význam biblických příběhů pro edukaci v MŠ/ZŠ/SŠ (podle výběru studenta)


vedoucí práce: ThDr. Dalibor Vik, Ph.D.

 • Filozofické základy Komenského pedagogiky

 • Hra a výchova u Eugena Finka

 • Lévinas jako vychovatel

 • Miltonův traktát "Of Education"


vedoucí práce: PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.

 • Křesťanský humanismus v díle L. Feuerbacha

 • Kantova normativní etika


vedoucí práce: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.

 • Janovská komunita a její specifika

 • Apoštol Pavel v kontextu judaismu II. chrámu (přesné téma bude specifikováno při rozhovoru se zájemcem)

 • Ježíšova podobenství optikou nejmodernějšího bádání (přístup bude vybrán při rozhovoru se zájemcem)

 • Apokalyptické křesťanství (a židovské apokalyptické komunity)


vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

 • Marcus Aurelius Antoninus a pozdní římský stoicismus

 • Feministické interpretace Platóna


vedoucí práce: doc. Jiří Beneš, Th.D.

 • Sociální témata u severoizraelských proroků

 • Sociální témata v mudroslovné literatuře


vedoucí práce: doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.

 • Vzdělávací teorie a principy waldorfského školství

 • Růst a šíření waldorfské pedagogiky

 • Waldorfské školství v České republice

 • Studentské organizace v Evropě v období 19. století

 • "Vzájemné vyučování" - pedagogická inovace devatenáctého století

 • Odborné vzdělávání dívek a žen v období 19. století

 • Vzdělávací reformy na konci 19. století - progresivní vzdělávání

 • Čtení  - jeden z kroků emancipace žen v období 19. století

 • Práva dětí  - současný stav a praxe (nutná konkretizace oblasti, například vzdělávání)

 • Evropská vzdělávací politika

 • Vzdělání jako právo žen 


vedoucí práce: ThDr. Jaroslav Hrdlička

 • Politický vliv univerzitního vzdělávání ve středověku (na konkrétním příkladu)

 • Intelektuální vliv univerzitního vzdělávání ve středověku (na konkrétním příkladu)

 • Vliv růstu měst a bohatství na vzestup středověkých univerzit (na konkrétním příkladu)

 • Náboženská výchova v CČSH

 • Vzdělávání v CČSH

 • Náboženská výchova v období první republiky

 • Extenzní přednášková činnost na UK před rokem 1918

 • Bohoslovecké vzdělávání CČSH 1920-2000

 • Náboženská výuka CČSH na českých měšťanských a středních školách 1920-1945

 • Dějiny výuky náboženství v konkrétní NO CČSH 1920-2000
Sociální a charitativní práce


Navržená témata pro program Sociální a charitativní práce naleznete zde


Sociální pedagogika


Poslední změna: 8. leden 2024 12:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám