Formuláře

Formuláře pro akademické pracovníky

Žádost o povolení pracovní cesty (Příloha k OD) (.docx)

Formuláře doktorského studia

Listinná přihláška (.pdf)


Zápisový list - 1. ročník (.pdf)

Zápisový list do dalšího úseku studia (.pdf)

Zápisový list – po přerušení studia (.pdf)

Potvrzení o studiu (.pdf)

Potvrzení o studiu z Studijního informačního systému UK (SIS):

přihlášení do SIS (CAS ID, Heslo) – Osobní údaje – Tisk potvrzení

Enrolment in study (.pdf)

Registration for a subsequent unit of study (.pdf)

Re-enrolment in study (.pdf)

Cofirmation of study (.pdf)

Confirmation of study from Student Information System of Charles Univesity (SIS):

Subscription to SIS (CAS ID, Password) – Personal data – Print confirmation

Obecná žádost (.doc)

Žádost o přiznání stipendia (.docx)

Žádost o změnu školitele / jmenování konzultanta (.doc)

Žádost o přerušení studia (.doc)

Prohlášení o zanechání studia (.docx)

Žádost o změnu ISP (.pdf)

Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání odvolání(.docx)

Institut prominutí zmeškání lhůty lze použít i po skončení nouzového stavu.

Je nutné, aby student podal odvolání + žádost o prominutí zmeškání lhůty do 15 dnů ode dne, kdy mu odpadne překážka, která mu v tom bránila.

Žádost_o_stipendium_Ph.D.


Protokol o splněné povinnosti – Odborné aktivity / Další vědecká činnost (.doc)

Protokol o splněné povinnosti HT / JU– Příprava disertační práce / Doktorský disertační seminář (.doc)

Protokol o splněné povinnosti RKS – Příprava disertační práce


Protokol o vykonání dílčí zkoušky (.doc)

Žádost o obhajobu doktorské disertační práce pro tříleté studium (.doc)

Protokol o vykonání dílčí zkoušky HT1 pro čtyřleté studium (.pdf)

Protokol o vykonání dílčí zkoušky HT2 pro čtyřleté studium (.pdf)


Žádost o vykonání státní doktorské zkoušky pro čtyřleté studium (.doc)

Žádost o vykonání státní doktorské zkoušky Raně křesťanská studia

Žádost o obhajobu doktorské disertační práce pro čtyřleté studium (.doc)

Protokol o vykonání dílčí doktorské zkoušky z jazyka (.pdf)


Protokol "Žádost o vykonání Státní doktorské zkoušky pro tříleté studium" je k dispozici na oddělení vědy.


Poslední změna: 22. září 2023 09:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám