Formuláře doktorského studia


Obecné formuláře

Listinná přihláška (.pdf)


Zápisový list - 1. ročník (.pdf)

Zápisový list do dalšího úseku studia (.pdf)

Zápisový list – po přerušení studia (.pdf)

Potvrzení o studiu (.pdf)

Potvrzení o studiu z Studijního informačního systému UK (SIS):

přihlášení do SIS (CAS ID, Heslo) – Osobní údaje – Tisk potvrzení

Enrolment in study (.pdf)

Registration for a subsequent unit of study (.pdf)

Re-enrolment in study (.pdf)

Cofirmation of study (.pdf)

Confirmation of study from Student Information System of Charles Univesity (SIS):

Subscription to SIS (CAS ID, Password) – Personal data – Print confirmation

Obecná žádost (.doc)

Žádost o přiznání stipendia (.docx)

Žádost o změnu školitele / jmenování konzultanta (.doc)

Žádost o přerušení studia (.doc)

Prohlášení o zanechání studia (.docx)

Žádost o změnu ISP (.pdf)

Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání odvolání (.docx)

Institut prominutí zmeškání lhůty lze použít i po skončení nouzového stavu.

Je nutné, aby student podal odvolání + žádost o prominutí zmeškání lhůty do 15 dnů

ode dne, kdy mu odpadne překážka, která mu v tom bránila.

Žádost_o_stipendium_Ph.D.


Poslední změna: 12. březen 2024 16:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám