Aktuality

Prázdninový provoz oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

 • úřední hodiny jsou od 1. 7. do 31. 8. zrušeny, prosíme o komunikaci e-mailem

 • od 19. 8. do 31. 8. je oddělení zavřeno


Nahrazení akademického titulu „doktor teologie“

Podle čl. I bodu 290 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony:


Nahrazení akademického titulu „doktor teologie“ (ve zkratce „Th.D.” uváděné za jménem) akademickým titulem „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.” uváděné za jménem)

(§ 99 odst. 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.)


Týká se absolventů UK, kteří ukončili studia v doktorských studijních programech v oblasti teologie a získali podle § 47 odst. 5 akademický titul „doktor teologie“ do 31. srpna 2016.

(§ 99 odst. 11 zákona č. 111/1998 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. září 2016)


 1. Vyplněnou žádost je možné poslat cestou držitele poštovní licence na adresu:

  Rektorát Univerzity Karlovy

  Odbor pro studium a záležitosti studentů

  Oddělení doktorského studia

  Ovocný trh 5

  116 36 Praha 1


  nebo podat osobně v úředních hodinách:

  pondělí 13.00 - 16.00 hod.

  středa 10.00 - 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.

  Po předchozí telefonické domluvě i mimo tyto hodiny.

  kancelář č. 207, 2. Patro


  Kontaktní osoby:

  Bc. Edita Sobotková Šilerová

  tel. 224 491 485, e-mail:


  Eva Semerádová

  tel. 224 491 486, e-mail:


  Mgr. Lukáš Nachtigal

  tel. 224 491 667, e-mail:


 2. K žádosti je třeba doložit:

  kopii doktorského diplomu


 3. Vydání osvědčení není zpoplatněno.


 4. Osvědčení bude žadateli odesláno do třiceti dnů ve formě doporučené zásilky, případně si jej může vyzvednout osobně na výše uvedené adrese.


Informace k dispozici rovněž na stránkách RUK.


Konané státní rigorózní zkoušky a probíhající rigorózní řízení

Přehled konaných státních rigorózních zkoušek a probíhajících rigorózních řízení je k dispozici v sekci Rigorózní řízení.Poslední změna: 28. červen 2019 11:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám