Aktuality

SYLLF - STIPENDIUM PRO DOKTORANDY

Husitská teologický fakulta vyhlašuje výběrové řízení do stipendijního programu SYLFF 2023.

Žadatel musí primárně splňovat následující kritéria:

  • v době podání přihlášky musí být student nejvýše ve 3. ročníku denní formy doktorského studia na některé ze zapojených fakult UK

  • student musí být po celou dobu pobírání stipendia zapsán ke studiu na UK


Více informací naleznete na https://htf.cuni.cz/HTF-792.html.

Kontakt:

Ing. Veronika Hrušková

Referát pro vědu - agenda zahraničních styků

E-mail: veronika.hruskova@htf.cuni.cz

Úřední hodiny: konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

(pro studující Teologie)

Dovolte vás pozvat na odbornou přednášku zahraničního hosta naší fakulty pana profesora Perry Shawa z Arab Baptist Theological Seminary - ABTS, Beirut, Libanon

Téma přednášky (Discussion with students): “Promoting Theological Reflection on Life and Ministry”

Datum: 10. listopadu 2022, 09:00 – 11:00 hod.

Místo: HTF UK, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4, 2. patro (místnost bude upřesněna)

Bibliografie


Z důvodu kapacit místností potvrďte prosím účast na e-mail marketa.langer@htf.cuni.cz


POZVÁNKA NA KONFERENCI

v kontextu aktivit programu Cooperatio THEO srdečně zveme na konferenci se zahraničním hostem, kterou se připravuje na ETF.

Téma: Člověk na hranicích života a víry: Duchovní a rituální doprovázení přechodů v životě

Kdy: pondělí 8. listopadu od 9:30 hod.

Kde: Praha 1, ETF UK, Černá 9, velká posluchárna

https://web.etf.cuni.cz/ETFN-369.html#1


POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

Srdečně zveme na přednášku PhDr. Zuzany Svobodové, Ph.D., která vystoupí v pátek 7. října 2022 na konferenci v polském Krakově s příspěvkem "Czech school of philosophy of education", kde představí Jana Amose Komenského nejen jako didaktika, ale především jako filosofa a teologa výchovy.

Kontakt: zuzana.svobodova@htf.cuni.cz

Program konference


POZVÁNKA NA VEŘEJNOU DISKUSI

Téma: Současný stav hodnocení vědy v ČR

Kdy: úterý 20. září 2022 od 16:00

Kde: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206

+ živě na YouTube: https://youtu.be/tPlJQ9PdseU

Pozvánka

Diskutovat budou:


prof. Jiří Homola - ÚFE AV ČR

prof. Jan Konvalinka - ÚOCHB AV ČR

doc. Daniel Münich - CERGE-EI

prof. Tomáš Polívka - PřF JU

prof. Michael Šebek - FEL ČVUT


Moderuje:

prof. Michal Hocek, ÚOCHB AV ČR


Diskusi zahájí krátké prezentace jednotlivých panelistů. Každý představí některé z minulých či aktuálně probíhajících hodnocení vědeckého výkonu (např. v Akademii věd, metodiku M17+ atd.) Následovat bude debata o výhodách a problémech jednotlivých řešení směřující k doporučení vhodných postupů pro budoucnost.

Počítáme s dotazy a komentáři z publika.


Srdečně zveme na přednášku prof. dr. hab. Janiny Kostkiewiczové z Jagellonské univerzity v polském Krakově pod názvem: Philosophy of values as the basis of the directions in the development of educational science in Poland (1918-1939), která se bude konat dne 20. května 2022 od 9 hodin v budově Husitské teologické fakulty (Pacovská 350/4) v místnosti L107. Hostem dále bude Dr. Dominika Jagielska z Ústavu pedagogiky Jagellonské univerzity.

Pozvánka na veřejnou přednášku


Ze strany UK došlo k pozastavení smluv a spolupráce s ruskými partnery

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14884&locale=cz


Ministerstvo zahraničí České republiky – Aktuální informace k cestám do zahraničí

MZV ČR

Pravidla pro příjezd občanů ČR a cizinců do České republiky

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html


Univerzita Karlova - Husitská teologická fakulta pořádá v rámci spolupráce Evropské univerzitní aliance 4EU+ veřejnou přednášku

Název: The Baltic Crusades. A Theology of Holy War in Baltic Sea Region around 1200.

Přednášející: prof. Dr. Carsten Selch Jensen, děkan Teologické fakulty univerzity

v Kodani, Dánsko

Datum a místo konání: Čtvrtek 7. října 2021 ve 14 hodin ve velké aule fakulty (1. patro místnost H109), Pacovská 4/350, Praha 4 Krč

Pozvánka na veřejnou přednášku


Poslední změna: 6. únor 2023 09:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám