Judaistika na HTF UK

Během studia oboru judaistika se studenti zabývají židovskou tradicí z historické i jazykové perspektivy. Stěžejními tématy jsou židovská mystika a filosofie, rabínská literatura, židovské tradice a zvyky, dějiny židovského národa i antisemitismu. Jazyky vyučované v rámci judaistiky jsou pak biblická, středověká i moderní hebrejština (ivrit) a také biblická a talmudická aramejština.


Judaistiku lze kombinovat s filozofií v kontextu židovské a křesťanské tradice, husitskou teologií nebo religionistikou.

Kompletní seznam kombinací bakalářského i navazujícího magisterského studia najdete v elektronické přihlášce.Historie oddělení judaistiky

Studium judaistiky a hebraistiky má v českých zemích bohatou tradici. Ta počíná již v 18. století Josefem Dobrovským a pokračuje o století později Wolfgangem Wesselym až k zakladatelům tohoto oboru, jejichž žáci jsou a dodnes byli nositeli této tradice, a to Otto Muneles, Jaroslav Oliverius a nedávno zesnulý Vladimír Sadek.


Ústav židovských studií Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze byl založen v roce 2005 a nabázal na činnost Katedry biblistiky a judaistiky téže fakulty. Jeho hlavní náplní byl výzkum v rámci oboru judaistika a pedagogická činnost vážící se k tomuto oboru. Ústav židovských studií se věnoval v rámci svého působení stěžejním tématům judaistiky, jimiž bezesporu jsou: židovská mystika a filosofie, rabínská literatura, židovské tradice a zvyky, dějiny židovského národa, synagogální liturgie i dějiny antisemitismu. Ústav židovských studií zaštiťoval rovněž i výuku jazyků doplněnou o četby příslušných textů. Mezi tyto jazyky patřily: biblická hebrejština a aramejština, aramejština Babylonského talmudu, rabínská středověká hebrejština a moderní hebrejština (ivrit).


V listopadu 2012 došlo k opětovnému sloučení Ústavu židovských studií a Katedry biblistiky a k vytvoření Katedry biblistiky a judaistiky, Oddělení judaistiky a Oddělení biblistiky.


Poslední změna: 27. listopad 2018 10:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám