Studijní materiály


Mgr. David Biernot, Th.D.

Židovská náboženská filozofie

INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU KE KOLOKVIU Z ŽIDOVSKÉ NÁBOŽENSKÉ FILOZOFIE (LETNÍ SEMESTR 2017)


Součastí zkoušky je znalost Maimonidova životopisu a díla. K tomuto můžete využít zde připojenou kapitolu o etapách Maimonidova života (.pdf). Dále si připravíte JEDNO z níže uvedených témat:


  1. Maimonidovo pojetí monoteismu (.pdf)

  2. Maimonidovy argumenty ve prospěch stvořenosti světa (.pdf)

  3. Etika a právo u Maimonida (.pdf)


K uvedenému tématu si přečtete PŘÍSLUŠNÝ TEXT, který je výše ke stažení. Úspěšné složení zkoušky však zároveň vyžaduje celkové obeznámení s látkou probranou v letním semestru.


Další doporučená literatura:

  • LIBERA, Alan de. Středověká filozofie. Praha: OIKOUMENE, 2001 (konkrétně část, která pojednává o procesu inkulturace filozofických tradic antiky v muslimském prostředí, a kapitolu o židovské náboženské filozofii ve středověku)

  • SIRAT, COLLETTE. A History of Jewish Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1990 (zaslal jsem všem účastníkům kurzu v PDF).

  • SIVAN, G. Judaismus od A do Z. Praha: Sefer 1992. ( pro studentky a studenty, kteří nestudují obor judaistika. Potřebná je znalost termínu „halacha“, „Psaná Tóra“, Ústní Tóra“, atd.)

  • SCHUBERT, Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků. Praha: Vyšehrad, 2010. (rovněž pro nejudaisty)


Zapište se do některého z termínu vypsaných v SIS.

Pro případné dotazy mě, prosím, kontaktuje na mé emailové adrese:

David Biernot, Th.D.


ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.Poslední změna: 26. květen 2017 11:39 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám