Praxe - Sociální pedagogika


Postup uzavření smlouvy o praxi (stáži)

  1. Student si uloží formulář Smlouvy o spolupráci při odborné praxi (přílohy č. 1 a 2) do svého PC a poté do všech částí vyplní své údaje a údaje o poskytovateli praxe (o odborném pracovišti).

  2. Následně si vytiskne 3krát Smlouvu o praxi (1 originál pro studenta, 1 pro poskytovatele praxe/odborné pracoviště, 1 pro HTF UK), 3 výtisky Protokolu (příloha č. 1)a 1 výtisk Hodnocení (příloha č. 2).Tři originály Smlouvy a Protokolu opatří vlastním originálním podpisem a originálním podpisem i razítkem poskytovatele praxe (odborného pracoviště).

  3. !Nejpozději 14 dní před začátkem praxe student odevzdá k podpisu na Katedru učitelství 1 výtisk Smlouvy o praxi (podepsané studentem a poskytovatelem) a Protokolu (příloha č. 1, podepsané studentem a poskytovatelem). V tuto chvíli může obdržet podpis a razítko fakulty. Zároveň tyto vyplněné dokumenty zašle mailem Mgr. Ráchel Kučerové ( ).

    Podpis smlouvy za HTF zajišťují v konzultačních hodinách či po předchozí dohodě: doc. Mgr. Pavlína Janošová, PhD.; Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, PhD.; Mgr. Jana Poláčková; Mgr. Ráchel Kučerová.  

  4. Bez podepsaných Smluv a Protokolů všemi třemi subjekty (student, poskytovatel, HTF) a bez odevzdání jejich 1 originálu na Katedru učitelství 14 dní před začátkem praxe není možné praxi uznat.

  5. Po ukončení praxe si student nechá poskytovatelem potvrdit přílohu č. 2 (Hodnocení) a odevzdá ji garantovi předmětu/vyučujícímu praxe za HTF (Mgr. Jana Poláčková).

  6. Pokud nastupuje na jedno odborné pracoviště více studentů na praxi najednou, postačí na Katedru a poskytovateli vytvořit jednu Smlouvu o praxi za všechny studenty v počtu originálů podle počtu žádajících studentů (1 originál pro každého studenta + 2 originály pro pracoviště a HTF). Je ale třeba, aby si každý student zajistil podepsané 3 originály Protokolu s vlastním jménem (1 pro HTF, 1 pro studenta, 1 pro poskytovatele).

  7. 7) V případě, že bude poskytovatel praxe (odborné pracoviště) vyžadovat jiný formulář smlouvy než ten, který je vytvořený fakultou HTF UK, bude smlouva potvrzena ze strany HTF UK až poté, co bude znění smlouvy zkontrolováno fakultou (tj. výše uvedenými pracovníky HTF UK či tajemníkem, Mgr. Jiřím Navrátilem). V takovém případě je zapotřebí počítat s větší časovou rezervou před nástupem na praxi.


Formulář ke stažení:

Smlouva o spolupráci při odborné praxi (stáži) studentů HTF UK (.docx)


Seznam pracovišť, se kterými je uzavřena rámcová smlouva

Pozn. Předpokládáme, že v ak. roce 2024/2025 bude s některými pracovišti uzavřena rámcová smlouva (dlouhodobá), nebude tedy třeba uzavírat tyto smlouvy znovu za každého studenta, bude ale třeba si 14 dní před začátkem praxe nechat fakultou podepsat Protokol – přílohu č. 1 (podepsaný všemi subjekty) ve třech originálech.Poslední změna: 29. září 2023 11:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám