Pedagogika na HTF UK

Pedagogické programy na Husitské teologické fakultě připravují studenta na sociálně pedagogickou činnost, poskytování výchovného a sociálně právního poradenství a také na navazující magisterské studium s pedagogickým zaměřením. Absolventi navazujícího programu Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy pak mohou vyučovat na základních a středních školách, a to předměty náboženství, občanská výchova, etická výchova a základy společenských věd.


  • K přihlášce na Sociální pedagogiku.

  • K přihlášce na bakalářské studium Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání nebo na navazující magisterské studium Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy.


Bakalářský studijní obor: Sociální pedagogika

Absolventi tohoto oboru jsou schopni sociální práce, sociálně výchovného působení a sociálně pedagogické práce. Dokáží řešit různé sociální a sociálně zdravotní problémy klientů, podílí se na poskytování výchovného a sociálně právního poradenství, výchovné činnosti zaměřené na vytváření a rozšiřování žádoucích dovedností a návyků, upevňování hodnotové a sociálně pozitivní orientace, a to s využitím sociálně pedagogických metod při práci s dětmi, mládeží, dospělými i starými lidmi z různých sociálních skupin i s lidmi s různým zdravotním a psychosociálním znevýhodněním.  Své uplatnění najdou v resortu školství (např. v družinách, školních klubech, střediscích volného času, dětských domovech, v institucích ochranné výchovy a výchovného poradenství, včetně výchovného poradenství na školách a v krizových centrech), v rezortu spravedlnosti (v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče jako vychovatelé ve výchovných ústavech, věznicích a jako probační pracovníci), v rezortu vnitra jako pracovníci v utečeneckých táborech a v oblasti kriminální prevence. A  také v rezortu sociálních věcí a zdravotnictví (jako sociální asistenti, sociální kurátoři pro mládež, v ústavech sociální péče a v institucích sociálně zdravotní péče o seniory – Domovy důchodců, LDN apod.).


Bakalářský studijní obor: Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání

Tento obor připravuje k navazujícímu magisterskému studiu s pedagogickým zaměřením. Absolventi tohoto studia získávají znalosti z oblasti křesťanského náboženství, jsou vybaveni vědomostmi ze základů filozofie a etiky. Disponují také teoretickými znalostmi a omezenými praktickými dovednostmi z pedagogiky a psychologie potřebnými pro vstup do následného magisterského studia umožňujícího výuku na základních a středních školách a další pedagogickou práci s dětmi a mládeží.  


Navazující magisterský studijní obor: Učitelství etiky, náboženství a filozofie

V navazujícím magisterském studiu je kladen důraz především na prohloubení znalostí z oblasti náboženství, etiky, filozofie, pedagogiky a psychologie.  Absolventi tohoto studia jsou tak vybaveni vědomostmi z filozofie, etiky a křesťanského náboženství, získávají také znalosti ze sociologie, práva, politologie, ekonomie a estetiky a disponují jak teoretickými znalostmi, tak praktickými dovednostmi z pedagogiky a psychologie potřebnými pro výuku na základních a středních školách i pro další práci s dětmi a mládeží.


Absolventi tohoto oboru pak mohou vyučovat na základních a středních školách (státních, soukromých a církevních)  náboženství, etickou výchovu, občanskou výchovu a zvláště základy společenských věd. Mohou také pracovat v různých  státních výchovných zařízeních i neprofilových organizacích s náboženským a výchovným zaměřením.

.


Poslední změna: 31. říjen 2023 14:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám