Pedagogicko–didaktický seminář

Milé studentky, milí studenti,


zveme vás na sérii zajímavých webinářů a prezenčního semináře. V případě vašeho zájmu a aktivní účasti na alespoň dvou níže nabízených aktivitách – webinářích/semináři je možné získat zápočet z kurzu Pedagogicko – didaktický seminář, na který můžete být dodatečně zapsáni. V případě vašeho zájmu napište Dr. Nataše Mazáčové:

Těšíme se na vás.

Neváhejte se tedy zavčasu přihlásit na následující aktivity:


1. Webinář k tématu Klimatická změna z pohledu nejen přírodních věd, ale také z pohledu společenských věd

Webinář se koná dne 29.11.2021 od 9:00 do 11:30.


Lektorka: Mgr. Veronika Ambrozyová, Člověk v tísni, o. p. s.


KLIMA SE MĚNÍ – POJĎTE O TOM UČIT!

https://www.youtube.com/watch?v=3p-x6tdvGEc


Přemýšleli jste někdy nad tím, jak s žáky mluvit o klimatické změně? Jak se v tématu orientujete Vy sami? A patří podle Vás toto téma vůbec do výuky?

Ponořte se během webináře do tématu klimatické změny, zamyslete se nad důvody, proč o ní učit, a vydejte se hledat způsoby, jak na to.

Během webináře se podíváme na základní fakta o měnícím se klimatu, která je dobré vědět, vyzkoušíme si aktivity do výuky, prodiskutujeme, proč a jak o změně klimatu učit a seznámíme se s online kurzem Klimatická změna.


V případě zájmu o účast na webináři se zaregistrujte v dostatečném časovém předstihu na tomto odkaze:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkdemorD0oGtTUmqFRl3wD_P_F5NReQkxJ

pro připojení doporučujeme, abyste každý byl na svém zařízení, doma, nebo v počítačové místnosti se sluchátky a mikrofony.


Na webinář se připojte pár minut předem z důvodu včasného zahájení. Po registraci vám přijde na email potvrzení s přímým odkazem na setkání, na ten pak stačí kliknout v den a čas konání webináře.


2. Webinář na téma: Jak propojit dějepis a životní svět žáků?

Webinář se koná dne 1.12. 2021 od 15:30 do 17:00.


Přednášející: Vojtěch Ripka (https://www.ustrcr.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-struktura-odbory/odbor-vyzkumu-vzdelavani/oddeleni-vzdelavani/vojtech-ripka/)


Nabízený webinář je určen těm, které zajímá, jak nenásilně prolamovat bariéry mezi školním dějepisem či základy společenských věd a žitým světem dnešních žáků. Ukazuje se, že v dějepise se ve školách nejvíce přednáší a bývá to předmět, jehož smysl žáci často nechápou.


Na "evidence-based" cvičeních a příkladech z terénu si ukážeme, které postupy mohou tomuto propojování a tvorbě smysluplnějšího dějepisu napomoci. Součástí semináře bude též nabídka aktivní práce s prameny a online žákovskými cvičeními.


Dějiny komunistického Československa představují pro domácí i zahraniční studenty středních a vysokých škol téma, které může vhodně otevřít a strukturovat mnohá témata občanského vzdělávání. V této oblasti působí Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů jak tvorbou pomůcek založených na ověřování s uživateli (učiteli i studenty), tak přímou prací se studenty. Zaměříme se na postupy, které zajišťují historicky zakotvenou a badatelsky orientovanou výuku na příkladech z webových vzdělávacích pomůcek Socialism Realised a Historylab.cz. Zvláštní pozornost zaměříme na potenciál, který pomůcky prokázaly pro propojení žitého světa dnešních žáků. Obsah webináře není shodný s minulým (Otevírání občanských témat na dějinách komunistického Československa, 9.12.2020).


Pro připojení k semináři: https://us06web.zoom.us/j/85919556288


3. Zážitkový seminář z dílny Post Bellum

Workshop se koná v pondělí 13.12.2021 od 8:30 do 12:15 na HTF UK v učebně H301.

Jedná se o zážitkový workshop V Boj z dílny Post Bellum.


Lektorka: MgA. Jitka Míčková, spoluautorka celého programu a projektová vedoucí zážitkových workshopů v Post Bellum.


Během dopoledne si prožijete celý workshop, který trvá 3,5 hodiny i s přestávkou. Po jeho ukončení si s lektorkou Jitkou projdete metody, které v našich programech používáme a které se zároveň dají využít v běžné výuce.


Charakteristika workshopu:

Myšlenka T. G. Masaryka se stala mottem tohoto workshopu, ve kterém se účastníci seznámí s důležitými událostmi 2. světové války. Žáci se na válečnou dobu podívají očima dvou mladých lidí – českého chlapce žijícího v Praze a německé dívky, obyvatelky jedné malé vesnici v Jeseníkách. Jak vnímají pohled na válečné události čeští a němečtí obyvatelé v pohraničí, jak to vnímají obyvatelé Prahy? Co pro jejich životy znamená konec války? Jaká je jejich další budoucnost?


Hlavní cíle workshopu:

Na základě prožitku si účastníci udělají názor na válečná i poválečná léta v Praze a pohraničí, seznámí se s mediální propagací dané doby, díky prožitku si uvědomí sílu nenávisti a pomsty. Také se zamyslí, co člověka vede k tomu vzít do ruky zbraň a zapojit se do činnosti ozbrojené či jakkoliv radikálně vyhraněné skupiny. V závěru se účastníci zamyslí nad současnými problémy a tématy, ve kterém dva radikálně jiné pohledy mají velký význam.


Poslední změna: 22. listopad 2021 12:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám