Děkan a kolegium

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.

foto zdroj: časopis iForum, http://iforum.cuni.cz/V čele Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy stojí děkan, jenž jedná a rozhoduje ve věcech fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem univerzity, statutem fakulty a dalšími vnitřními předpisy univerzity a fakulty. Děkana jmenuje a odvolává rektor univerzity na návrh akademického senátu a jeho funkční období je čtyřleté.

Kancelář děkanky: H405

E-mail:


Bc. Barbora Galová

sekretariát děkanky

Tel.: 222 539 212

E-mail:


Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana.


doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

proděkan pro studijní záležitosti

Kancelář: H406a

E-mail:


prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c.

proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky

Kancelář: H402a

E-mail:


doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

proděkan pro rozvoj

Kancelář: H406b

E-mail:

Mgr. Jiří Navrátil

tajemník

Kancelář: H406c

E-mail:


Poslední změna: 17. říjen 2018 19:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám